LATVIEŠU | ENGLISH

Bakalaura studijas

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Vides inženierija” ir vērsta uz vides aizsardzības speciālistu ar plašām zināšanām inženiertehniskos jautājumos sagatavošanu darbam dažādu nozaru uzņēmumos un valsts pārvaldes institūcijās. Studiju programmas mērķis ir sagatavot plaša profila un augstas kvalifikācijas speciālistus ar sistēmisku domāšanu un izpratni, kas ir spējīgi sekot vides tehnoloģiju evolūcijai un sekmīgi piedalīties videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanā. Uzņēmumos, ministrijās un pašvaldībās nepieciešami vides zinātnes speciālisti, kuri spēs nodrošināt videi draudzīgu saimniekošanu, kura ir Eiropas Savienības prioritāšu sarakstā. Programmas realizācija ir vērsta uz inovatīvu, piesārņojuma novēršanas tehnoloģiju lietojumu ilgtspējīgai tautsaimniecības nozaru attīstībai.

Jauno studentu uzņemšana 2021./2022. studiju gadam bakalaura  līmeņa studiju programmās elektroniskā pieteikšanās studijām norisināsies līdz 11. jūlijam. Vides inženierijas bakalauru programmā ir pieejamas 25 budžeta vietas.

Reflektantiem, kuriem ir iegūts drošs elektroniskais paraksts, RTU visu uzņemšanas procesu, sākot no dokumentu iesniegšanas un beidzot ar studiju līgumu parakstīšanu, nodrošinās elektroniski. Tie, kuri nevarēs elektroniski apstiprināt savu pieteikumu studijām, dokumentus varēs iesniegt RTU uzņemšanas punktos, lai uzrādītu dokumentu oriģinālus un apstiprinātu savus studiju pieteikumus klātienē.

RTU uzņemšanas punkts darbosies Rīgā, Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, kā arī RTU reģionālajos studiju un zinātnes centros Liepājā, Ventspilī, Cēsīs un Daugavpilī. Sestdien, 10. jūlijā, uzņemšanas punkts Rīgā būs atvērts no plkst. 9.00 līdz 13.00.

Vairāk informāciju par uzņemšanu lasiet → šeit.

info@videszinatne.lv

Tips

Pilna laika studijas, 3 gadi (120 kredītpunkti)

Valoda

Latviešu

Iegūstamais grāds

Inženierzinātņu bakalaura grāds Vides inženierzinātnēs