LATVIEŠU | ENGLISH

4muLATe

Ilgtspējīga un atjaunīga transporta politikas formulēšana Latvijā. Valsts pētījuma programma.

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

Enerģētikas un klimata modelēšana virzībā uz oglekļa neitralitāti

Valsts pētījuma programma.

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

Latvijas atjaunojamo energoresursu ražošanas un izmantošanas ekonomiskā potenciāla novērtējums un politikas rekomendāciju izstrāde

Valsts pētījuma programma.

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

Ēku energoefektivitātes tehnoloģisko risinājumu uzlabošana

Valsts pētījuma programma.

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

Latvijas siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu attīstība

Valsts pētījuma programma.

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

Energoefektivitātes rīcībpolitikas novērtējums un analīze

Valsts pētījuma programma.

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

EnergyPath

Ceļvedis uz energeoefektīvu nākotni. Valsts pētījuma programma.

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

BIOEASTsUP

Virzība uz ilgtspējīgas aprites bioekonomiku Centrālās un Austrumeiropas valstīs, Apvārsnis 2020.

Projekta periods 2019. – 2022. gads.

EVEREST

Viedā fasāde saules enerģijas uzkrāšanai ēkās, LZP FLPP.

Projekta periods 2020. – 2022. gads.

PREFER-VSP

Biodegradējamu blakusproduktu izmantošana proteīniem bagāta dzīvnieku un zivju barības ekstrakta ražošanā – Vienšūnu proteīni, ERAF.

Projekta periods 1. posmam 2020. gads.

Projekta periods 2. posmam 2020. – 2022. gads.

Ilgtspējīgi risinājumi biomasas plāksnēm

ERAF.

Projekta periods 1. posmam 2020. gads.

Projekta periods 2. posmam 2020. – 2022. gads.

TRAIN-ECO

Apmācības nozares profesionāļiem un uzņēmējiem par ekoinovācijām elektronikas produktu izstrādē, ERASMUS+.

Projekta periods 2020. – 2023. gads.

SYSSUS

Sistēmas analīzes kursi (MOOCs) ilgtspējības transformācijai, ERASMUS+.

Projekta periods 2020. – 2023. gads.

SWEDA

Ilgtspējīga labklājības uzņēmējdarbība lauksaimniecības dažādošanai, ERASMUS+.

Projekta periods 2020. – 2023. gads.

SET4LOW

Simulators virzībai uz ilgtspējīgu enerģētiku, LZP FLPP.

Projekta periods 2020. – 2021. gads.

Panacea

Aprites ekonomikas risinājumi veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanā vides aizsardzības un veselības sabiedrības mērķu nodrošināsanai, LZP FLPP.

 

Projekta periods 2021. – 2023. gads.

CO2 Deal

Integrētie dekarbonizācijas risinājumi CO2 efektīvai valorizācijai reģionos, LZP FLPP.

Projekta periods 2021. – 2023. gads.

BRIDGE

Tilts uz oglekļa neitralitāti enerģijas kopienās: sociālās un humanitārās zinātnes satiekas ar enerģētikas pētījumiem, LZP FLPP.

Projekta periods 2021. – 2023. gads.

Agent-GIS-5GDHC

5. paaudzes CSA risinājumu priekšizpēte un tehniski ekonomiskā novērtēšana, izmantojot elementu modelēšanu un ĢIS, Ziemeļvalstu enerģētikas izpētes institūcija.

Projekta periods 2020. – 2022. gads.

NON-Fôr

No organiskiem nepārtikas resursiem ražota lašu barība, ERAF.

Projekta periods 2021. – 2023. gads.

TACO ALGAE

Jūras aļģu Furcellaria lumbricalis kopējās vērtības ķēdes optimizācija, bioekonomisku AĻĢU demonstrējums, ERA-NET BlueBio Cofund.

Projekta periods 2021. – 2024. gads.

Brainbow

Biobutanola varavīksnes krāsas, LZP FLPP.

Projekta periods 2022. – 2024. gads.

NUANCE

Grūti sasniedzamu eNerģijas Lietotāju loma BAltijas+Ziemeļvalstu KlimatA mērķu sasniegšanā — multidisciplinārā analīze, Baltijas-Ziemeļvalstu enerģētikas pētniecības programma 2022. -2023. gadam.

Projekta periods 2022. – 2024. gads.

WasteHeatSES

Atlikuma siltums viedās enerģijas sistēmās, Baltijas-Ziemeļvalstu enerģētikas pētniecības programma 2022. -2023. gadam.

Projekta periods 2022. – 2024. gads.

ProCaroFeed

Vienlaicīga proteīnu un karotinoīdu ražošana funkcionālai zivju barībai, ERAF.

Projekta periods 2022. – 2023. gads.

Energovienoti

LVAF.

Projekta periods 2022. – 2025. gads.

Energy Equilibrium

Ogleklis kā enerģētikas līdzsvara punkta virzītājspēks pašvaldībās, Interreg BJR.

Projekta periods 2023. – 2025. gads.

CommitClimate

Virzība uz enerģētikas pārkārtošanu un klimatneitralitāti BJR pašvaldībās, Interreg BJR.

Projekta periods 2023. – 2025. gads.

Peat4Res

Ilgtspējīgas stratēģijas kūdras ieguves vietu atjaunošanai, LZP FLPP.

Projekta periods 2023. – 2025. gads.

Bioenerģijas Observatorija

Zināšanas par alternatīvo biomasu virzībā uz enerģētisko neatkarību un klimata mērķiem, LZP FLPP.

Projekta periods 2023. – 2025. gads.

Herbicīdi kā rīks ar proteīniem bagātu mutantu selekcijā

LZP FLPP.

Projekta periods 2023. – 2026. gads.

SuperBark

Horizon Europe

Projekta periods 2023. – 2027. gads.

RenewALL

Apkaimes atjaunošanas finansēšana, izmantojot energoefektivitātes līgumu – RenewALL, Eiropas Savienības LIFE CET programma.

Projekta periods 2023. – 2026. gads.