LATVIEŠU | ENGLISH

Realizētie

Noslēdzās 2024. gadā

Brainbow

Biobutanola varavīksnes krāsas, LZP FLPP.

Projekta periods 2022. – 2024. gads.

NUANCE

Grūti sasniedzamu eNerģijas Lietotāju loma BAltijas+Ziemeļvalstu KlimatA mērķu sasniegšanā — multidisciplinārā analīze, Baltijas-Ziemeļvalstu enerģētikas pētniecības programma 2022. -2023. gadam.

Projekta periods 2022. – 2024. gads.

WasteHeatSES

Atlikuma siltums viedās enerģijas sistēmās, Baltijas-Ziemeļvalstu enerģētikas pētniecības programma 2022. -2023. gadam.

Projekta periods 2022. – 2024. gads.

Noslēdzās 2023. gadā

SYSSUS

Sistēmas analīzes kursi (MOOCs) ilgtspējības transformācijai, ERASMUS+.

Projekta periods 2020. – 2023. gads.

SWEDA

Ilgtspējīga labklājības uzņēmējdarbība lauksaimniecības dažādošanai, ERASMUS+.

Projekta periods 2020. – 2023. gads.

Panacea

Aprites ekonomikas risinājumi veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanā vides aizsardzības un veselības sabiedrības mērķu nodrošināsanai, LZP FLPP.

 

Projekta periods 2021. – 2023. gads.

TRAIN-ECO

Apmācības nozares profesionāļiem un uzņēmējiem par ekoinovācijām elektronikas produktu izstrādē, ERASMUS+.

Projekta periods 2020. – 2023. gads.

CO2 Deal

Integrētie dekarbonizācijas risinājumi CO2 efektīvai valorizācijai reģionos, LZP FLPP.

Projekta periods 2021. – 2023. gads.

BRIDGE

Tilts uz oglekļa neitralitāti enerģijas kopienās: sociālās un humanitārās zinātnes satiekas ar enerģētikas pētījumiem, LZP FLPP.

Projekta periods 2021. – 2023. gads.

NON-Fôr

No organiskiem nepārtikas resursiem ražota lašu barība, ERAF.

Projekta periods 2021. – 2023. gads.

ProCaroFeed

Vienlaicīga proteīnu un karotinoīdu ražošana funkcionālai zivju barībai, ERAF.

Projekta periods 2022. – 2023. gads.

Noslēdzās 2022. gadā

EVEREST

Viedā fasāde saules enerģijas uzkrāšanai ēkās, LZP FLPP.

Projekta periods 2020. – 2022. gads.

PREFER-VSP

Biodegradējamu blakusproduktu izmantošana proteīniem bagāta dzīvnieku un zivju barības ekstrakta ražošanā – Vienšūnu proteīni, ERAF.

Projekta periods 1. posmam 2020. gads.

Projekta periods 2. posmam 2020. – 2022. gads.

Ilgtspējīgi risinājumi biomasas plāksnēm

ERAF.

Projekta periods 1. posmam 2020. gads.

Projekta periods 2. posmam 2020. – 2022. gads.

BIOEASTsUP

Virzība uz ilgtspējīgas aprites bioekonomiku Centrālās un Austrumeiropas valstīs, Apvārsnis 2020.

Projekta periods 2019. – 2022. gads.

Agent-GIS-5GDHC

5. paaudzes CSA risinājumu priekšizpēte un tehniski ekonomiskā novērtēšana, izmantojot elementu modelēšanu un ĢIS, Ziemeļvalstu enerģētikas izpētes institūcija.

Projekta periods 2020. – 2022. gads.

ICCEE

Aukstās ķēdes energoefektivitātes uzlabošana, Apvārsnis 2020.

Projekta periods 2019. – 2022. gads.

Noslēdzās 2021. gadā

4muLATe

Ilgtspējīga un atjaunīga transporta politikas formulēšana Latvijā. Valsts pētījuma programma.

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

Enerģētikas un klimata modelēšana virzībā uz oglekļa neitralitāti

Valsts pētījuma programma.

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

Latvijas atjaunojamo energoresursu ražošanas un izmantošanas ekonomiskā potenciāla novērtējums un politikas rekomendāciju izstrāde

Valsts pētījuma programma.

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

Ēku energoefektivitātes tehnoloģisko risinājumu uzlabošana

Valsts pētījuma programma.

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

Latvijas siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu attīstība

Valsts pētījuma programma.

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

Energoefektivitātes rīcībpolitikas novērtējums un analīze

Valsts pētījuma programma.

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

EnergyPath

Ceļvedis uz energeoefektīvu nākotni. Valsts pētījuma programma.

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

SET4LOW

Simulators virzībai uz ilgtspējīgu enerģētiku, LZP FLPP.

