LATVIEŠU | ENGLISH

Viedā fasāde saules enerģijas uzkrāšanai ēkās

Viedo tehnoloģiju un pašmācošu algoritmu laikmetā tradicionālajām ēkas norobežojošajām konstrukcijām joprojām ir statiskas īpašības, tās nespēj pielāgoties mainīgajiem iekštelpu/āra apstākļiem. Inovatīvi, konceptuāli jauni norobežojošo konstrukciju risinājumi, kas var aktīvi piedalīties ēkas enerģijas bilancē, būtu izrāviens ēku energoefektivitātes jomā. Pētījuma mērķis ir izveidot viedo fasādi saules enerģijas uzkrāšanai, kas var uztvert, uzkrāt un atbrīvot saules enerģiju, daļēji vai pilnībā sedzot apkurei nepieciešamo enerģiju, tādējādi samazinot ēkas ietekmi uz klimata izmaiņām. Piedāvātajā modulī tiks apvienotas modernākās tehnoloģijas – fāžu pārejas materiāls, Freneļa lēca, uzlabotie izolācijas materiāli un dinamiskās sastāvdaļas. Iepriekšējos projektos, izmantojot biomimētisko pieeju, izstrādātais pamatmodulis, demonstrē uzlādes/izlādes īpašības. Izstrādātajai sistēmai pievienojot dinamiskas komponentes, piedāvātā tehnoloģija demonstrēs viedo tehnoloģiju īpašības. Pētījumā tiks apvienotas divas metodes – eksperimentāli testi mākslīgā vidē un reālos klimatiskos apstākļos, lai pārbaudītu fasādes moduļa uzlaboto dizainu; un matemātiskā modelēšana, kas apstiprināta ar eksperimentālajiem datiem. Projektā tiks gūtas jaunas zinātniskās atziņas par nākotnes tehnoloģijām – dinamiskām ēkas sastāvdaļām, kas nodrošina saules enerģijas uzkrāšanu, un to spējām samazināt apkures pieprasījumu, tādējādi veicinot nacionālo un globālo energoefektivitātes mērķiem sasniegšanu.

Projekta mērķis – izstrādāt inovatīvus risinājumus ēku norobežojošajām konstrukcijām, kas paredz saules enerģijas uzkrāšanu norobežojošās konstrukcijās.

PROJEKTU FINANSĒ:

Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2020. gada 1. janvāris– 2022. gada 31. decembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

 300 000,00 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Ruta Vanaga

PUBLICĒTS:

10.01.2020.