LATVIEŠU | ENGLISH

Latvijas atjaunojamo energoresursu ražošanas un izmantošanas ekonomiskā potenciāla novērtējums un politikas rekomendāciju izstrāde

Latvijas atjaunojamo energoresursu ražošanas un izmantošanas ekonomiskā potenciāla novērtējums un politikas rekomendāciju izstrāde

Projekts ir saistīts ar atjaunojamo un vietējo energoresursu ekonomiskā potenciāla novērtēšanu Latvijā. Pašlaik Latvijā dominē fosilie energoresursi, bet lai virzītos uz ilgtspējīgu attīstību, sasniegtu klimata mērķus un sekmētu enerģētisko neatkarību, nepieciešams veicināt vietējo un atjaunojamo resursu izmantošanu. Projektā tiks (1) apkopota informācija par inovatīvām enerģētikas tehnoloģijām un procesiem, (2) izvērtētas esošās un perspektīvās politikas un to ietekme uz atjaunojamo un vietējo resursu integrēšanu energoapgādē, (3) novērtēts atjaunojamo un vietējo enerģijas resursu izmantošanas potenciāls elektroapgādes, siltumapgādes un transporta sektorā, (4) izstrādāti priekšlikumi un rekomendācijas enerģētikas un transporta sektora attīstībai, izmantojot atjaunojamos un vietējos energoresursus. Projekts būtiski veicinās ilgtspējīgas, mūsdienīgas un konkurētspējīgas enerģētikas nozares attīstību Latvijā atbilstoši sabiedrības interesēm, nodrošinot pamatotas zināšanas par vietējiem un atjaunojamiem energoresursiem un to izmaksu efektīvu ieguvi un izmantošanu.

PROJEKTU FINANSĒ:

Valsts pētījuma programma “Enerģētika”

Projekta Nr. VPP-EM-2018/AER-1-0001

Līguma/reģ. Nr. 03000-3.1.2-e/170

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2018. gada 7. decembris- 2021. gada 6. decembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

600 000 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Andra Blumberga

PUBLICĒTS:

10.01.2019.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

SOCIĀLIE KONTI:

PRAKTISKAIS VEBINĀRS – DARBNĪCA “100% ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU PAŠVALDĪBAS ZEMGALĒ ?” (31.03.2021.)