Projekta periods 2020. – 2021. gads.

BioDeal

Bioekonomika Zaļā kursa ēnā, LZP FLPP

Projekta periods 2020. – 2021. gads.

TEScon

Viedās kontroles izmantošana siltumenerģijas akumulācijas sistēmās, LZP FLPP

Projekta periods 2020. – 2021. gads.

SMARB

Integrēta CO2 biofiltra un mikroaļģu biomasas ražošanas tehnoloģija biogāzes stacijām, izmantojot inovatīvu Saliktu Modulāru Atvērtu Riņķplūsmas Baseinu pieeju, LZP FLPP.

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

BVM

Bioresursu vērtības modelis, LZP FLPP.

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

Ražošanas efektivitātes paaugstināšana zivju apstrādes rūpnīcās

EJZF

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

Omega-3

Superkritiskā Omega-3 eļļa no ražošanas blakusproduktiem, ERAF

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

BlindSpots

Enerģētikas pārejas perioda politikas aklie punkti, LZP FLPP

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

BlindSpots

Enerģētikas pārejas perioda politikas aklie punkti, LZP FLPP

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

Noslēdzās 2020. gadā

RIBuild

Vēsturisko ēku robusta siltināšana no iekšpuses, Apvārsnis 2020

Projekta periods 2015. – 2020. gads.

BIOCM

Metāna oksidēšanās savienošanās reakcijas procesa izpēte, ERANet-LAC

Projekta periods 2017. – 2020. gads.

Dabisks termoiepakojums

ERAF

Projekta periods 2017. – 2020. gads.

Act Now

Rīcība energoefektivitātes uzlabošanai Baltijas valstu pilsētās, Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2014-2020.

Projekta periods 2017. – 2020. gads.

TESt-4-SME

Laboratoriju tīkls mazajos uzņēmumos ražoto elektronikas produktu testēšanai, raksturošanai un atbilstības novērtējumam, Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2014-2020

Projekta periods 2017. – 2020. gads.

CIC2023

Klimata politikas investīciju kapacitāte 2030: Enerģētikas un klimata projektu investīciju dinamika & struktūra enerģijas un klimata 2030 mērķu sasniegšanai, Eiropas Klimata iniciatīvas fonds (EUKI)

Projekta periods 2018. – 2020. gads.

LowTEMP

Zemas temperatūras centralizētā siltumapgāde Baltijas jūras reģionam, Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2014-2020

Projekta periods 2017. – 2020. gads.

IFUS

Individuālajā siltumapgādē integrēta miglas aparāta sistēma, ERAF

Projekta periods 2017. – 2020. gads.

Accelerate SUNShINE

Atjauno savu ēku, taupot enerģiju. Sāc rīkoties daudz ātrāk, Apvārsnis 2020

Projekta periods 2017. – 2020. gads.

Noslēdzās 2019. gadā

Flex4RES

Energosistēmu pielāgojamība mainīgu atjaunojamo energoresursu enerģijas integrēšanai, Ziemeļvalstu enerģētikas izpētes institūts

Projekta periods 2016. – 2019. gads.

CABARET

Kapacitātes stiprināšana izturētspējīgai izglītībai Āzijā, ERASMUS+

Projekta periods 2016. – 2019. gads.

Noslēdzās 2018. gadā

BIACRED

Iekštelpu gaisa attīrīšanas biofiltra iekārtas izstrādāšana ēku energoefektivitātes dillemas risināšanai, ERAF.

Projekta periods 2018. gads.

SUNShINE

Tērē mājas enerģiju mājas atjaunošanai – ceļā uz 202020 m2 visaptveroši atjaunotu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku!, Apvārsnis 2020

Projekta periods 2015. – 2018. gads.

LATENERGI

Energoefektīvi un oglekļa mazietilpīgi risinājumi drošai, ilgtspējīgai un klimata mainību mazinošai energoapgādei (3.projekts: Ilgtspējīga klimata politika un inovatīvi, energoefektīvi tehnoloģiski risinājumi (KPIET)), Valsts pētījumu programma.

Projekta periods 2014. – 2018. gads.

