LATVIEŠU | ENGLISH

Enerģētikas pārejas perioda politikas aklie punkti

Ikviens šoferis ir izjutis aklos punktus brīdī, kad mašīna, kas atrodas blakus, nav redzama ne spogulī, ne pagriežot galvu uz sāniem. Tādi aklie punkti ir vērojami arī, prognozējot tautsaimniecības attīstību.

Esošajā situācijā ir identificēta problēma: Lai sagatavotu jaunu enerģētikas un klimata politikas dokumentu, katrai dalībvalstij ir jāveic pasākumu ietekmes izvērtējums. Līdzšinējā pieredze liecina, ka līdzšinējos enerģētikas un klimata politikas dokumentos pasākumu ietekmes vērtējums daudzās valstīs nav bijis pilnvērtīgs, jo valstu atbalsta instrumenti nav ņēmuši vērā zemūdens akmeņus (aklos punktus), ar kuriem saskārās valstu tautsaimniecības pēc-atbalsta stadijā.

Projekta mērķis: Izstrādāt metodiku enerģētikas un klimata politikas instrumentu ietekmes analīzei, veicot iepriekš neparedzētu problēmu indikāciju, un izstrādājot un testējot dinamisku politikas efektivitātes modeli politikas instrumentu ietekmes vērtēšanai un nākotnes projektu ieviešanas prognozei, lai izvairītos no ekonomiskiem zaudējumiem tautsaimniecībā un sabiedrībā.

PROJEKTU FINANSĒ:

Latvijas valsts budžeta Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts LZP-2018/2-0022

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2018. gada 1. decembris– 2020. gada 1. decembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

199 000 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Dagnija Blumberga

PUBLICĒTS:

02.01.2019.

PUBLICĒTIE ZINĀTNISKIE RAKSTI:
 1. Dolge, K., Blumberga, D. Composite risk index for designing smart climate and energy policies (2021) Environmental and Sustainability Indicators, 100159. https://doi.org/10.1016/j.indic.2021.100159
 2. Dolge, K., Blumberga, D. Economic growth in contrast to GHG emission reduction measures in Green Deal context (2021) Ecological Indicators, 130, art. no. 108153, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.108153
 3. Balode, L., Dolge, K., Lund, P.D., Blumberga, D. How to assess policy impact in national energy and climate plans (2021) Environmental and Climate Technologies, 25 (1), pp. 405-421. http://dx.doi.org/10.2478/rtuect-2021-0030
 4. Balode, L., Dolge, K., Blumberga, D. The Contradictions between District and Individual Heating towards Green Deal Targets (2021) Sustainability, 13 (6) 3370. https://doi.org/10.3390/su13063370
 5. Pakere, I., Berzina, I., Lauka, D., Blumberga, D. Cooling load as a blind spot for energy system development (2020) 2020 IEEE 61st Annual International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University, RTUCON 2020 – Proceedings, art. no. 9316562. doi:10.1109/RTUCON51174.2020.9316562
 6. Bariss, U., Dolge, K., Kaķis, R., Blumberga, D. Emission Trading Impact to GHG Changes in Power Production Towards Green Deal Target (2020) 2020 IEEE 61st Annual International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University, RTUCON 2020 – Proceedings, pp.1-5. http://www.conference.rtu.lv/qazcdeTGBmjU/RTUCON2020_paper_106Zw50jZ26Oo69.pdf
 7. Pakere, I., Lauka, D., Blumberga, D. Does the balance exist between cost efficiency of different energy efficiency measures? DH systems case (2020) Energies, 13 (19), art. no. 5151. https://doi.org/10.3390/en13195151
 8. Kalna, S., Lauka, D., Vaiškūnaitė, R., Blumberga, D. Blind spots of energy transition policy – Case study of Latvia (2020) Environmental and Climate Technologies, 24 (2), pp. 325-336. https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0076
 9. Slišāne, D., Gaumigs, G., Lauka, D., Blumberga, D. Assessment of energy sustainability in statistical regions of Latvia using energy sustainability index (2020) Environmental and Climate Technologies, 24 (2), pp. 160-169. https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0063
 10. Lauka, D., Slisane, D., Ievina, L., Muizniece, I., Blumberga, D. When Bioeconomy Development Becomes a Biomass Energy Competitor (2019) Environmental and Climate Technologies, 23 (3) pp. 347.-359. https://doi.org/10.2478/rtuect-2019-0100
 11. Blumberga, D. Mandatory procurement lessons. Phenomena of external initiator factor (2019) Environmental and Climate Technologies, 23 (1), pp. 188-213. https://doi.org/10.2478/rtuect-2019-0013
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS:
 • International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies CONECT 2021” no 12.-14.maijam, 2021, tiešsaistē un klātienē:
  1. prezentēts pētījums Lauma Balode, Kristiana Dolge, Dagnija Blumberga. From multicriteria decision analysis to composite sustainability index for policy impact assessment in national energy and climate plans;
  2. prezentēts pētījums Dagnija Blumberga. Blind Spots in Energy Sector.
 • Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis“. Aplinkos apsaugos inžinerija “24th CONFERENCE „ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING”” no 31.martam līdz 1.aprīlim, 2021, tiešsaistē:
  1. prezentēts pētījums Lauma Balode, Dagnija Blumberga, Raimondas Grubliauskas. Evaluation of contradictions in the energy sector towards green deal targets. The Contradictions Between District and Individual Heating Towards Green Deal Targets;
 • 2020 IEEE 61st International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON) no 5.-7.novembrim, 2020, tiešsaistē:
  1. prezentētais pētījums Ieva Pakere, Ivonna Bērziņa, Dace Lauka, Dagnija Blumberga. Cooling load as a blind spot for energy system development.
  2. prezentēts pētījums Uldis Bariss, Kristiāna Dolge, Roberts Kaķis, Dagnija Blumberga. Emission Trading Impact to GHG Changes in Power Production Towards Green Deal Target.
 • International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies CONECT 2020” no 13.-15.maijam, 2020, tiešsaistē:
  1. prezentētais pētījums Sintija Kalna, Dace Lauka, Rasa Vaiškūnaitė, Dagnija Blumberga. Blind spots of energy transition policy – Case study of Latvia;
  2. prezentētais pētījums Dzintra Slišāne, Gatis Gaumigs, Dace Lauka, Dagnija Blumberga. Assessment of energy sustainability in statistical regions of Latvia using energy sustainability index.
 • International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies CONECT 2019” no 15.-17.maijam, 2020, Rīgā, Latvijā:
  1. prezentētais pētījums Dace Lauka, Dzintra Slišāne, Linda Ieviņa, Indra Muižniece, Dagnija Blumberga. Sustainability Analysis of Bioenergy Application According to Bioeceonomy Development;
  2. prezentētais pētījums Gatis Gaumigs, Dagnija Blumberga. Decarbonization impact on Baltic Power system.