LATVIEŠU | ENGLISH

Maģistrantūra

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Vides inženierija” ir vērsta uz vides aizsardzības speciālistu ar padziļinātām zināšanām inženiertehniskos jautājumos sagatavošanu darbam dažādu nozaru uzņēmumos, zinātniskajās un valsts pārvaldes institūcijās. Maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot plaša profila un augstas kvalifikācijas speciālistus ar integrētu otrā līmeņa akadēmisko izglītību un sistēmisku domāšanu un padziļinātu izpratni, kas ir ne tikai spējīgi sekot vides tehnoloģiju evolūcijai un sekmīgi piedalīties videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanā, bet arī nodrošināt šo tehnoloģiju attīstību ar augstu pievienoto vērtību.

Izveidotā studiju programma ir labi apvienojama ar studentu iepriekšējo citu nozaru inženiertehnisku izglītību, jo sniedz integrētās zināšanas par dažādu nozaru un procesu ietekmes uz vidi vērtējumu un vides slodzes samazināšanu. Studijas maģistrantūrā ir apvienojamas ar darbu, jo lekcijas notiek vakaros.

Vides inženierijas maģistrantūras programmā ir pieejamas 40 budžeta vietas.

VASSI jau vairākus gadus sadarbojas ar Viļņas Ģedimina tehnisko universitāti (VGTU) Lietuvā. Kopš 2011. gada RTU un VGTU kopīgi īsteno maģistra līmeņa studiju programmu «Vides inženierija». Maģistrantūras studentiem pēdējā semestrī ir iespēja doties apmaiņas studijās uz Viļņu un aizstāvēt savu maģistra darbu paralēli gan Latvijā, gan Lietuvā, tā iegūstot divus maģistra diplomus no abu valstu augstskolām.

Elektroniskā pieteikšanās konkursam uz valsts budžeta finansētām vietām no 13. jūlija plkst. 9.00 līdz 3. augusta plkst. 13.00:

1. RTU bakalaura grāda absolventiem elektroniskā pieteikšanās RTU portālā ORTUS.

2. Citu Latvijas augstskolu bakalaura grāda absolventiem un tiem RTU bakalaura grāda absolventiem, kuriem neizdodas caur Ortus portālu – elektroniskā pieteikšanās notiks vietnē, kura šajā sadaļā tiks izlikta jūlija sākumā!

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Elektroniski pieteikties nevar un jāierodas obligāti klātienē no 27. jūlija līdz 3. augustam, ja:

– mainīti personas dati (vārds/uzvārds/personas kods).

– bakalaura izglītība iegūta ārpus Latvijas.

– neesi Latvijas pilsonis vai nepilsonis.

– esi atbrīvots no reģistrācijas maksas (atbrīvoti ir bāreņi un 1. grupas invalīdi).

– neizdodas aizpildīt pieteikumu kādā no elektroniskās pietikšanās sistēmām.

Dokumentu iesniegšana klātienē, tiem, kuri pieteikumu nevar iesniegt elektroniski: RTU Arhitektūras fakultātē, Rīgā, Ķīpsalas ielā 6-117. un 115./116. telpās.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN LAIKI

Tips

Pilna laika studijas, 2 gadi (80 kredītpunkti)

Valoda

Latviešu

Iegūstamais grāds

Inženierzinātņu maģistra grāds Vides inženierzinātnēs