LATVIEŠU | ENGLISH

Simulators virzībai uz ilgtspējīgu enerģētiku

Globālā sasilšana kļūst arvien aktuālāka problēma, un siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju atdalīšana no saimnieciskās darbības izaugsmes ir viena no lielākajām mūsu sabiedrības problēmām. Enerģētikas nozare ir viens no galvenajiem piesārņojošajiem avotiem. Mūsu panākumi SEG emisiju samazināšanā ir atkarīgi no individuāliem un kolektīviem lēmumiem. Šie lēmumi ir atkarīgi no diviem svarīgiem faktoriem: mūsu spējas izprast socio-tehniskās enerģijas pārejas sarežģīto dinamiku un šo zināšanu izplatīšana iesaistīto pušu, lēmumu pieņēmēju un plašas sabiedrības vidū. Šā projekta galvenais mērķis ir izstrādāt sistēmdinamikā balstītu interaktīvu mācību platformu – datorsimulatoru, lai pētītu un mācītos par dinamiku, kas saistīta ar pāreju uz zemu oglekļa emisiju ekonomiku. Projekta konkrētie mērķi: 1) reproducēt reālo sistēmu un izveidot sistēmas pamatstruktūru, pamatojoties uz četriem savstarpēji saistītiem sektoriem: tehnoloģijām, patērētājiem, institucionālo kapacitāti un uzņēmējdarbības modeļiem, 2) izprast spēkus un atgriezeniskās saites, kas ir enerģētikas sistēmas struktūras sastāvdaļa, 3) pētīt ietekmīgākos spēka pielikšanas punktus un 4) radīt atvērtas pieejas, uz tīmekli balstītu daudzspēlētāju enerģijas pārejas simulatoru, lai iesaistītās puses labāk izprastu enerģētikas pārejas dinamiku uz zemu oglekļa emisiju ekonomiku. Sistēmdinamikas modelis un tīmekļa platforma tiks veidota un pārbaudīta, izmantojot modeļu veidošanas sesijas grupās un darba seminārus.

PROJEKTU FINANSĒ:

Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts

Projekts Nr. lzp-2020/2-0191

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

 100 389,00 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Gatis Bažbauers

PUBLICĒTS:

10.12.2020.

Zinātniskās publikācijas:

  1. Farenhorste-Mikane, I., Bazbauers, G., Blumberga, A., Blumberga, D., Ijabs I. Modelling of Institutional Capacity within Study of Energy Transition Dynamics  (2021) Environmental and Climate Technologies, 25 (1), pp. 1193 – 1204. https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0090 (Publicēts: 2021.12.17.)
  2. Rieksta, M., Bazbauers, G., Blumberga, A., Blumberga, D. Mapping of New Business Models in Domains of Technologies and Energy for Modelling of Dynamics of Clean Energy Transition (2021) Environmental and Climate Technologies, 25 (1), pp. 1152 – 1164. https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0087  (Publicēts: 2021.12.13.)
  3. Valdmanis, G., Bazbauers, G. Relation between Electric Vehicles and Operation Performance of Power Grid (2021) Environmental and Climate Technologies, 25 (1), pp. 1142 – 1151. https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0086 (Publicēts: 2021.12.13.)
  4. Luksta, I., Bohvalovs, G., Bazbauers, G., Spalvins, K., Blumberga, A., Blumberga, D. Production of Renewable Insulation Material – New Business Model of Bioeconomy for Clean Energy Transition (2021) Environmental and Climate Technologies, 25 (1), pp. 1061-1074. https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0080 (Publicēts: 2021.12.04.)