LATVIEŠU | ENGLISH

Institūts

RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta (VASSI) attīstības mērķi – materiālās, tehniskās un zinātniskās bāzes nodrošināšana Latvijas zinātnes attīstībai enerģētikas un vides zinātnes jomās, zinātnisko pētījumu veikšana, produktu un pakalpojumu radīšana ar augstu pievienoto vērtību un mērķi tos izmantot Latvijas tautsaimniecības vajadzībām, kā arī aprobēt to komercializāciju inovatīvo tehnoloģiju tirgū ar citu institūciju palīdzību un atbalstu, un īstenot bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studiju programmas.

Institūta pētījumu pamatvirzieni

ENERĢIJAS GALA PATĒRĒTĀJA ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU RAŽOŠANA UN IZMANTOŠANA UN AR TO SAISTĪTIE IETEKMES UZ VIDI ASPEKTI

KURINĀMĀ SADEDZINĀŠANAS TEHNOLOĢIJAS

KLIMATA TEHNOLOĢIJU RISINĀJUMI

EKODIZAINS UN DZĪVES CIKLA ANALĪZE

ENERGOPLĀNOŠANA UN ENERGOAPGĀDES SOCIOEKONOMISKIE ASPEKTI

VASSI zinātniskais personāls regulāri pilnveido savas zināšanas un pieredzi dažāda veida kvalifikācijas celšanas pasākumos (mobilitātes braucienos, apmaiņas programmās, dalība starptautiskajos projektos utt.), tādejādi institūta zinātniskā un materiāltehniskā kapacitāte ir pietiekoša jaunu projektu uzsākšanai nākotnē.