LATVIEŠU | ENGLISH

Diplomdarbu tēmas

Bakalaura darbu tēmas 2017. gadā
 • Higrotermālo procesu pētīšana vēsturisko ēku ārsienās ar iekšējo siltinājumu.
 • Meža atlikumu izmantošanas palielināšana energosektorā: tīklošanas analīze politikas izstrādes un enerģijas ražošanas jomā.
 • Otrās paaudzes biodegviela no koksnes.
 • Pašvaldību energoplānošanas attīstības tendenču izpēte.
 • Rūpnieciskā siltuma pārpalikuma potenciāla novērtējums integrēšanai 4. paaudzes centralizētās siltumapgādes sistēmā.
 • Sēņu resursu izmantošana Latvijas mežu pievienotās vērtības palielināšanai.
 • Vides laboratoriju pakalpojumu iespēju analīze.
Maģistra darbu tēmas 2017. gadā
 • 4.paaudzes centralizētas siltumapgādes sistēmas ilgtspējības novērtējuma metodika.
 • Aktivētās ogles iegūšana no biomasas, sorbcijas īpašības un pielietošana superkondensatoru elektrodiem.
 • Analītiska un empīriska dūmgāzu kondensatoru modelēšana.
 • Apaļo jūras grunduļu pārstrādes atlikumu izmantošana bioekonomikā.
 • Ar sfagnu sūnām pildīta pilienu biofiltra analīze un novērtējums.
 • Biorafinērijas pieeja biogāzes ražošanai no Baltijas jūrā pieejamajām makro aļģēm: mehāniskās pirmapstrādes ietekme uz BMP testu.
 • Biotehonomikas potenciāla analīze. Dārzeņu pulveris.
 • Ekodizaina attīstība Latvijā.
 • Emisiju samazinājums biomasas un dabasgāzes līdzdedzināšanā.
 • Energosektora inovatīvo tehnoloģiju adaptācija valsts ilgtspējības kontekstā.
 • Fāzu pārejas materiālu izmantošana saules siltuma akumulācijai.
 • Fizikālā un ķīmiskā notekūdeņu analīze mikrobioloģiskās elektrolīzes uzlabošanai.
 • Inovatīvas klimata tehnoloģijas ieviešanas procesa analīze Latvijā.
 • Inovatīvs CO2 samazinājuma risinājums iekštelpās.
 • Inovatīvs gala enerģijas lietotājs.
 • Klimata adaptīvo ēku norobežojošo konstrukciju inversā modelēšana.
 • Klimatiskie koridori Rundāles pagastā Pilsrundāles ciemā.
 • Koksnes biomasas pelnu klasifikācija no mēslojuma līdz bīstamiem atkritumiem. Kadmija daudzuma problēmas.
 • Koksnes mizu izmantošanas koncepcija un realizācijas iespējas.
 • Meža nozares biotehonomikas sektoru loma Latvijas nacionālajā makroekonomikas attīstības modelī: sistēmdinamikas metode.
 • Meža sektora attīstība bioekonomikas virzienā: sistēmdinamikas modelēšana.
 • Naftas produktu noplūdes izplatības pa ūdens virsmu ierobežošana, izmantojot gaisa plūsmu.
 • Nanokompozītu pielietošana ar naftu piesārņotas augsnes attīrīšanai.
 • Oglekļa uzglabāšana bioproduktos.
 • Pamata informācija par notekūdeņu dūņu izmantošanu un apsaimniekošanu.
 • Ražošanas uzņēmuma ekodizaina koncepts.
 • Ražošanas uzņēmuma saldēšanas iekārtu energoefektivitātes paaugstināšanas tehnoloģiskie risinājumi.
 • Resursu plūsmu optimizācija granulu ražotnē.
 • Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju dinamika kravu transportā.
 • Tehniski-ekonomiskais pamatojums jūras makroaļģu pārveides sistēmām: dzīves cikla izmaksu analīzes perspektīva.
 • Tīrāka ražošana augļu pārstrādes nozarē.