LATVIEŠU | ENGLISH

Enerģētikas pārejas perioda politikas aklie punkti

Ikviens šoferis ir izjutis aklos punktus brīdī, kad mašīna, kas atrodas blakus, nav redzama ne spogulī, ne pagriežot galvu uz sāniem. Tādi aklie punkti ir vērojami arī, prognozējot tautsaimniecības attīstību.

Esošajā situācijā ir identificēta problēma: Lai sagatavotu jaunu enerģētikas un klimata politikas dokumentu, katrai dalībvalstij ir jāveic pasākumu ietekmes izvērtējums. Līdzšinējā pieredze liecina, ka līdzšinējos enerģētikas un klimata politikas dokumentos pasākumu ietekmes vērtējums daudzās valstīs nav bijis pilnvērtīgs, jo valstu atbalsta instrumenti nav ņēmuši vērā zemūdens akmeņus (aklos punktus), ar kuriem saskārās valstu tautsaimniecības pēc-atbalsta stadijā.

Projekta mērķis: Izstrādāt metodiku enerģētikas un klimata politikas instrumentu ietekmes analīzei, veicot iepriekš neparedzētu problēmu indikāciju, un izstrādājot un testējot dinamisku politikas efektivitātes modeli politikas instrumentu ietekmes vērtēšanai un nākotnes projektu ieviešanas prognozei, lai izvairītos no ekonomiskiem zaudējumiem tautsaimniecībā un sabiedrībā.

PROJEKTU FINANSĒ:

Latvijas valsts budžeta Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts LZP-2018/2-0022

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2018. gada 1. decembris– 2020. gada 1. decembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

199 000 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Dagnija Blumberga

PUBLICĒTS:

02.01.2019.