LATVIEŠU | ENGLISH

Bakalaura studijas

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Vides zinātne” ir vērsta uz vides aizsardzības speciālistu ar plašām zināšanām inženiertehniskos jautājumos sagatavošanu darbam dažādu nozaru uzņēmumos un valsts pārvaldes institūcijās. Studiju programmas mērķis ir sagatavot plaša profila un augstas kvalifikācijas speciālistus ar sistēmisku domāšanu un izpratni, kas ir spējīgi sekot vides tehnoloģiju evolūcijai un sekmīgi piedalīties videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanā. Uzņēmumos, ministrijās un pašvaldībās nepieciešami vides zinātnes speciālisti, kuri spēs nodrošināt videi draudzīgu saimniekošanu, kura ir Eiropas Savienības prioritāšu sarakstā. Programmas realizācija ir vērsta uz inovatīvu, piesārņojuma novēršanas tehnoloģiju lietojumu ilgtspējīgai tautsaimniecības nozaru attīstībai.

Pieteikšanās pamatstudijām notiek vienotajā sistēmā un topošie studenti pieteikumu studijām var iesniegt jebkurā no augstskolu pieteikšanās punktiem un pieteikties uz jebkuru no augstskolu piedāvātajām studiju programmām. Pieteikšanās studijām notiek pēc prioritāšu sistēmas un konkursa rezultātā katrs reflektants iegūst vienu studiju vietu vienā studiju programmā. Uzņemšana pilna laika pamatstudiju programmās notiek konkursa kārtībā pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem.

Vairāk informāciju par uzņemšanu lasiet → šeit.

Tips

Pilna laika studijas, 3 gadi (120 kredītpunkti)

Valoda

Latviešu

Iegūstamais grāds

B.sc. (vides zinātņu bakalaura grāds)