LATVIEŠU | ENGLISH

Komanda

Energoefektivitāte, tīrāka ražošana, atjaunojamie energoresursi, klimata tehnoloģijas.

DAGNIJA BLUMBERGA

Dr.habil.sc.ing., profesore,
institūta direktore

Siltuma un masas apmaiņas procesi un iekārtas, enerģijas ražošanas un pārveides ekoloģiskie aspekti.

IVARS VEIDENBERGS

Dr.habil.sc.ing.,
emeritēts profesors

Energosistēmu analīze, centralizētā siltumapgāde un koģenerācija, ekodizains.

GATIS BAŽBAUERS

Dr.sc.ing.,
profesors

Sistēmdinamika, ēku energoefektivitāte.

ANDRA BLUMBERGA

Dr.sc.ing.,
profesore

Energoplānošana, klimata pārmaiņu aspekti, SEG emisijas.

MARIKA ROŠĀ

Dr.sc.ing.,
profesore

Enerģētika, energoefektivitātes pakalpojumi (ESCO).

CLAUDIO ROCHAS

Dr.sc.ing.,
profesors

Zemu oglekļa emisiju tehnoloģijas, dzīves cikla analīze.

JŪLIJA GUŠČA

Dr.sc.ing., profesore,
katedras vadītāja

Bioenerģija, pilsētas izturētspēja.

FRANCESCO ROMAGNOLI

Dr.sc.ing., profesors,
vadošais pētnieks

Ietekmes uz vidi novērtējums, atkritumu apsaimniekošana.

JEĻENA PUBULE

Dr.sc.ing., profesore,
vadošā pētniece

Siltuma sistēmas, koģenerācija, gazifikācija, dūmgāzu kondensatori, biokurināmo ražošana.

EDGARS VĪGANTS

Dr.sc.ing., asociētais profesors,
vadošais pētnieks

Vides ķīmija un zinātniskā komunikācija.

KĀRLIS VALTERS

Dr.chem., vadošais pētnieks,
docents

Energoefektivitāte ēkās un rūpniecībā.

AGRIS KAMENDERS

Dr.sc.ing., asociētais profesors,
vadošais pētnieks

Saules enerģija, ilgtspējīga attīstība, energoefektivitāte.

DZINTARS JAUNZEMS

Dr.sc.ing., vadošais pētnieks,
docents

Ēku energoefektivitāte, datu analīze.

GATIS ŽOGLA

Dr.sc.ing.,
docents

Ilgtspējīgs transports, klimata tehnoloģijas.

AIGA BARISA

Dr.sc.ing., asociētā profesore,
vadošā pētniece

Bioenerģijas pārveidošana, gazifikācija.

VLADIMIRS KIRSANOVS

Dr.sc.ing., vadošais pētnieks,
laboratoriju vadītājs, docents

Industriālā simbioze, energoefektivitāte rūpniecībā.

ANNA KUBULE

Dr.sc.ing., asociētā profesore,
vadošā pētniece

Tīrāka ražošana, materiāli no atkritumiem, siltumnīcefekta gāzu emisijas (SEG).

DACE LAUKA

Dr.sc.ing.,
vadošā pētniece, lektore

Energoefektivitātes pasākumu ietekme uz vidi centralizētās siltumapgādes sistēmās, pārtikas rūpniecībā un ķīmijas rūpniecībā

FABIAN ANDRES DIAZ SANCHEZ 

M.sc.ing.,
pētnieks

Vides aizsardzība, vides projekti.

SILVIJA NORA KALNIŅŠ

Dr.sc.ing., vadošā pētniece,
docente

Koģenerācija, biomasas energoresursi.

ĢIRTS VĪGANTS

Dr.sc.ing.,
pētnieks

Biomimikrija, ēku energoefektivitāte.

RUTA VANAGA

Dr.sc.ing.,
vadošā pētniece

Ietekmes uz vidi novērtējums.

LĪGA LIEPLAPA

Dr.sc.ing.,
pētniece

Enerģētika, degšanas procesi.

VERA SUZDAĻENKO

Dr.sc.ing.,
vadošā pētniece

Centralizētā siltumapgāde, koģenerācija.

