LATVIEŠU | ENGLISH

Maģistrantūra

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Vides inženierija” ir vērsta uz vides aizsardzības speciālistu ar padziļinātām zināšanām inženiertehniskos jautājumos sagatavošanu darbam dažādu nozaru uzņēmumos, zinātniskajās un valsts pārvaldes institūcijās. Maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot plaša profila un augstas kvalifikācijas speciālistus ar integrētu otrā līmeņa akadēmisko izglītību un sistēmisku domāšanu un padziļinātu izpratni, kas ir ne tikai spējīgi sekot vides tehnoloģiju evolūcijai un sekmīgi piedalīties videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanā, bet arī nodrošināt šo tehnoloģiju attīstību ar augstu pievienoto vērtību.

Izveidotā studiju programma ir labi apvienojama ar studentu iepriekšējo citu nozaru inženiertehnisku izglītību, jo sniedz integrētās zināšanas par dažādu nozaru un procesu ietekmes uz vidi vērtējumu un vides slodzes samazināšanu. Studijas maģistrantūrā ir apvienojamas ar darbu, jo lekcijas notiek vakaros.

Vides inženierijas maģistrantūras programmā ir pieejamas budžeta vietas.

VASSI jau vairākus gadus sadarbojas ar Viļņas Ģedimina tehnisko universitāti (VGTU) Lietuvā. Kopš 2011. gada RTU un VGTU kopīgi īsteno maģistra līmeņa studiju programmu «Vides inženierija». Maģistrantūras studentiem pēdējā semestrī ir iespēja doties apmaiņas studijās uz Viļņu un aizstāvēt savu maģistra darbu paralēli gan Latvijā, gan Lietuvā, tā iegūstot divus maģistra diplomus no abu valstu augstskolām.

Elektroniskā pieteikšanās konkursam uz valsts budžeta finansētām vietām 2022./2023. mācību gadam līdz 11. jūlijam plkst. 23.59:

  1. RTU bakalaura grāda absolventiem pieteikšanās RTU portālā ORTUS sadaļā «Studentiem» vai «Absolventiem» apakšsadaļā «Studiju informācija».
  2. Pārējiem, kas vēlas pieteikties studijām RTU elektroniski – elektroniskā pieteikšanās notiks šeit (autorizēties var gan ar Eparaksts, gan ar internetbankas starpniecību).

Pieteikšanās kārtība studijām par maksu:

Elektroniski no 28. jūnija.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Elektroniski pieteikties nevar un jāierodas obligāti klātienē, ja:

  • nav eParaksts vai eParaksts mobile;
  • bakalaura izglītība iegūta ārpus Latvijas un NAV pievienots AIC atzinums;
  • neesi Latvijas pilsonis vai nepilsonis;
  • nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti (tai skaitā, pamatojošs dokuments personas datu izmaiņu gadījumā un pamatojošs dokuments atbrīvošanai no reģistrācijas maksas);
  • neizdodas aizpildīt pieteikumu kādā no elektroniskās pietikšanās sistēmām.

Pieteikšanās kārtība studijām par maksu būs atrodama šeit.

Tips

Pilna laika studijas, 2 gadi (80 kredītpunkti)

Valoda

Latviešu

Iegūstamais grāds

Inženierzinātņu maģistra grāds Vides inženierzinātnēs