LATVIEŠU | ENGLISH

Degšanas procesu izpētes laboratorija

Degšanas procesu laboratorijas darbības mērķis ir degšanas procesa izpēte biomasas apkures sistēmās. Degšanas procesa izpratne un optimizācija ir galvenie laboratorijas virzieni. Laboratorija ir aprīkota ar mūsdienīgam iekārtam, kas ļauj noteiktu apkures iekārtu darbības efektivitāti un radītas emisijas. Katlu un krāsns efektivitātes, kā arī emisijas daudzumi tiek noteikti vadoties pēc Latvijas Valsts Standarta metodēm (LVS NE 303-5 un LVS NE 13240/AC).

Papildus laboratorijā strādā pie degšanas procesa rezultāta radītam kaitīgo emisiju daudzuma samazināšanas metožu izpētes. Daļa no izstrādātajām metodēm ir patentētas un tiek izmantotas reālos objektos Latvijā.
Laboratorijas plānos ir uzsākt biomasas gazifikācijas procesa izpēti, kas iekļauj gan teorētisku gan eksperimentālo izpēti.
Degšanas procesa laboratorija aktīvi piedalās institūta akadēmiskajā mācību procesā, kā arī zinātniskos pētījumos un projektos.

Laboratorijas sniedz arī komerciālus pakalpojumus, kas saistīts ar apkures iekārtu testēšanu. Kvalificētais laboratorijas personāls ir apmācīts veikt mērījumus katlu mājās, rūpnīcās un citos objektos. Ir iespēja veikt katla māju auditus ieskaitot pilno vai daļējo katla bilanci.

Par pakalpojumiem sazinieties ar Laboratoriju:

Pakalpojumu standarti
METODES NOSAUKUMSSTANDARTS
Katlu darbības raksturojošo parametru noteikšana ar tiešas bilances metodi

(Apkures katli. 5 daļa: Cietā kurināmā apkures katli ar manuālu un automātisku kurināmā padevi un nominālo siltumatdevi līdz 500 kW. Terminoloģija, prasības, testēšana un marķēšana)
LVS EN 305-5:2012
Katlu darbības raksturojošo parametru noteikšana ar apgrieztas bilances metodi

(Ūdens cauruļu katli un to aprīkojums. 15 daļa: Pieņemšanas testi)
LVS EN 12952-15
Krāsns darbības raksturojošo parametru noteikšana

(Cietā kurināmā telpu apkures iekārtas. Prasības un testa metodes)
LVS EN 13240:2002
Skābekļa tilpuma koncentrācijas noteikšanaLVS EN 14789:2006
Oglekļa monoksīda masas koncentrācijas noteikšanaLVS EN 15058:2006
Slāpekļa oksīdu masas koncentrācijas noteikšanaLVS EN 10849:2001
Cieto daļiņu koncentrācija dūmgāzēsLVS ISO 9096:2006