LATVIEŠU | ENGLISH

Bioresursu vērtības modelis (BVM)

Bioresursu vērtības modelis (BVM)

Latvijas attīstībai un mūsu tautsaimniecības veicināšanai ļoti būtiska nozīme ir vietējo bioresursu efektīvai un pilnvērtīgai izmantošanai, pielietojot inovatīvas biotehnoloģijas, lai iegūtu vērtīgus bioproduktus. Šie un citi bioresursu izmantošanas principi apvienoti Bioekonomikas koncepcijā.

Projekta Bioresursu vērtības modelis mērķis ir izstrādāt metodoloģiju ar transdisciplināru pieeju bioekonomikas izvērtēšanai un bioresursu vērtības modeļa izstrādei, lai rastu iespējas kā paaugstināt lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības bioresursu izmantošanas vērtību un veicinātu šo tautsaimniecības un zinātņu nozaru attīstību.

Projekta ietvaros tiks veikta gan bioekonomiku raksturojošo faktoru padziļināta analīze, gan šo faktoru savstarpējās mijiedarbības izpēte un bioresursu vērtības indeksa noteikšanas metodikas izveide un validācija. Projekta rezultātā politikas veidotājiem (lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēs) tiks izveidotas rekomendācijas bioekonomikas attīstībai būtisko normatīvo aktu izstrādei un uzlabošanai.

PROJEKTU FINANSĒ:

Latvijas valsts budžeta Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts LZP-2018/1-0426

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2018. gada 31. augusts – 2021. gada 31. augusts

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

285 000 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Anna Kubule

PUBLICĒTS:

10.10.2018.

ANNA KUBULE

Dr.sc.ing., vadošā pētniece, docente

Projekta vadītāja, galvenā izpildītāja

DAGNIJA BLUMBERGA

Dr.habil.sc.ing., profesore, institūta direktore

Izpildītāja

LAUMA ŽIHARE

Ph.D, pētniece, lektore

Izpildītāja

MIĶELIS DZIKĒVIČS

Dr.sc.ing., laboratoriju vadītājs, pētnieks

Izpildītājs

VIVITA PRIEDNIECE

M.sc., pētniece, lektore

Studējošais izpildītājs

ANTRA KALNBAĻĶĪTE

M.sc., pētniece

Studējošais izpildītājs

LĪGA SNIEGA

M.geogr., pētniece

Izpildītāja

 1. Projekta vadība un uzraudzība
 2. Bioekonomikas transdisciplinaritātes analīze
 3. Bioresursu vērtības un bioekonomikas attīstību ietekmējošo primāro un sekundāro faktoru atlase
 4. Bioekonomikas saišu un to līmeņatzīmju noteikšana
 5. Metodoloģijas izstrāde bioresursu vērtības indeksa noteikšanai
 6. Modeļa izstrāde bioresursu vērtības indeksa noteikšanai
 7. Bioresursu vērtības modelēšana
 8. Lēmumu pieņemšanas modeļa izstrāde
 9. Rekomendācijas politikas veidotājiem
 10. Publicitātes pasākumi

->Lekcija “Transdisciplināra bioekonomikas izpratne” 2019. gada 27. februārī Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta organizētā lekciju cikla “Vides inženierzinātne” ietvaros. SAITE

->2019. gada 9. maijā prezentēti divi projekta ietvaros izstrādāti zinātniskie raksti starptautiskā zinātniskā konferencēs Taru, Igaunijā “Biosystems Engineering 2019”. SAITE

->2019. gada 16. maijā saistībā ar projekta tēmu starptautiskā zinātniskajā konferencē Rīgā “Conference of Environmental and Climate Technologies” (CONECT) organizēta sesija “Bioeconomy and Climate Technologies”. SAITE

->Lekcija un meistarklases pedagogiem 2019. gada 2. jūlijā AS “Latvijas valsts meži” organizētajā “14. Eiropas pedagogu meža kongresā 2019” par tēmu “Discover new perspective — Forest resource value modelling with Transdisciplinarity analysis”. SAITE

->Lekcijas par bioekonomiku un projekta realizāciju “Bioekonomikas transdisciplinaritāte” un “Industriālā simbioze bioresursu ilgtspējīgai izmantošanai” 2020. gada 4. martā Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta organizētā lekciju cikla “Vides inženierzinātne” ietvaros. https://videszinatne.rtu.lv/wp-content/uploads/2020/01/vides-inzenierzinatne_programma-2020.pdf

->2020.gada 14. maijā saistībā ar projekta tēmu starptautiskās zinātniskajās konferences ietvaros “Conference of Environmental and Climate Technologies” (CONECT) organizēta tiešsaistes sesija “Bioeconomy”. https://wpweb2-prod.rtu.lv/conect/wp-content/uploads/sites/36/2020/05/CONECT-2020-programme-6.pdf

->2020.gada 28. aprīlī Latvijas Zinātnes padomes organizētajā Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu īstenotāju seminārā Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozares seminārā prezentēta projekta “Bioresursu vērtības modelis” realizācijas gaita un līdz šim paveiktais. https://www.facebook.com/events/3007866592637392/

Zinātniskās publikācijas:

