LATVIEŠU | ENGLISH

Ēku energoefektivitātes tehnoloģisko risinājumu uzlabošana

Ēku energoefektivitātes tehnoloģisko risinājumu uzlabošana

Projekta ietvaros tiks 1) izstrādāti jauni tehnoloģiskie risinājumi esošo ēku inženiersistēmu (apkure, karstā ūdens, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas) energoefektivitātes uzlabošanai, (2) identificēts atjaunojamās enerģijas izmantošanas potenciāls ēkās, (3) uzlabotas ēku norobežojošās konstrukcijas, (4) izstrādāti politikas ieteikumi gandrīz nulles enerģijas ēkām. Tas tiks veikts, izmantojot dažādas zinātnisko pētījumu metodes un to kombinācijas: eksperimentālos pētījumus, mērījumus reālās ēkās (in-situ), datu vākšanu, analīzi un datorsimulācijas. Projekta komandai ir plaša pieredze energoefektivitātes jomā, piemēram, jaunu tehnoloģiju attīstīšana, enerģijas patēriņa novērtējums, enerģijas ietaupījumu analīze, energoefektivitātes pasākumu, enerģijas pārvaldības, energoefektivitātes politika, izmantojot dažādas zinātniskās metodes. Komanda sastāv no sertificētiem energoauditoriem, arhitektiem, siltumtehniķiem, būvfiziķiem, ķīmiķiem un modelētājiem.

PROJEKTU FINANSĒ:

Valsts pētījuma programma “Enerģētika”

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2018. gada 11. decembris- 2021. gada 10. decembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

354 000 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Andra Blumberga

PUBLICĒTS:

03.01.2019.