LATVIEŠU | ENGLISH

Bakalaura studijas

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Vides inženierija” ir vērsta uz vides aizsardzības speciālistu ar plašām zināšanām inženiertehniskos jautājumos sagatavošanu darbam dažādu nozaru uzņēmumos un valsts pārvaldes institūcijās. Studiju programmas mērķis ir sagatavot plaša profila un augstas kvalifikācijas speciālistus ar sistēmisku domāšanu un izpratni, kas ir spējīgi sekot vides tehnoloģiju evolūcijai un sekmīgi piedalīties videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanā. Uzņēmumos, ministrijās un pašvaldībās nepieciešami vides zinātnes speciālisti, kuri spēs nodrošināt videi draudzīgu saimniekošanu, kura ir Eiropas Savienības prioritāšu sarakstā. Programmas realizācija ir vērsta uz inovatīvu, piesārņojuma novēršanas tehnoloģiju lietojumu ilgtspējīgai tautsaimniecības nozaru attīstībai.

Jauno studentu uzņemšana 2020./2021. studiju gadam bakalaura un koledžas līmeņa studiju programmās notiks no 13. jūlija līdz 11. augustam. Vides inženierijas bakalauru programmā ir pieejamas 35 budžeta vietas.

Reflektantiem, kuriem ir iegūts drošs elektroniskais paraksts, RTU visu uzņemšanas procesu, sākot no dokumentu iesniegšanas un beidzot ar studiju līgumu parakstīšanu, nodrošinās elektroniski. Tie, kuri nevarēs elektroniski apstiprināt savu pieteikumu studijām, dokumentus varēs iesniegt RTU uzņemšanas punktā Ķīpsalā.

Vairāk informāciju par uzņemšanu lasiet → šeit.

info@videszinatne.lv

Tips

Pilna laika studijas, 3 gadi (120 kredītpunkti)

Valoda

Latviešu

Iegūstamais grāds

Inženierzinātņu bakalaura grāds Vides inženierzinātnēs