LATVIEŠU | ENGLISH

Apmācības nozares profesionāļiem un uzņēmējiem par ekoinovācijām elektronikas produktu izstrādē
TRAIN-ECO projekta galvenais mērķis ir izstrādāt mācību materiālus par ekoinovācijām elektronikas profesionāļiem un uzņēmējiem no mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un jaunizveidotiem uzņēmumiem. MVU un jaunizveidotiem uzņēmumiem ir svarīga loma Eiropas Savienības (ES) ekonomikā, un tiem jāpāriet uz ilgtspējīgiem uzņēmējdarbības modeļiem, lai atbalstītu ES centienus veidot videi draudzīgu ekonomiku. Piemēram, atkritumi no elektronikas nozares, kas pazīstami kā e-atkritumi, ir arvien lielāka problēma ES un pasaulē. Tomēr pašlaik MVU un jaunizveidoto uzņēmumumu personālam trūkst apmācības un prasmju, kas nepieciešami, lai izstrādātu novatoriskus un videi ilgtspējīgus elektronikas produktus, kas atbilst ES noteikumiem. Lai to novērstu, projekta TRAIN-ECO ietvarā:
  1. tiks izstrādāti mācību materiāli par ekoinovācijām, kas veicina ilgtspējīgu attīstību, un kvalitātes vadību elektronikas produktu izstrādē;
  2. tiks izstrādāti mācību materiāli par ES vides un drošības standartiem;
  3. tiks izstrādāts MOOC (Massive Open Online Course (Masīvie atvērtie tiešsaistes kursi)), kas visaptveroši aptvers iepriekš minētās tēmas;
  4. tiks izveidoti īsāki e-moduļi par šīm tēmām un atvērtu projekta materiālu krātuvi;
  5. tiks izveidotas vadlīnijas profesionālās izglītības un apmācību (PIA) nodrošinātājiem par to, kā mūsu mācību materiālus iekļaut elastīgās PIA apmācību programmās un kursos.
Visi mūsu mērķi ir noteikti, ņemot vērā elektronikas profesionāļu un uzņēmēju īpašās vajadzības. Tā kā strādājošajiem profesionāļiem bieži trūkst laika, lai iesaistītos ilgtermiņa profesionālās izglītības un apmācības programmās, TRAIN-ECO pievērsīs īpašu uzmanību elastīgu mācību iespēju radīšanai šai grupai, jo īpaši izstrādājot MOOC un īsāku e-moduļu sēriju par ekoinovācijām. Papildus personālam no MVU un jaunizveidotiem uzņēmumiem mēs pievērsīsimies tālākizglītības apguvējiem, elektronikas inženierzinātņu un PIA studentiem un pieaugušo izglītības sniedzējiem, kuri varēs brīvi izmantot TRAIN-ECO materiālus.

PROJEKTU FINANSĒ:

Erasmus+

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2020. gada 1. novembris – 2023. gada 31. augusts

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

76 816,00 EUR (kopā 376 995,00 EUR)

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Miķelis Dzikēvičs

PUBLICĒTS:

10.11.2020.

PROJEKTA PARTNERI:

No Latvijas:
Rīgas Tehniskā universitāte

No citām valstīm:
Tartu universitāte, Igaunija
Hochschule Wismar, Vācija
Centria University of Applied Sciences, Somija