LATVIEŠU | ENGLISH

Ilgtspējīgas attīstības informācijas un studiju centrs

Ilgtspējīgas attīstības centrs ir Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta departaments, kas tika izveidots 2010. gadā ar mērķi iekļaut ilgtspējīgās attīstības koncepciju studiju procesā un pētniecības darbā. Ilgtspējīgas attīstības centra paspārnē notiek zinātniskā izpēte pilsētvides izturētspējas, sistēmdinamikas un vides pārvaldības jomās. Kreatīvo ideju grupas ietvaros notiek zinātnisko ideju attīstība un transformācija no idejas līdz produktam. Doktorantūras garāžā tiek analizēti doktorantu zinātniskās izpētes rezultāti un notiek darbs pie zinātniskās komunikācijas attīstības.