LATVIEŠU | ENGLISH

Iekštelpu gaisa attīrīšanas biofiltra iekārtas izstrādāšana ēku energoefektivitātes dilemmas risināšanai (BIACRED)

Projekta ietvaros tiks izstrādāta inovatīva biofiltra iekārta, kura risinās ēku energoefektivitātes-iekštelpu gaisa kvalitātes-termālā komforta dilemmu. Tā rodas telpās, kurās ir augsts cilvēku blīvums, piemēram, skolās, konferenču telpās, birojos utt., kurās CO2 un gaistošie organiskie savienojumi (GOS) ir galvenie iekštelpu piesārņotāji. Lai nodrošinātu nepieciešamo iekštelpu gaisa kvalitāti, jālieto mehāniskā ventilācijas sistēma, kas patērē enerģiju. Savukārt, iekštelpu gaisa kvalitātes un termālā komforta nodrošināšana ir pretrunā ar energoefektivitāti. Šī dilemma īpaši saasinās, veicot ēku energoefektivitātes paaugstināšanu. Tas negatīvi ietekmē gaisa apmaiņu telpās, samazinot iekštelpu gaisa kvalitāti un ievērojami samazinot telpā esošo cilvēku produktivitāti (15% produktivitātes samazinājums skolās ir līdzvērtīgs 1 mācību gadam). Pārsniegtam CO2 līmenim (virs 1000 ppm) un GOS līmenim ir akūta ietekme uz cilvēka veselību, t.sk. acu un elpošanas sistēmas kairinājums, galvas sāpes, nelabums, kustības koordinācijas traucējumi, vizuālās uztveres traucējumi, alerģiska reakcija. GOS rada hroniskus veselības traucējumus, piemēram, aknām, nierēm, asinsritei un centrālajai nervu sistēmai. Daži no tiem, piemēram, formaldehīdi, var radīt vēzi. Starptautiskajā zinātniskajā literatūrā šī dilemma ir plaši aplūkota un tai ir meklēti dažādi risinājumi, taču nepastāv viens noteikts šīs problēmas risinājums. Šī projekta mērķis ir izveidot biofiltra iekārtas prototipu, kas samazinās CO2 un gaistošo organisko savienojumu (GOS) koncentrāciju telpu gaisā, izmantojot biomimikrijas principu – augu spēju absorbēt un izdalīt CO2. Prototips tiks veidots no CO2 absorbcijas moduļa un zaļās sienas moduļa. Iekārtas darbība tiks veidota, adaptējot mākslīgā koka lietojumu uz lietojumu telpas gaisa attīrīšanai.

PROJEKTU FINANSĒ:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

1. posms: 2018. gada janvāris – 2018. gada jūlijs

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

27 777 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Dr.sc.ing. Andra Blumberga

PUBLICĒTS:

29.01.2018.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS: