LATVIEŠU | ENGLISH

Agent-GIS-5GDHC

5. paaudzes CSA risinājumu priekšizpēte un tehniski ekonomiskā novērtēšana, izmantojot elementu modelēšanu un ĢIS

5.paaudzes centralizētā siltumapgādes un dzesēšanas sistēma ir inovatīvs risinājums, kas paredz ēku siltumenerģijas patēriņa segšanu ar zemas temperatūras siltumnesēju, integrējot zema potenciāla siltuma avotus, piemēram, siltuma pārpalikumus no rūpniecības uzņēmumiem, datu centriem vai lielveikaliem. Jaunās paaudzes siltumtīkli tiek paredzēti divvirzienu plūsmai, lai patērētāji siltumenerģiju var ne tikai saņemt, bet arī nodot atpakaļ tīklos brīžos, kad patēriņš ir zems.

Projekta ietvaros tiks padziļināti analizēti un kartēti potenciālie siltuma avoti Baltijas valstīs un Zviedrijā, kas būtu piemēroti 5.paaudzes siltumapgādes un dzesēšanas nodrošināšanai. Viens no galvenajiem projekta rezultātiem būs simulācijas platforma, kas ļaus novērtēt šāda inovatīva siltumapgādes risinājuma tehniskos, ekonomiskos un vides aspektus. Lai novērtētu 5.paaudzes siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu ieviešanu, padziļināti tiks analizēti potenciālie biznesa modeļi, kas tiks optimizēti, balstoties uz spēļu teoriju un noteiktu mērķa funkciju. Lai novērtētu ieguldījuma rentabilitātes rādītājus, tiks izmantota tehnoekonomiskā simulācija. Politikas instrumentu ietekme tiks pētīta, izmantojot scenāriju un jutīguma simulācijas, lai novērtētu šķēršļus un iespējas dažādām ieinteresētajām personām dažādos reģionos.

PROJEKTU FINANSĒ:

Ziemeļvalstu enerģētikas izpētes institūcija

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2020. gada 1. decembris – 2022. gada 1. decembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

RTU: 422 000,00 NOK

Kopējais: 1 944 000,00 NOK

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Ieva Pakere

PUBLICĒTS:

17.02.2021.