LATVIEŠU | ENGLISH

Maģistrantūra

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Vides zinātne” ir vērsta uz vides aizsardzības speciālistu ar padziļinātām zināšanām inženiertehniskos jautājumos sagatavošanu darbam dažādu nozaru uzņēmumos, zinātniskajās un valsts pārvaldes institūcijās. Maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot plaša profila un augstas kvalifikācijas speciālistus ar integrētu otrā līmeņa akadēmisko izglītību un sistēmisku domāšanu un padziļinātu izpratni, kas ir ne tikai spējīgi sekot vides tehnoloģiju evolūcijai un sekmīgi piedalīties videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanā, bet arī nodrošināt šo tehnoloģiju attīstību ar augstu pievienoto vērtību.

Izveidotā studiju programma ir labi apvienojama ar studentu iepriekšējo citu nozaru inženiertehnisku izglītību, jo sniedz integrētās zināšanas par dažādu nozaru un procesu ietekmes uz vidi vērtējumu un vides slodzes samazināšanu. Studijas maģistrantūrā ir apvienojamas ar darbu, jo lekcijas notiek vakaros.

VASSI jau vairākus gadus sadarbojas ar Viļņas Ģedimina tehnisko universitāti (VGTU) Lietuvā. Kopš 2011. gada RTU un VGTU kopīgi īsteno maģistra līmeņa studiju programmu «Vides zinātne». Maģistrantūras studentiem pēdējā semestrī ir iespēja doties apmaiņas studijās uz Viļņu un aizstāvēt savu maģistra darbu paralēli gan Latvijā, gan Lietuvā, tā iegūstot divus maģistra diplomus no abu valstu augstskolām.

2019./2020. studiju gadā Vides zinātnes maģistrantūras programmā ir pieejamas 35 budžeta vietas.

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI
(un to kopijas):
bakalaura diploms,
diploma pielikums,
pase vai ID karte,
reģistrācijas maksa 35 eiro.

DOKUMENTU IESNIEGŠANA:
līdz 23. augustam RTU Uzņemšanas komisijā, Rīgā, Āzenes ielā 6, 1. stāvā.

Tips

Pilna laika studijas, 2 gadi (80 kredītpunkti)

Valoda

Latviešu

Iegūstamais grāds

M.sc. (vides zinātņu maģistra grāds)