LATVIEŠU | ENGLISH

Ilgtspējīga un atjaunīga transporta politikas formulēšana Latvijā

Transporta sektors patērē apmēram trešdaļu no kopējā enerģijas patēriņa Latvijā, un šī enerģija galvenokārt ir fosilas izcelsmes. Tajā pašā laikā vienotie Eiropas Savienības mērķi paredz sasniegt 14% atjaunīgās enerģijas īpatsvaru transportā līdz 2030. gadam. Līdzšinējā prakse rāda, ka plašāka atjaunīgās enerģijas ienākšana transporta sektorā noris lēni. Projekta “Ilgtspējīga un atjaunīga transporta politikas formulēšana Latvijā” mērķis ir atrast labākos risinājums atjaunīgās enerģijas īpatsvara palielināšanai transporta sektorā, ņemot vērā ekonomiskos, vides un sociālos aspektus. Tas tiks darīts ciešā sadarbībā ar nozares pārstāvjiem, lai stiprinātu zinātnisko pieeju praktisko pielietojamību. Projekta nozīmīgākie rezultāti ietver jaunu datorsimulācijas modeli, politikas rekomendācijas, atjaunīgās enerģijas stratēģiju transporta sektoram, sabiedrības informēšanu.

PROJEKTU FINANSĒ:

Valsts pētījuma programma “Enerģētika”

Projekta Nr. VPP-EM-2018/AER-2-0003

Līguma/reģ. Nr. 03000-3.1.2-e/168

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2018. gada 7. decembris- 2021. gada 6. decembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

350 000 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Aiga Barisa

PUBLICĒTS:

03.01.2019.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

SOCIĀLIE KONTI:

Tiešsaistes vebinārs – diskusija “Ilgtspējīga un atjaunīga transporta enerģija Latvijā. Iespējas un izaicinājumi” (23.03.2021.) // Vairāk lasi šeit: https://videszinatne.rtu.lv/vpp-transporta-energija/

Vebināra prezentācija ir atrodama šeit (runātāji – Vladimirs Kirsanovs, Aiga Barisa, Alīna Safronova).

PUBLICĒTIE ZINĀTNISKIE RAKSTI:
 1. Safronova, A., Barisa, A., Kirsanovs, V. Linking Sustainable Mobility Criteria to Policymaking: Results of Multi-Criteria Analysis (2022) EAI Endorsed Trans Energy, 9(39):e7, pp. 1-9. https://doi.org/10.4108/ew.v9i39.1549 (Publicēts: 2022.06.21.)
 2. Safronova, A., Barisa, A., Kirsanovs, V. Incorporating User Behaviour Into System Dynamics Modelling: A Case Study of Private vs. Public Transport in Latvia (2022) Environmental and Climate Technologies, 26, no.1, 2022, pp.294-305. https://doi.org/10.2478/rtuect-2022-0022 (Publicēts: 2022.01.01.)
 3. Bumbiere, K., Gancone, A., Pubule, J., Blumberga, D. Carbon balance of biogas production from maize in latvian conditions (2021) Agronomy Research, 19 (Special Issue 1), pp. 687-697. https://doi.org/10.15159/ar.21.085
 4. Barisa, A., Kirsanovs, V., Safronova, A. Future transport policy designs for biomethane promotion: A system Dynamics model (2020) Journal of Environmental Management, 269, art. no. 110842, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110842
 5. Veipa, A., Kirsanovs, V., Barisa, A. Techno-economic analysis of biofuel production plants producing biofuels using fisher tropsch synthesis (2020) Environmental and Climate Technologies, 24 (2), pp. 373-387. https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0080
 6. Rozentale, L., Mo, G.B., Gravelsins, A., Rochas, C., Pubule, J., Blumberga, D. System dynamics modelling of railway electrification in Latvia (2020) Environmental and Climate Technologies, 24 (2), pp. 247-257. https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0070
 7. K. Bumbiere, A. Gancone, V. Kirsanovs, J. Pubule, S. Vasarevicius, D. Blumberga. Ranking of Bioresources for Biogas Production (2020) Environmental and Climate Technologies, 24, no.1, pp. 368-377, https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0021
 8. Kirsanovs, V., Barisa, A., Safronova, A. Cost-benefit assessment of electric vehicle vs internal combustion engine in Latvia (2020) 2020 IEEE 61st Annual International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University, RTUCON 2020 – Proceedings, art. no. 9316610, http://www.conference.rtu.lv/qazcdeTGBmjU/RTUCON2020_paper_104Ex59xE51Mk41.pdf
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS:
 • 2020 IEEE 61th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON) no 5.-7.novembrim, 2020, Rīgā, Latvijā, un tiešsaistē:
  1. prezentēts pētījums Vladimirs Kirsanovs, Aiga Barisa, Alīna Safronova. Cost-benefit assessment of electric vehicle vs internal combustion engine in Latvia.
 • International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies CONECT 2020” no 13.-15.maijam, 2020, tiešsaistē:
  1. prezentēts pētījums Agate Veipa, Vladimirs Kirsanovs, Aiga Barisa. Techno-economic analysis of biofuel production plants producing biofuels using fisher tropsch synthesis;
  2. prezentēts pētījums Līga Rozentāle,  Gjermund Bjørseth Mo, Armands Grāvelsiņš, Claudio Rochas, Jeļena Pubule, Dagnija Blumberga. System dynamics modelling of railway electrification in Latvia;
  3. prezentēts pētījums Ketija Bumbiere, Agita Gancone, Vladimirs Kirsanovs, Jeļena Pubule, Saulius Vasarevicius, Dagnija Blumberga. Ranking of Bioresources for Biogas Production.
 • 47th European Transport Conference (ETC) 2019 no 9.-11. oktobrim, Dublinā, Īrijā:
  1. prezentēts pētījums Aiga Barisa, Vladimirs Kirsanovs, Alīna Safronova. Future transport policy designs for biomethane promotion: A system Dynamics model.