LATVIEŠU | ENGLISH

Ilgtspējīga labklājības uzņēmējdarbība lauksaimniecības dažādošanai

Saskaņā ar Eurostat 2018. gada datiem tiek lēsts, ka Itālijas lauksaimniecības pievienotā vērtība ir 32,2 miljardi EUR, kā rezultātā Itālija saglabā pirmo vietu Eiropas Savienības (ES) valstu priekšā, apsteidzot Franciju (32,1 miljardu EUR), Spāniju (30,2 miljardus EUR) un Vāciju (16,8) miljardi EUR). ES lauku teritorijas mainās, un viens no faktoriem, kas saistīts ar jaunu lauksaimniecības modeli, kas multifunkcionalitāti identificē kā galveno ekonomiskās izaugsmes sasniegšanas lauku reģionos, lai tos atdzīvinātu. ESAO to definē kā nozari, kurai papildus pārtikas galvenajai funkcijai mērķis ir aizsargāt vidi, veicot ilgtspējīgu ekonomisko darbību un garantējot pārtikas nekaitīgumu.

Projekts iekļaujas šajā kontekstā ar mērķi veicināt lauksaimniecības darbību dažādošanu saskaņā ar ilgtspējīgas lauku attīstības un daudzfunkcionalitātes principiem, kas saglabā dzīvnieku labturību un labklājību par pārtikas piegādes ķēdes izšķirošo daļu.

PROJEKTU FINANSĒ:

Erasmus+

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2020. gada 1. septembris – 2023. gada 31. augusts

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

78 470,00 Eur (kopā 130 010,00 Eur)

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Francesco Romagnoli

PUBLICĒTS:

10.09.2020.

PROJEKTA PARTNERI:

No Latvijas:
Rīgas Tehniskā universitāte

No citām valstīm:
University of Perugia, Itālija
PETRARCA – Europäische Akademie für Landschaftskultur e.V., Vācija
European Grants International Academy Srls, Itālija

Starptautiskā projekta SWEDA sanāksme 29.-30. septembrī Vitzenhauenā, Vācijā (26.08.2021.)

Vairāk lasi šeit: https://videszinatne.rtu.lv/sweda_projekta_pasakus-2/