LATVIEŠU | ENGLISH

Sistēmas analīzes kursi (MOOCs) ilgtspējības transformācijai

Pasaule kļūst arvien sarežģītāka. Tādas starptautiskas organizācijas kā Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO), Pasaules Veselības organizācija (PVO), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) un Eiropas Savienība (ES) tagad norāda uz sistēmu analīzes nepieciešamību, lai labotu politiku, kas nav radījusi ilgtspējīgu attīstību. Ar laboratorijas eksperimentiem ir atklāts, ka cilvēki pārprot nelineāras, dinamiskas resursu sistēmas un izvēlas ātrus risinājumus, kas bieži vien nesniedz gaidīto labklājību. Šīs izpratnes trūkuma dēļ vēlētāji viegli kļūst par viltus ziņu un maldinošu padomu upuriem. Lai gan nepārprotami ir nepieciešama labāka izpratne, gandrīz nav iespēju mācīt sistēmu analīzi. Organizatoriskajiem un sociālajiem zinātniekiem trūkst konceptuālu instrumentu, lai analizētu dinamiku. Sistēmu analīzei ar sistēmdinamiku (SD) ir matemātiskā stingrība metodēs, kuras izmanto “smagajās” zinātnēs. Tomēr SD metodika ļoti koncentrējas uz pamata izpratnes sniegšanu par to, kā darbojas sociālās un dabiskās sistēmas. Lietotājam draudzīgi rīki un paņēmieni vienkāršo citādi prasīgo analīzi. Tā kā SD ir orientēta uz problēmām, tāpēc noklusējumā ir starpdisciplināra un tādējādi veicina transversālās kompetences, kas nav specifiskas darbam vai nozarei. Lai gan SD pētījumi ir veicinājuši domāt par sistēmām un tas tiks darīts arī mūsu projektā, SD nevajadzētu jaukt ar vienkāršotu sistēmu domāšanu.

Projekts veicina augstākās izglītības modernizāciju un pievēršas daudzām horizontālajām prioritātēm: iespējas visiem (masīvs atvērtais tiešsaistes kurss (MOOC), kas atbalsta kritisko domāšanu); sociālā iekļaušana (veicinātu diskusijas ar studentiem visā pasaulē); kopīgas vērtības (labu Eiropas vērtību pamatoti iemesli); vides un klimata mērķi (ilgtspējības pārveidošana); novatoriskas prakses digitālajā laikmetā (brīva pieeja interaktīvām mācību vidēm, lai praktizētu iegūtās zināšanas un mācītu); un prasmju pārredzamība (modeļi atvieglo mācīšanos no pieredzes saistītās jomās).
Stratēģiskās partnerības mērķis – izveidot MOOC (Masveida atklātie tiešsaistes kursi) kopumu, kas ļaus veikt visaptverošu izglītību sistēmdinamikā, koncentrējoties uz ilgtspējības pārveidošanu.

PROJEKTU FINANSĒ:

Erasmus+

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2020. gada 1. septembris – 2023. gada 31. augusts

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

33 652,00 EUR (kopā 409 548,00 EUR)

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Andra Blumberga

PUBLICĒTS:

10.09.2020.

PROJEKTA PARTNERI:

No Latvijas:
Rīgas Tehniskā universitāte

No citām valstīm:
University of Bergen, Norvēģija
Stichting Katholieke Universiteit, Nīderlande
Universidade NOVA de Lisboa, Portugāle
University of Mining and Geology, Bulgārija
Università della Svizzera italiana (USI), Šveice
Boğaziçi University , Turcija