LATVIEŠU | ENGLISH

Accelerate SUNShINE

Saglabā savu ēku, taupot enerģiju. Virzies uz priekšu ātrāk!, Apvārsnis 2020 programma.

Projekta periods 2017. – 2020. gads.

IFUS

Individuālajā siltumapgādē integrēta miglas aparāta sistēma, ERAF.

Projekta periods 2017. – 2020. gads.

LowTEMP

Zemas temperatūras centrālā apkure Baltijas jūras reģionam, Baltic Sea Region.

Projekta periods 2017. – 2020. gads.

ICCEE

Aukstās ķēdes energoefektivitātes uzlabošana. Apvārsnis 2020.

Projekta periods 2019. – 2022. gads.

Act Now

Rīcība energoefektivitātes uzlabošanai Baltijas valstu pilsētās, Baltic Sea Region.

Projekta periods 2017. – 2020. gads.

TEST-4-SME

Laboratoriju sadarbības tīkls vides produktu testēšanai, Baltic Sea Region.

Projekta periods 2017. – 2020. gads.

CABARET

Izturētspējīgas izglītības kapacitātes stiprināšana Āzijā, ERASMUS+.

Projekta periods 2016. – 2019. gads.

Flex4RES

Siltumenerģijas un elektroenerģijas sistēmu darbības elastīgums, Nordic Energy Research.

Projekta periods 2016. – 2019. gads.

RIBuild

Vēsturisko ēku robusta siltināšana no iekšpuses, Apvārsnis 2020 programma.

Projekta periods 2015. – 2020. gads.

BIOCM

Metāna oksidēšanās savienošanās reakcijas procesa izpēte, ERANet-LAC.

Projekta periods 2017. – 2020. gads.

Dabisks termoiepakojums

ERAF un LIAA.

Projekta periods 2017. – 2020. gads.

Omega 3

Superkritiskā Omega-3 eļļa no ražošanas blakusproduktiem, ERAF un LIAA.

Projekta periods 1. posmam 2018. gads.

Ražošanas efektivitātes paaugstināšana zivju apstrādes rūpnīcās

EJZF.

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

SMARB

Integrēta CO2 biofiltra un mikroaļģu biomasas ražošanas tehnoloģija biogāzes stacijām, izmantojot inovatīvu Saliktu Modulāru Atvērtu Riņķplūsmas Baseinu pieeju, Latvijas valsts budžeta Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts.

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

BVM

Bioresursu vērtības modelis, Latvijas valsts budžeta Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts LZP-2018/1-0426.

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

BlindSpots

Enerģētikas pārejas perioda politikas aklie punkti, Latvijas valsts budžeta Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts LZP-2018/2-0022.

Projekta periods 2018. – 2020. gads.

CIC2030

Klimata politikas investīciju kapacitāte 2030: Enerģētikas un klimata projektu investīciju dinamika & struktūra enerģijas un klimata 2030 mērķu sasniegšanai, Eiropas Klimata iniciatīvas fonds (EUKI).

Projekta periods 2018. – 2020. gads.

Ēku energoefektivitātes tehnoloģisko risinājumu uzlabošana

Valsts pētījuma programma.

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

Enerģētikas un klimata modelēšana virzībā uz oglekļa neitralitāti

Valsts pētījuma programma.

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

EnergyPath

Ceļš uz energeoefektīvu nākotni. Valsts pētījuma programma.

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

Latvijas siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu attīstība

Valsts pētījuma programma.

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

Energoefektivitātes rīcībpolitikas novērtējums un analīze

Valsts pētījuma programma.

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

4muLATe

Ilgtspējīga un atjaunīga transporta politikas formulēšana Latvijā. Valsts pētījuma programma.

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

Latvijas atjaunojamo energoresursu ražošanas un izmantošanas ekonomiskā potenciāla novērtējums un politikas rekomendāciju izstrāde

Valsts pētījuma programma.

Projekta periods 2018. – 2021. gads.

BIOEASTsUP

Virzība uz ilgtspējīgas aprites bioekonomiku Centrālās un Austrumeiropas valstīs, Apvārsnis 2020.

Projekta periods 2019. – 2022. gads.

Ilgtspējīgi risinājumi biomasas plāksnēm

ERAF.

Projekta periods 2020. gads.

PREFER-VSP

Biodegradējamu blakusproduktu izmantošana proteīniem bagāta dzīvnieku un zivju barības ekstrakta ražošanā – Vienšūnu proteīni, ERAF.

Projekta periods 2020. gads.