LATVIEŠU | ENGLISH

Biežāk uzdotie jautājumi

Bakalaura studiju programma (pamatstudijas) ir 3 gadi un maģistra studiju programma ir 2 gadi. Zināšanas papildināt un darboties zinātnē var doktorantūrā 4 gadi un iegūt grādu – Dr.sc.ing

Vides zinātnes studiju programmas priekšrocība un atšķirība ir lekciju izteiksmes formu un norises daudzveidība. Studenti, sākot jau ar pirmo kursu, mācās paust, pamatot un aizstāvēt savu viedokli, kas palīdz sagatavoties reālai dzīvei un darbam. Dažas no lekcijām notiek izbraukuma sesiju veidā –braucieni uz atkritumu apsaimniekošanas stacijām, siltuma un elektroenerģijas ražošanas stacijām un rūpniecības uzņēmumiem, lai iepazītos ar problēmām un saprastu, kā teorētiskais mācību materiāls izskatās reālajā dzīvē, kā arī lai analizētu izbraukumos iegūtos datus praktiskajos darbos auditorijās.

Daļa no nodarbībām ir praktiskās nodarbības laboratorijā (skat. tālāk Vides monitoringa laboratorija).

Lekcijas kvalitatīvi ir sadalītas tā, lai tu varētu iegūt ne tikai tīri tehniskās zināšanas, bet arī lai orientētos atbilstošajos politikas, likumdošanas un ētikas jautājumos, kas ir svarīgi, lai Tu varētu kļūt par pilnvērtīgu profesionāli savā jomā. Esam izvēlējušies dažas lekcijas lasīt angļu valodā, jo mēs uzskatām, ka ir svarīgi orientēt studentus uz valodu lietojumu attiecīgajā tehnikas jomā.

Vides monitoringa laboratorija ir mūsu lepnums – tajā ar Eiropas Savienības un sponsoru atbalstu ir iegādātas ļoti modernas iekārtas, kas tiek izmantotas praktiskai apmācībai tādā līmenī, lai pēc laboratorijas darbu veikšanai Tu būtu spējīgs darbināt līdzīgas iekārtas gandrīz tikpat labi kā pieredzējuši profesionāļi nopietnos uzņēmumos.

Visa RTU, bet par Vides zinātnes studiju programmu kopumā un specializētiem priekšmetiem atbild Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra. Katedras kolektīvam ir izdevies realizēt galveno ideju: izveidot vides zinātnes studiju programmu, kas sagatavo konkurētspējīgus vides speciālistus, kuri spēj strādāt gan Latvijā, gan Eiropas Savienības institūcijās. Pamata studijās lekcijas un nodarbības ir arī pie citu fakultāšu pasniedzējiem (piemēram, Augstākā matemātika, Datormācība, Ekonomika, Fizika u.c.)