LATVIEŠU | ENGLISH

Biodegradējamu blakusproduktu izmantošana proteīniem bagāta dzīvnieku un zivju barības ekstrakta ražošanā – Vienšūnu proteīni
Projekta mērķis ir izstrādāt tehnoloģiju, kas ļautu kultivēt proteīnus ražojošus mikroorganismus, par barības izejvielu izmantojot lētus un Latvijas tautsaimniecībā nepilnvērtīgi izmantotus biodegradējamus lauksaimniecības atlikumus, ražošanas blakusproduktus un invazīvos augus. Kultivējot šos mikrooganismus tiktu iegūta ar proteīniem bagāta mikrobiālā biomasa, ko dēvē par vienšūnu proteīniem (VSP), kuru var izmantot kā galveno proteīnu avotu lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku barībās. Apvienojot jaunākās inovācijas bioreaktoru dizaina, biodegradējamo materiālu hidrolizēšanas un mikroorganismu selekcijas tehnoloģijās – projekta ietvaros plānots izstrādāt tehnoloģisko risinājumu, kas nodrošinātu VSP ražošanu, kas būtu lētāka kā šī brīža barība, tajā būtu par augstāks kopējais proteīnu sastāvs, tajā būtu visas neaizstājamās aminoskābes. Risinājums nodrošinātu fermas un akvakultūras ar augstas kvalitātes barību, kuru sastāvā būtu visas neaizvietojamās aminoskābes, tādējādi no šiem dzīvniekiem iegūstot produktus ar augstu uzturvērtību, kas būtu veselīgāki lietošanai cilvēku uzturā. Tehnoloģija neradītu konkurenci pār esošajām lauksaimniecības platībām, process būtu ievērojami ātrāks un videi draudzīgāks kā esošās alternatīvas. Samazinot vajadzību pēc lauksaimniecībā izmantojamām izejvielām, samazināsies negatīvā ietekme uz dabas un sugu daudzveidību. Process nodrošinātu videi draudzīgu atbrīvošanos no biodegradējamiem ražošanas atlikumiem un blakusproduktiem, kā arī no Latvijā pieejamiem blakusproduktiem varētu ražot produktus ar augstāku pievienoto vērtību nekā pašlaik izmantotajiem risinājumiem (biogāze, apkure, mēslojums).
 
Projekta pirmajā kārta, ilgs 6 mēnešus un tās laikā tiks veikta no fermentētiem blakusproduktiem iegūto proteīnu tehniski ekonomiskā priekšizpēte un izstrādāta komercializācijas stratēģija. Iegūtie sākotnējās izpētes rezultāti liecināja, ka izstrādātajai tehnoloģijai un produktam ir komercializācijas potenciāls. Apzinot tehnoloģijas iespējamos licenciātus, interesi par šīs tehnoloģijas iegādi izrādīja vairāki ražošanas uzņēmumi, kuru pamatdarbības laikā ģenerētie blakusprodukti ir piemēroti vienšūnu proteīnu ražošanai. Tehniski ekonomiskās priekšizpētes, komercializācijas stratēģijas un eksperimentālās validācijas laikā iegūtos rezultātus plānots izmantot, lai pamatotu šīs tehnoloģijas virzīšanu otrajai projekta kārtai un komercializācijai kopumā. Pilna projekta ietvaros tehnoloģiju plānots attīstīt līdz TRL7 līmenim.
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds un projektu pārrauga Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra.

PROJEKTU FINANSĒ:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

1. posms: 2020. gada 1. aprīlis– 2020. gada 30. septembris

2. posms: 2020. gada 1. decembris – 2022. gada 30. jūnijs

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

1. posms: 25 273,84 EUR

2. posms: 308 059,48 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Jeļena Pubule

PUBLICĒTS:

24.07.2020.

Zinātniskās publikācijas:

  1. Raita, S., Spalvins, K., Raits, E., Silicka, I., Blumberga, D. Effect of Polysorbates on the Growth of Rhodotorula Glutinis in Oil Rich Medium (2021) Environmental and Climate Technologies, 25 (1), pp. 1075-1085. https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0081 (Publicēts: 2021.12.04.)

02.05.2022.

Projekta izstrādes laikā ir identificēts tehnoloģijai izmantojamais mikroorganisma celms, kā arī optimizēta izlietotu cepšanas eļļu saturošā barotne. Notiek sagatavošanās darbi, lai tehnoloģisko risinājumu virzītu komercializācijai.