LATVIEŠU | ENGLISH

Accelerate SUNShINE

Saglabā savu ēku, taupot enerģiju. Virzies uz priekšu ātrāk!, Apvārsnis 2020 programma.

Projekta periods 2017. – 2020. gads.

SUNShINE

Energoefektivitāte renovētos daudzdzīvokļu namos, Apvārsnis 2020 programma.

Projekta periods 2015. – 2018. gads.

IFUS

Individuālajā siltumapgādē integrēta miglas aparāta sistēma, ERAF.

Projekta periods 2017. – 2020. gads.

LowTEMP

Zemas temperatūras centrālā apkure Baltijas jūras reģionam, Baltic Sea Region.

Projekta periods 2017. – 2020. gads.

Act Now

Rīcība energoefektivitātes uzlabošanai Baltijas valstu pilsētās, Baltic Sea Region.

Projekta periods 2017. – 2020. gads.

TEST-4-SME

Laboratoriju sadarbības tīkls vides produktu testēšanai, Baltic Sea Region.

Projekta periods 2017. – 2020. gads.

CABARET

Izturētspējīgas izglītības kapacitātes stiprināšana Āzijā, ERASMUS+.

Projekta periods 2016. – 2019. gads.

Flex4RES

Siltumenerģijas un elektroenerģijas sistēmu darbības elastīgums, Nordic Energy Research.

Projekta periods 2016. – 2019. gads.

RIBuild

Vēsturisko ēku robusta siltināšana no iekšpuses, Apvārsnis 2020 programma.

Projekta periods 2015. – 2020. gads.

BIOCM

Metāna oksidēšanās savienošanās reakcijas procesa izpēte, ERANet-LAC.

Projekta periods 2017. – 2020. gads.

Dabisks termoiepakojums

ERAF un LIAA.

Projekta periods 2017. – 2018. gads.

Omega 3

Superkritiskā Omega-3 eļļa no ražošanas blakusproduktiem, ERAF un LIAA.

Projekta periods 1. posmam 2018. gads.

BIACRED

Iekštelpu gaisa attīrīšanas biofiltra iekārtas izstrādāšana ēku energoefektivitātes dillemas risināšanai, ERAF un LIAA.

Projekta periods 1. posmam 2018. gads.

Ražošanas efektivitātes paaugstināšana zivju apstrādes rūpnīcās

EJZF.

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

BVM

Bioresursu vērtības modelis, Latvijas valsts budžeta Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts LZP-2018/1-0426.

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

CIC2030

Klimata politikas investīciju kapacitāte 2030: Enerģētikas un klimata projektu investīciju dinamika & struktūra enerģijas un klimata 2030 mērķu sasniegšanai, Eiropas Klimata iniciatīvas fonds (EUKI).

Projekta periods 2018. – 2020. gads.