 1. Gerinovica, S., Blumberga, D., Kalnbalkite, A., Vecina, A. To Be, or Not to Be – the Question of Forestry Resources in Bio-Diplomacy (2021) Environmental and Climate Technologies, 25 (1), pp. 1337 – 1346. https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0101 (Publicēts: 2021.12.30.)
 2. Indzere, Z., Kubule, A., Zihare, L., Vamza, I., Blumberga, D. Analysis of Bioeconomy Affecting Factors – Climate Change and Production (2021) Environmental and Climate Technologies, 25 (1), pp. 1293 – 1304. https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0098 (Publicēts: 2021.12.30.)
 3. Zihare, L., Indzere, Z., Patel, N., Feofilovs, M., Blumberga, D. Bioresource Value Model. Case of Fisheries (2021) Environmental and Climate Technologies, 25 (1), pp. 1179 – 1192. https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0089  (Publicēts: 2021.12.17.)
 4. Vamza, I., Valters, K., Blumberga, D. Multi-Criteria Analysis of Lignocellulose Substrate Pre-Treatment (2021) Environmental and Climate Technologies, 24 (3), pp. 483-492. https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0118
 5. Vamza, I., Kubule, A., Zihare, L., Valters, K., Blumberga, D. Bioresource utilization index – A way to quantify and compare resource efficiency in production (2021) Journal of Cleaner Production, 320, art. no. 128791. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128791
 6. Zihare, L., Kubule, A., Vamza, I., Muizniece, I., Blumberga, D. Bioeconomy triple factor nexus through indicator analysis (2021) New Biotechnology, 61, pp. 57-68. https://doi.org/10.1016/j.nbt.2020.11.008
 7. Patel, N., Kalnbalkite, A., Blumberga, D. An Analysis of the Extraction Technologies: Fruit Peel Waste (2021) Environmental and Climate Technologies, 25 (1), pp. 666-675. https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0050
 8. Patel, N., Zihare, L., Blumberga, D. Evaluation of bioresources validation (2021) Agronomy Research, 19 (Special Issue 2), pp. 1099-1111. https://doi.org/10.15159/ar.21.066
 9. Zihare, L., Blumberga, D. Bioeconomy investments: Market considerations (2020) Environmental and Climate Technologies, 24 (2), pp. 79-91. https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0056
 10. Muizniece, I., Kubule, A., Zihare, L., Blumberga, D. Difference between bibliometric and grey data. Transdisciplinary bioeconomy research (2020) Environmental and Climate Technologies, 24 (2), pp. 103-114. https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0058
 11. Kubule A., Indzere Z., Muizniece I. Modelling of the bioeconomy system using interpretive structural modelling. Agronomy Research, 2019:14(4); 1665-1678. https://doi.org/10.15159/ar.19.170
 12. Zihare L., Muizniece I., Blumberga D. A holistic vision of bioeconomy: the concept of transdisciplinarity nexus towards sustainable development. Agronomy Research, 2019:17(5); 2115–2126. https://doi.org/10.15159/ar.19.183
 13. Indzere Z., Melvere M., Blumberga D. The Evaluation of Factors Affecting Bioeconomy Development by Using Transdisciplinary Approach. Environmental and Climate Technologies, 2019:23(3); 360-369. https://doi.org/10.2478/rtuect-2019-0101
 14. Muizniece I., Zihare L., Blumberga D. Obtaining the factors affecting bioeconomy. Environmental and Climate Technologies, 2019:23(1); 277-291. https://doi.org/10.2478/rtuect-2019-0018
 15. Muizniece I., Zihare L., Pubule J., Blumberga D. Circular Economy and Bioeconomy Interaction Development as Future for Rural Regions. Case Study of Aizkraukle Region in Latvia. Environmental and Climate Technologies 2019:23(3); 129-146. https://doi.org/10.2478/rtuect-2019-0084
 16. Muizniece I., Kubule A., Zihare L., Blumberga D. Difference between bibliometric and grey data. Transdisciplinary bioeconomy research. Environmental and Climate Technologies 2020:24(2). https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0058
 17. Zihare L., Kubule A., Dolge K., Muizniece I., Blumberga D. Country level sustainability evaluation of bioeconomy. 28th European Biomass Conference and Exhibition, 6-9 July 2020, Virtual

Dalība zinātniskajās konferencēs:

 1. Biosystems Engineering 2019, 9 May 2019, Tartu, Estonia http://bse.emu.ee/
 2. Conference of Environmental and Climate Technologies,15-17 May 2019, Riga, Latvia https://conect.rtu.lv/sites/files/conect/CONECT%202019%20programme_0.pdf
 3. Conference of Environmental and Climate Technologies,13-15 May 2020, Riga, Latvia https://wpweb2-prod.rtu.lv/conect/wp-content/uploads/sites/36/2020/05/CONECT-2020-programme-6.pdf
 4. 28th European Biomass Conference and Exhibition, 6-9 July 2020, Virtual. https://www.eubce.com/wp-content/uploads/2020/06/e-EUBCE-2020_Programme-oralvisual.pdf

Izstrādāta metodoloģija ar transdisciplināru pieeju bioekonomikas izvērtēšanai un bioresursu vērtības modeļa izstrādei, lai rastu iespējas kā paaugstināt lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības bioresursu izmantošanas vērtību un veicinātu šo tautsaimniecības un zinātņu nozaru attīstību;

Rekomendācijas politikas veidotājiem;

Zinātniskas publikācijas, kas ir publicētas vai iesniegtas izdevumos, kas ir indeksēti Web of Science vai Scopus datubāzēs;

Dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs;

Jaunas darba vietas studentiem;

Atskaites un pētījumi par projekta aktivitāšu īstenošanu;

Publicitātes pasākumi un informatīvie materiāli plašākas sabiedrības informēšanai par projekta tēmu, norisi un rezultātiem.