LATVIEŠU | ENGLISH

Jūras aļģu Furcellaria lumbricalis kopējās vērtības ķēdes optimizācija, bioekonomisku AĻĢU demonstrējums

TACO Algae izmantos aprites ekonomikas pieeju, lai esošajos MVU novērtētu divas dažādas sarkano aļģu sugas. Pirmais pašlaik tiek novākts savvaļā, bet otrs tiek kultivēts ilgtspējīgā jaunā audzēšanas sistēmā. Aprites ekonomikas pieeja ir vērsta uz piegādes ķēdes optimizāciju un atkritumu samazināšanu. Optimizācija tiek veikta attiecībā uz sarkanā pigmenta, olbaltumvielu, lipīdu, karagināna un bioaktīvo savienojumu ekstrakciju, raksturojumu un izmantošanu. Mērķis ir izmantot visas sastāvdaļas un, pats galvenais, atrast optimālu apstrādes pieeju, lai iegūtu vislielāko vērtīgākā produkta daudzumu un pēc tam vislabākajā veidā valorizētu atlikušās sastāvdaļas. Tā kā pigmenti pašlaik tiek uzskatīti par vērtīgāko komponentu, mēs vispirms ekstrahēsim pigmentu ar visaugstāko stabilitāti un izpētīsim metodes, kā iegūt krāsvielu, ko var izmantot ūdens un lipīdu bāzes pārtikas produktos. Tiks pētīta pigmenta kvalitāte, stabilitāte un piemērotība integrēšanai dažādās produktu matricās. Lai novērtētu valorizāciju, lipīdu frakcija tiks raksturota attiecībā uz taukskābju sastāvu. Tajā pašā laikā karagināns jau ir pārdots kā tekstūras veidotājs, un aļģes ir izmantotas arī kā biostimulatori. Visbeidzot, bioaktīvie savienojumi, piem., polifenoli, tiks pētīti attiecībā uz sastāvu un antioksidējošo jaudu. Dzīves cikla novērtējums tiks izmantots, lai novērtētu ekonomiski, sociāli un videi ilgtspējīgāko procesu gan attiecībā uz izolācijas secību, gan biomasas apjomu dažādiem tirgiem, biomasas valorizācijas sezonālajām iespējām, gan ietekmi uz sabiedrības infrastruktūru un ietekmi uz vidi. Vispārējais mērķis ir samazināt atkritumu daudzumu, palielināt uz vietējām kompetencēm balstītas darba vietas un nodrošināt ilgtspējīgu bioloģisko resursu izmantošanu.

PROJEKTU FINANSĒ:

ERA-NET BlueBio Cofund

Granta līguma Nr. 817992

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2021. gada 1. septembris– 2024. gada 31. augusts

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

RTU: 199 000,00 EUR

Kopējais: 1 311 000,00 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Francesco Romagnoli

PUBLICĒTS:

03.10.2021.