VALDIS VĪTOLIŅŠ

Dr.sc.ing.,
vadošais pētnieks

Enerģijas uzkrāšana, modelēšana, Saules energosistēmas.

MIĶELIS DZIKĒVIČS

Dr.sc.ing., pētnieks,
laboratoriju vadītājs

Sistēmdinamika.

ARMANDS GRĀVELSIŅŠ

PhD.,
pētnieks, docents

Industriālā mikrobioloģija, biomasas resursi.

KRIŠS SPALVIŅŠ

PhD.,
vadošais pētnieks, asociētais profesors

Biokurināmā testēšana.

VIVITA PRIEDNIECE

Ph.D.,
pētniece, lektore

Biotehonomika, mikroaļgu biotehnoloģijas

BAIBA IEVIŅA

M.sc.biol.,
pētniece

Sistēmu izturētspēja.

MAKSIMS FEOFILOVS

Ph.D.,
Vadošais pētnieks, docents

Vēsturisko ēku energoefektivitāte

EDĪTE BISENIECE

M.sc.ing.,
pētniece

Atjaunojamie energoresursi un viedās energosistēmas

IEVA PAKERE

Ph.D., vadošā pētniece, asociētā profesore

Konferenču un semināru organizēšana.

ALISE OZARSKA

M.sc.,
pētniece

LĪGA SNIEGA

M.geogr.,
pētniece

Projektu uzraudzība.

ANTRA KALNBAĻĶĪTE

M.sc.,
pētniece

Industriālā mikrobioloģija

ILZE VAMŽA

M.sc.,
pētniece

Industriālā mikrobioloģija

ZANE KUŠNERE

M.sc.ing.,
pētniece

Enerģētika. Modelēšana

SIGNE ALLENA-OZOLIŅA

M.sc.,
pētniece

Konferenču un semināru organizēšana.

ANTRA RADZIŅA

M.sc.,
pētniece

Ēku energoefektivitāte

RITVARS FREIMANIS

M.sc.ing.,
zinātniskais asistents

Laboratoriju kvalitātes vadības sistēma

DACE IBILE

M.sc.,
biroja administratore

TOMS MELDERIS-MELDRIŅŠ

Vecākais
administrators

TERĒZA BEZRUČKO

Vecākā
eksperte

INGA PAMOVSKA

Vecākā finanšu
speciāliste
.

ELĪNA EKTERMANE

Vecākā finanšu
speciāliste

Biokurināmā testēšana

LAUMA BEINAROVIČA

B.sc.,
speciāliste

Biokurināmā testēšana

JURĢIS PLANKĀJS

Bc.sc.biol.,
zinātniskais asistents

Elektronikas testēšana

VIKTORIJA TERJAŅIKA

M.sc.,
zinātniskā asistente

ZANE GEIBA

Zinātniskā
asistente

Zinātniskais žurnāls

DARJA SLOTINA

Zinātniskā
asistente

PAULS ASARIS

Zinātniskais
asistents

Ēku energoefektivitāte

ROBERTS BĀLIŅŠ

B.sc., Zinātniskais
asistents

Ēku energoefektivitāte

 ZIGMĀRS ZUNDĀNS

B.sc., Zinātniskais
asistents

Bioekonomija, bioresursi, bioloģiskie procesi

NIDHIBEN ARVINDBHAI PATEL

Ph.D.,
zinātniskā asistente

Energoefektivitātes potenciāla izvērtēšana,

kompleksie indeksi

KRISTIĀNA DOLGE

M.sc.,
Zinātniskā asistente

KETIJA BUMBIERE

M.sc.ing., Pētniece

Atjaunojamie energoresursi, enerģētikas politika

LAUMA BALODE

M.sc.ing.,
Pētniece

Atjaunojamie energoresursi

BEATE ZLAUGOTNE

M.sc.,
Zinātniskā asistente

Energoefektivitāte rūpniecībā

LINDA ČERDANCOVA

M.sc.,
zinātniskā asistente

Kurināmā degšanas procesi, rūpnieciski piesārņotā ūdens attīrīšana

OSKARS ŠVEDOVS

M.sc.ing.,
pētnieks