Vairāk lasi šeit: https://videszinatne.rtu.lv/100-aer-pasvaldibas-zemgale/

PUBLICĒTIE ZINĀTNISKIE RAKSTI:
 1. Pakere, I., Kacare, M., Grāvelsiņš, A., Freimanis, R., Blumberga, A. Spatial analyses of smart energy system implementation through system dynamics and GIS modelling. Wind power case study in Latvia (2022) Smart Energy, Volume 7, 100081. https://doi.org/10.1016/j.segy.2022.100081 (Publicēts: 2022.08.01.)
 2. Rozentale, L., Blumberga, D. Potential role of energy communities in the way towards climate neutrality Case study of Latvia (2022) 2021 IEEE 62nd International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON), pp. 1-6, doi: 10.1109/RTUCON53541.2021.9711724. (Publicēts: 2022.02.18.)
 3. Kakis, R., Polikarpova, I., Pakere, I., Blumberga, D. Is It Possible to Obtain More Energy from Solar DH Field? Interpretation of Solar DH System Data (2021) Environmental and Climate Technologies, 25 (1), pp. 1284 – 1292. https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0097 (Publicēts: 2021.12.30.)
 4. Pakere, I., Gravelsins, A., Bohvalovs, G., Rozentale, L., Blumberga, D. Will Aggregator Reduce Renewable Power Surpluses? A System Dynamics Approach for the Latvia Case Study (2021) Energies, 14 (23), 7900, https://doi.org/10.3390/en14237900 (Publicēts: 2021.11.25.)
 5. Kacare, M., Pakere, I., Gravelsiņš, A., Blumberga, D. Spatial Analysis of Renewable Energy Sources (2021) Environmental and Climate Technologies, 25 (1), pp. 865-878. https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0065 (Publicēts: 2021.11.06.)
 6. Svedovs, O., Dzikevics, M., Kirsanovs, V., Veidenbergs, I. Development of New Compact Water Treatment System for Flue-Gas Condenser for Households (2021) Environmental and Climate Technologies, 25 (1), pp. 563-573. https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0041 (Publicēts: 2021.09.25.)
 7. Polikarpova, I., Kakis, R., Pakere, I., Blumberga, D. Optimizing large-scale solar field efficiency: Latvia case study (2021) Energies, 14 (14), art. no. 4171. https://doi.org/10.3390/en14144171 (Publicēts: 2021.07.10.)
 8. Pakere, I., Gravelsins, A., Lauka, D., Bazbauers, G., Blumberga, D. Linking energy efficiency policies toward 4th generation district heating system (2021) Energy, 234, art. no. 121245. https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.121245 (Publicēts: 2021.06.15.)
 9. Rozentale, L., Kalnbalkite, A., Blumberga, D. Aggregator as a new electricity market player: (Case study of Latvia) (2020) 2020 IEEE 61st Annual International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University, RTUCON 2020 – Proceedings, art. no. 9316486, https://ieeexplore.ieee.org/document/9316486 (Publicēts:2021.01.13.)
 10. Kudurs, E., Tukulis, A., Dzalbs, A., Blumberga, D. Are Industries Open for Renewable Energy? (2020) Environmental and Climate Technologies, 24 (3), pp. 447-456. https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0115 (Publicēts: 2020.12.14.)
 11. Klose, M., Vigants, G., Vigants, E. Co-Firing of Natural Gas with Wood Dust Experimental Test Runs (2020) Environmental and Climate Technologies, 24 (2), pp. 196 – 202. https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0066 (Publicēts: 2020.09.23.)
 12. Zlaugotne, B., Zihare, L., Balode, L., Kalnbalkite, A., Khabdullin, A., Blumberga, D. Multi-Criteria Decision Analysis Methods Comparison (2020) Environmental and Climate Technologies, 24 (1), pp. 454-471. https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0028 (Publicēts: 2020.07.01.)
 13. Dzikevics, M., Veidenbergs, I., Valančius, K. Sensitivity Analysis of Packed Bed Phase Change Material Thermal Storage for Domestic Solar Thermal System (2020) Environmental and Climate Technologies, 24 (1), pp. 378-391. https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0022 (Publicēts: 2020.06.24.)
 14. Zlaugotne, B., Ievina, L., Azis, R., Baranenko, D., Blumberga, D. GHG Performance Evaluation in Green Deal Context (2020) Environmental and Climate Technologies, 24 (1), pp. 431-441. https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0026 (Publicēts: 2020.06.24.)
 15. Ieviņa, L., Vidžups, A., Blumberga, A., & Blumberga, D. (2019). Mapping of Distributed Power Generation Versus Biomass Availability. In 2019 IEEE 60th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON) (pp. 1–5). IEEE, https://doi.org/10.1109/RTUCON48111.2019.8982373
 16. Pakere, I., Blumberga, D. Solar Energy in Low Temperature District Heating (2019) Environmental and Climate Technologies, 23 (3), pp. 147-158. https://doi.org/10.2478/rtuect-2019-0085 (Publicēts: 2019.12.13.)
 17. Suharevska, K., Blumberga, D. Progress in Renewable Energy Technologies: Innovation Potential in Latvia (2019) Environmental and Climate Technologies, 23 (2), pp. 47-63. https://doi.org/10.2478/rtuect-2019-0054 (Publicēts: 2019.11.18.)
 18. Rozentale, L., Blumberga, D. Methods to Evaluate Electricity Policy from Climate Perspective (2019) Environmental and Climate Technologies, 23 (2), pp. 131-147. https://doi.org/10.2478/rtuect-2019-0060 (Publicēts: 2019.11.18.)
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS:
 • 2021 IEEE 62th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON) no 15.-17.novembrim, 2021, Rīgā, Latvijā, un tiešsaistē:
  1. prezentēts pētījums Beate Zlaugotne, Ieva Pakere, Armands Gravelsins. Spatial energy data acquisition for agricultural sector.
 • International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies CONECT 2021” no 12.-14.maijam, 2021 , tiešsaistē un klātienē, Rīgā, Latvijā:
  1. prezentēts pētījums Oskars Švedovs, Miķelis Dzikēvičs, Vladimirs Kirsanovs, Ivars Veidenbergs. Development of New Compact Water Treatment System for Flue-Gas Condenser for Households.
 • 2020 IEEE 61th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON) no 5.-7.novembrim, 2020, Rīgā, Latvijā, un tiešsaistē:
  1. prezentēts pētījums Līga Rozentāle, Antra Kalnbaļķīte, Dagnija Blumberga. Aggregator as a new electricity market player: (Case study of Latvia).
 • 6th International Conference on Smart Energy Systems no 6.-7.oktobrim, 2020, tiešsaistē:
  1. prezentētais pētījums Ieva Pakere, Armands Grāvelsiņš, Gatis Bažbauers, Dace Lauka, Dagnija Blumberga. Linking energy efficiency policies toward 4th generation district heating system.
 • International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies CONECT 2020” no 13.-15.maijam, 2020, tiešsaistē:
  1. prezentētais pētījums Edgars Kudurs, Anrijs Tukulis, Arnis Dzalbs, Dagnija Blumberga. Are Industries Open for Renewable Energy?;
  2. prezentētais pētījums Miķelis Dzikēvičs, Ivars Veidenbergs, Kęstutis Valančius. Sensitivity Analysis of Packed Bed Phase Change Material Thermal Storage for Domestic Solar Thermal System;
  3. prezentētais pētījums Beate Zlaugotne, Lauma Žihare, Lauma Balode, Antra Kalnbaļķīte, Aset Khabdullin, Dagnija Blumberga. Multi-Criteria Decision Analysis Methods Comparison;
  4. prezentētais pētījums Beate Zlaugotne, Linda Ieviņa, Reinis Āzis, Denis Baranenko, Dagnija Blumberga. GHG Performance Evaluation in Green Deal Context;
  5. prezentēts pētījums Roberts Kaķis, Ģirts Vīgants, Nerijus Padishus, Dagnija Blumberga. Environmental performance of co-firing idea. Life cycle assessment;
 • 2019 IEEE 60th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON) no 7.-9.oktobrim, 2019, Rīgā, Latvijā:
  1. prezentēts pētījums Linda Ieviņa, Artis Vidžups, Andra Blumberga, Dagnija Blumberga Mapping of Distributed Power Generation Versus Biomass Availability.
 • International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies CONECT 2019” no 15.-17.maijam, 2019, Rīgā, Latvijā:
  1. prezentēts pētījums Ieva Pakere, Dagnija Blumberga. Solar Energy in Low Temperature District Heating;
  2. prezentēts pētījums Karīna Suharevska, Dagnija Blumberga. Progress in Renewable Energy Technologies: Innovation Potential in Latvia;
  3. prezentēts pētījums Līga Rozentale, Dagnija Blumberga. Methods to Evaluate Electricity Policy from Climate Perspective.