LATVIEŠU | ENGLISH

Nāc studēt

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts īsteno studiju programmu “Vides inženierija” un piedāvā to apgūt trīs līmeņos – bakalaura, maģistra un doktora līmenī. “Vides inženierija” sniedz atbildes uz jautājumiem, kā mazināt cilvēka ietekmi uz vidi, jo rosina domāt un analizēt vides un klimata izmaiņu cēloņus. Šī ideja ielikta vides inženierzinātņu studiju programmas pamatos. Studiju programma ir veidota tā, lai Latvijā būtu tehnoloģiski domājoši speciālisti, kas ne tikai rūpējas par ilgtspējīgu attīstību, bet arī spēj izvērtēt, radīt un ieviest inovācijas Latvijas tautsaimniecībā.

Studiju process apvieno lekcijas, praktiskos darbus universitātē un uzņēmumos, lietišķās spēles un diskusiju forumus.

STUDIJU PROGRAMMĀ “VIDES INŽENIERIJA” PIEEJAMAS BUDŽETA VIETAS VISOS LĪMEŅOS