LATVIEŠU | ENGLISH

Viedā fasāde saules enerģijas uzkrāšanai ēkās

Viedo tehnoloģiju un pašmācošu algoritmu laikmetā tradicionālajām ēkas norobežojošajām konstrukcijām joprojām ir statiskas īpašības, tās nespēj pielāgoties mainīgajiem iekštelpu/āra apstākļiem. Inovatīvi, konceptuāli jauni norobežojošo konstrukciju risinājumi, kas var aktīvi piedalīties ēkas enerģijas bilancē, būtu izrāviens ēku energoefektivitātes jomā. Pētījuma mērķis ir izveidot viedo fasādi saules enerģijas uzkrāšanai, kas var uztvert, uzkrāt un atbrīvot saules enerģiju, daļēji vai pilnībā sedzot apkurei nepieciešamo enerģiju, tādējādi samazinot ēkas ietekmi uz klimata izmaiņām. Piedāvātajā modulī tiks apvienotas modernākās tehnoloģijas – fāžu pārejas materiāls, Freneļa lēca, uzlabotie izolācijas materiāli un dinamiskās sastāvdaļas. Iepriekšējos projektos, izmantojot biomimētisko pieeju, izstrādātais pamatmodulis, demonstrē uzlādes/izlādes īpašības. Izstrādātajai sistēmai pievienojot dinamiskas komponentes, piedāvātā tehnoloģija demonstrēs viedo tehnoloģiju īpašības. Pētījumā tiks apvienotas divas metodes – eksperimentāli testi mākslīgā vidē un reālos klimatiskos apstākļos, lai pārbaudītu fasādes moduļa uzlaboto dizainu; un matemātiskā modelēšana, kas apstiprināta ar eksperimentālajiem datiem. Projektā tiks gūtas jaunas zinātniskās atziņas par nākotnes tehnoloģijām – dinamiskām ēkas sastāvdaļām, kas nodrošina saules enerģijas uzkrāšanu, un to spējām samazināt apkures pieprasījumu, tādējādi veicinot nacionālo un globālo energoefektivitātes mērķiem sasniegšanu.

Projekta mērķis – izstrādāt inovatīvus risinājumus ēku norobežojošajām konstrukcijām, kas paredz saules enerģijas uzkrāšanu norobežojošās konstrukcijās.

PROJEKTU FINANSĒ:

Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts

Projekta Nr. lzp-2019/1-0363

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2020. gada 1. janvāris– 2022. gada 31. decembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

 300 000,00 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Ruta Vanaga

PUBLICĒTS:

10.01.2020.

2022. gada 30. septembrī Zinātnieku nakts ietvarā tika rīkota ekskursija “Viedā fasāde – uzkrāj enerģiju ar sauli”.  Šajā ekskursijā bija iespējams noskaidrot atbildes uz šādiem jautājumiem:

  1. Bet kā būtu, ja ēkas siena varētu uzkrāt saules enerģiju un pielāgoties izmaiņām apkārtējā vidē?
  2. Vai mēs varētu samazināt enerģijas patēriņu ēku apkurei un dzesēšanai?

Ekskursijā piedalījās bērni ar vecākiem, jaunieši un studenti.

PUBLICĒTIE ZINĀTNISKIE RAKSTI:
  1. Narbuts, J., Blumberga, A., Zundans, Z., Freimanis, R., Baliņš, R., Vanaga, R. The Effect of Fresnel Lens Focal Point Location on Heat Transfer in Phase Change Material (PCM) Enhanced Dynamic Solar Facade (2022) Environmental and Climate Technologies, 26 (1), pp. 1268-1278. https://doi.org/10.2478/rtuect-2022-0096 (Publicēts: 16.12.2022.)
  2. Vanaga R., Narbuts J., Freimanis R., Blumberga A. The Data Set for the Publication “Laboratory Testing of Small Scale Solar Facade Module with Phase Change Material and Adjustable Insulation Layer” (2022) https://doi.org/10.5281/zenodo.5969896 (Publicēts: 04.02.2022.)
  3. Vanaga R., Narbuts J., Freimanis R., Blumberga A. Laboratory Testing of Small Scale Solar Facade Module with Phase Change Material and Adjustable Insulation Layer (2022) Energies, 15 (3), art. no. 1158. https://doi.org/10.3390/en15031158 (Publicēts: 04.02.2022.)
  4. Narbuts, J., Vanaga, R., Freimanis, R., Blumberga, A. Laboratory Testing of Small-Scale Active Solar Façade Module (2021) Environmental and Climate Technologies, 25 (1), pp. 455-466. https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0033 (Publicēts: 06.08.2021.)
DALĪBA KONFERENCĒS
  1. 2022 | 13.-14. septembris | starptautiskā zinātniskā konference 8th International Conference on Smart Energy Systems. 4th Generation District Heating, Electrification, Electrofuels and Energy Efficiency | Alborga, Dānija | Ruta Vanaga | On-site Testing of Dynamic Facade System with the Solar Energy Storage
  2. 2022 | 11.-13. maijs |  starptautiskā zinātniskā konference International Scientific Conference of Environmental and Climate Technologies (CONECT 2022) | Rīga, Latvija/tiešsaiste | Jānis Narbuts | The effect of Fresnel lens focal point location on heat transfer in phase change material enhanced dynamic solar facade
  3. 2021 | 29. novembris – 5. decembris | starptautiskā zinātniskā konference 13th International Conference on Applied Energy ICAE2021 | Tiešsaiste/Bangkoka, Taizeme | Ruta Vanaga| Laboratory testing of different melting temperature phase change materials under four season conditions for thermal energy storage in building envelope
  4. 2021 | 12.-14. maijs | starptautiskā zinātniskā konference International Scientific Conference of Environmental and Climate Technologies (CONECT 2021) | Ruta Vanaga | Laboratory and outdoor testing of small scale active solar facade module