Noslēdzās 2016. gadā
 • Ēku renovācijas ietekme uz klimata pārmaiņām un iedzīvotāju energoefektivitātes paradumiem, EEZ un Norvēģijas finanšu instruments. Projekta realizācijas periods: 2015.-2016. gads.
 • SINGĀZE, Inovatīvas biomasas gazifikācijas tehnoloģijas, EEZ un Norvēģijas finanšu instruments. Projekta realizācijas periods: 2015.-2016. gads.
 • BIO-CLIMATE, EEZ un Norvēģijas finanšu instruments. Projekta realizācijas periods: 2015.-2016. gads.
 • BIO-ECONOMY, EEZ un Norvēģijas finanšu instruments. Projekta realizācijas periods: 2015.-2016. gads.
Noslēdzās 2015. gadā
 • Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei, Eiropas sociālais fonds ESF. Projekta realizācijas periods: 2013.-2015. gads.
 • COOLSWEEP, ES 7. ietvarprogramma. Projekta realizācijas periods: 2013.-2015. gads.
 • TOP-NEST, Nordic Energy Research izpētes programma. Projekta realizācijas periods: 2012.-2015. gads.
 • NORSTRAT, Nordic Energy Research izpētes programma. Projekta realizācijas periods: 2012.-2015. gads.
 • BioWALK4Biofuels, Zināšanas par bioloģiskajiem atkritumiem un aļģēm priekš otrās paaudzes biodegvielas ražošanas, ES 7. ietvarprogramma. Projekta realizācijas periods: 2010.-2015. gads.
Noslēdzās 2014. gadā
 • Siltumnīcefekta gāzu emisiju prognozes Latvijas ne-ETS sektorā 2020. un 2030.gadā, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija. Projekta realizācijas periods: 2014. gads.
 • Attīstības sadarbības projekts ilgtspējīgas vides inženierzinātnes izglītības veicināšanai starp Urgenskas Valsts universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti, Ārlietu ministrijas projekts. Projekta realizācijas periods: 2014. gads.
 • ANDROID, Lifelong Learning programma. Projekta realizācijas periods: 2011.-2014. gads.
Noslēdzās 2013. gadā
 • ECOhausing – Energoefektīvas un ekoloģiskas mājsaimniecības, Centrālās Baltijas jūras reģiona programma. Projekta realizācijas periods: 2011.-2013. gads.
 • Klimata pārmaiņas, kultūras mantojums un energoefektīvi kultūras pieminekļi, ES, Baltijas jūras reģiona programma. Projekta realizācijas periods: 2010.-2013. gads.
Noslēdzās 2012. gadā
 • Izpratnes veidošana par vidi saudzējošo būvmateriālu un apdares materiālu lietošanu "Green Icon", Nord plus programma. Projekta realizācijas periods: 2010.-2012. gads
 • Publiskā energosektora alternatīvas, Baltic Sea Region, ERAF. Projekta realizācijas periods: 2010.-2012. gads.
 • Inovatīvu plazmas tehnoloģiju popularizēšana un izplatīšana vides aizsardzībai Baltijas jūras reģionā, ES, Baltijas jūras reģiona programma, Baltic Sea Region, ERAF. Projekta realizācijas periods: 2010.-2012. gads.
 • Ļoti zema enerģijas patēriņa ēku koncepcijas veicināšana Ziemeļeiropas būvniecības tirgū, EU, Intelligent Energy Europe programme. Projekta realizācijas periods: 2009.-2012. gads.
Noslēdzās 2011. gadā
 • Klimata tehnoloģiju attīstības modelēšana enerģētikā, LZP grants. Projekta realizācijas periods: 2011. gads.
 • Koksnes putekļu līdzsadedzināšans izpēte, Zinātniskās pētniecības projekts, finansē RTU. Projekta realizācijas periods: 2011. gads.
 • Granulu degšanas procesu izpēte, Zinātniskās pētniecības projekts, finansē RTU. Projekta realizācijas periods: 2011. gads.
 • Koksnes pelnu un izdedžu izmantošanas izpēte. Zinātniskās pētniecības projekts, finansē RTU. Projekta realizācijas periods: 2011. gads.
 • Kaņepju izolācijas materiāla izstrāde, Zinātniskās pētniecības projekts, finansē RTU. Projekta realizācijas periods: 2011. gads.
 • Scenāriji atjaunojamo energoresursu apzināšanai - analīze un datu atjaunošana, Alliance of European Conservatives and reformists. Projekta realizācijas periods: 2011. gads.
 • Sistēmiskas domāšanas integrēšana vides politikā, EEZ Norvēģu finanšu instruments. Projekta realizācijas periods: 2009.-2011. gads.
 • Kompakts saules un granulu modulis, EEZ Norvēģu finanšu instruments. Projekta realizācijas periods: 2009.-2011. gads.
Noslēdzās 2010. gadā
 • Dzīves cikla novērtējums biodīzeļdegvielas ražošanai Latvijā, Nodibinājums „Sorosa fonds- Latvija”. Projekta realizācijas periods: 2010. gads.
 • Energoefektivitāte atļauju piešķiršanā un pārbaudēs, IMPEL. Projekta realizācijas periods: 2010. gads.
 • BioH2-atjaunojamā H2 ražošanai no bioloģiskajām sistēmām, Nordic Energy Research. Projekta realizācijas periods: 2007.-2010. gads.