LATVIEŠU | ENGLISH

Grūti sasniedzamu eNerģijas Lietotāju loma BAltijas+Ziemeļvalstu KlimatA mērķu sasniegšanā — multidisciplinārā analīze

Pasaules mērogā valstis ir izstrādājušas savus ilgtspējības mērķus, lai panāktu oglekļa neitrālu sabiedrību. Ilgtspējīgs enerģijas patēriņš ir viens no Apvienoto Nāciju Organizācijas IAM (angļu val. SDG). Ir izstrādāti vairāki politikas pasākumi un stimulēšanas mehānismi, lai veicinātu energoefektīvu patēriņu visā pasaulē. Patērētāju evolūcija ir padarījusi pasīvos patērētājus aktīvus patērētāju tīklā. Tāpēc ir vajadzīga pastiprināta iejaukšanās, lai manevrētu ilgtspējīgu enerģijas patēriņu. Tomēr, pat ja pasākumi un shēmas ir ieviestas, ir svarīgi izpētīt, kā patērētāji šos pasākumus pieņem. Sociālās enerģijas pētījumos tiek ņemta vērā uzvedības un uztveres integrācija, kā arī patērētāja īpatnības, vienlaikus pieņemot efektīvus enerģētikas pasākumus. Ir nepieciešams visaptverošs pētījums par patērētāju uzvedības atšķirībām, vienlaikus apsverot viņu enerģijas izmantošanas metodes. Viena no šādām klasēm ietver “grūti sasniedzamus (angļu val. HTR) patērētājus”, kurus ir grūti ietekmēt, lai viņi rosinātu mainīt enerģijas patēriņu. Ir svarīgi ņemt vērā šādus patērētāju veidus, lai sasniegtu klimata mērķus. Šos patērētājus var būt grūti fiziski sasniegt vai motivēt piedalīties energoefektivitātes programmās. Šajā pētījumā mūsu mērķis ir noteikt šādu patērētāju īpašības. Garīgie modeļi tiks izmantoti, lai pētītu kognitīvo domāšanu par enerģētiku dažādiem lietotājiem, lai novērtētu kritiskās domāšanas pieeju. Šī modeļa rezultāti tiks tālāk izmantoti sistēmdinamikas modelī, lai modelētu dažādu iejaukšanos ietekmi, ietekmējot grūti sasniedzamos enerģijas patērētājus, lai tie kļūtu par enerģijas taupītājiem. Rezultāti tiks izmantoti arī, lai raksturotu HTR patērētājus, lai tos ņemtu vērā ilgtermiņa energosistēmu modelī. Energosistēmu modeļa mērķis ir izpētīt šādu HTR patērētāju ietekmi uz stratēģiskajiem plāniem sasniegt oglekļa neitralitāti Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs.

PROJEKTU FINANSĒ:

Baltijas-Ziemeļvalstu enerģētikas pētniecības programma 2022. -2023. gadam

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2022. gada 1. februāris – 2024. gada 31. janvārim

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

RTU: 580 540,00 NOK

Kopējais: 1 811 146,00 NOK

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Andra Blumberga

PUBLICĒTS:

03.02.2022.