LATVIEŠU | ENGLISH

Ceļvedis uz energoefektīvu Latvijas nākotni

Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgas attīstības viens no stūrakmeņiem ir enerģētikas sektors un kā viens no galvenajiem tautsaimniecības attīstības virzieniem ir definēts energoefektivitātes uzlabojums. Projekta mērķis ir noteikt atsevišķu tautsaimniecības nozaru energoefektivitātes potenciālu un līmeņatzīmes, sniegt zinātniski pamatotas rekomendācijas energoefektivitātes pasākumiem galapatērētājos noteiktā potenciāla apguvei un noteikt to ietekmi. Projektā “Ceļvedis uz energoefektīvu Latvijas nākotni (EnergyPath)” paredzēts risināt Latvijas enerģētikas sektorā aktuālos izaicinājumus, izmantojot starptautiski atzītas metodes un balstoties uz pamatotām un aprobētām zinātnē balstītām zināšanām enerģijas patēriņa un energoefektivitātes jomā. Projekts būtiski veicinās ilgtspējīgas, mūsdienīgas un konkurētspējīgas enerģētikas nozares attīstību Latvijā atbilstoši sabiedrības interesēm, nodrošinot pamatotas zināšanas par tautsaimniecības ekonomisko un tehnisko energoefektivitātes potenciālu (ieskaitot rūpniecību, pakalpojumus, lauksaimniecību, transports, mājsaimniecības) un izstrādājot politikas rekomendācijas noteiktā energoefektivitātes potenciāla apguvei.

PROJEKTU FINANSĒ:

Valsts pētījuma programma “Enerģētika”

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2018. gada 11. decembris- 2021. gada 10. decembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

354 000 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Marika Rošā

PUBLICĒTS:

03.01.2019.