LATVIEŠU | ENGLISH

Diplomdarbu tēmas

Bakalaura darbu tēmas 2020. gadā
 • Bioekonomikas efektivitātes indeksu atlase un novērtējums
 • Mitruma akumulācijas vērtību noteikšana siltumizolācijas materiāliem
 • Videi draudzīgs zivju apstrādes uzņēmums Latvijā. Datu vākšana un  rezultātu analīze
 • Eksperiments ar miglas aparātu laboratorijā. Pelni, pulpa. Risinājumi
 • Vienšūnu eļļas un vienšūnu proteīnu iegūšana no ražošanas blakusproduktiem, izmantojot mikroorganismus.
 • Deglis putekļu un gāzes līdzdedzināšanai. Eksperiments
 • Investigation on microalgae growth in laboratory batch test: effects from CO2 bubbling and use of liquid digestate from biogas plant
Maģistra darbu tēmas 2020. gadā
 • Latvijas energoefektivitātes politiku analīze (esošo politiku analīze, modeļa veidošana)
 • Enerģijas patēriņš ēkās, kas būvētas no 1992.-2014.gadam (energoauditi, iekštelpu gaisa parametru mērījumi, U-vērtību mērijumi reālās ēkās)
 • Latvijas atjaunojamo energoresursu ražošanas un izmantošanas ekonomiskā potenciāla novērtējums
 • TIMES modeļa izmantošana enerģētikas sektora attīstības prognozēšanai
 • Ar sfagnu sūnām pildīta pilienu biofiltra analīze un novērtējums.
 • Vai aukstumapgādes risinājumi būs ekonomiski pamatojami un klimatam draudzīgi
 • Energoefektivitātes līmeņatzīmju noteikšana rūpniecības un pakalpojumu sektorā
 • Otrās un trešās paaudzes biodegvielu potenciāls Latvijā un dzīves cikla novērtējums
 • Vai ES fondu izmantošana daudzdzīvokļu ēku siltināšanai atnesa gaidītos rezultātus valstiskā līmenī
 • Metodoloģija ilgtspējīgas bioekonomikas novērtējumam
 • Modelling and optimization for micro-algae growing in an open-pond pilot stand
 • Siltumizolācijas materiālu lietojums vēsturisko ēku siltināšanai no iekšpuses (laboratorijas testi un datorsimulācija)
 • Miglas aparāta efektivitātes modelēšana un integrēšana mazajos energoavotos
 • Tīrāka ražošana zivju apstrādes uzņēmumā. Pilotpiemēra analīze Latvijā
 • Biogāzes aprites cikls
 • Koksnes putekļu degļa efektivitātes ekpsperiments un modelēšana
 • Vienšūnu eļļas un vienšūnu proteīnu iegūšana no ražošanas blakusproduktiem, izmantojot mikroorganismus
 • Smagie metāli (Ar, Hg, Pb ..., izņemot Cd) kurināmajā un emisijās no malkas krāsnīm
 • Aukstumapgāde. Nākotne
 • Invazīvo augu izmantošanas ilgtspējība
 • Likumdošanas analīze ēku energoefektivitātes problēmās
 • Analysis and modelling of the cold supply chain within food and beverage sectors for the selection of optimal energy efficiency measures: a life cycle-based approach for a Latvian case study