LATVIEŠU | ENGLISH

Ilgtspējīga un atjaunīga transporta politikas formulēšana Latvijā

Transporta sektors patērē apmēram trešdaļu no kopējā enerģijas patēriņa Latvijā, un šī enerģija galvenokārt ir fosilas izcelsmes. Tajā pašā laikā vienotie Eiropas Savienības mērķi paredz sasniegt 14% atjaunīgās enerģijas īpatsvaru transportā līdz 2030. gadam. Līdzšinējā prakse rāda, ka plašāka atjaunīgās enerģijas ienākšana transporta sektorā noris lēni. Projekta “Ilgtspējīga un atjaunīga transporta politikas formulēšana Latvijā” mērķis ir atrast labākos risinājums atjaunīgās enerģijas īpatsvara palielināšanai transporta sektorā, ņemot vērā ekonomiskos, vides un sociālos aspektus. Tas tiks darīts ciešā sadarbībā ar nozares pārstāvjiem, lai stiprinātu zinātnisko pieeju praktisko pielietojamību. Projekta nozīmīgākie rezultāti ietver jaunu datorsimulācijas modeli, politikas rekomendācijas, atjaunīgās enerģijas stratēģiju transporta sektoram, sabiedrības informēšanu.

PROJEKTU FINANSĒ:

Valsts pētījuma programma “Enerģētika”

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2018. gada 7. decembris- 2021. gada 6. decembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

350 000 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Aiga Barisa

PUBLICĒTS:

03.01.2019.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS: