LATVIEŠU | ENGLISH

Doktorantūra

Doktora studiju programmas mērķis ir īstenot augstākā līmeņa akadēmiskās studijas, kas nodrošina plaša profila augstas kvalifikācijas vides inženierijas speciālistu sagatavošanu ar integrētu akadēmisko izglītību un sistēmisku domāšanu, izpratni zinātniskā, ražošanas un pedagoģiskā darba veikšanai un ir izstrādājuši promocijas darbu un ieguvuši inženierzinātņu doktora grādu vides inženierzinātnēs.

Doktora studiju laikā doktoranti padziļina zināšanas par mūsdienu vides problēmām, to risinājumiem, iegūst padziļinātas zināšanas par vides tehnoloģijām un iekārtām, iegūst zināšanas un prasmes patstāvīga zinātniski – pētnieciskā darba veikšanai, pilnveido pedagoģiskā darba iemaņas. Studijas veido teorētiskie kursi atbilstoši studiju plānam un zinātniskais darbs. Doktora studijas noslēdz ar promocijas darba aizstāvēšanu.

Uzņemšana pilna laika doktora studijās notiek no 2020. gada 31. augusta līdz 11. septembrim. Maksu par studijām iespējams segt no valsts budžeta (349 valsts budžeta finansētas vietas) vai fizisko un juridisko personu līdzekļiem.

Vairāk informāciju par uzņemšanu lasiet → šeit.

Tips

Pilna laika studijas, 4 gadi vai nepilna laika studijas, 5 gadi (192 kredītpunkti)

Valoda

Latviešu, angļu

Iegūstamais grāds

Dr.sc.ing (inženierzinātņu doktors)