LATVIEŠU | ENGLISH

Zinātniskais žurnāls

Environmental and Climate Technologies

Environmental and Climate Technologies (Vides un klimata tehnoloģijas) ir starptautisks zinātniskais žurnāls, ko izdod Rīgas Tehniskā universitāte. Žurnāls nodrošina starptautisku publicitāti oriģinālizpētēm un inovatīviem darbiem.

Žurnāla tēmas, kas aptver visus vides zinātnes aspektus:

Atjaunojamie enerģijas avoti,
Tīrāka ražošana,
Ekodizains,
Dzīves cikla analīze,
Siltumnīcefekta gāzu samazināšana un klimata tehnoloģijas,
Atkritumu apsaimniekošana,
Vides monitorings un novērtējums, u.c.

Environmental and Climate Technologies tiek izdots divas reizes gadā. Drukāto versiju publicē RTU Izdevniecība un elektronisko versiju publicē De Gruyter Open (agrāk Versita). Žurnāls tiek indeksēts Scopus un Web of Science datubāzēs. Pašlaik žurnāla SNIP ir 2.004, balstoties uz SCOPUS Journal Metrics.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS UN REĢISTRĀCIJA:

VADLĪNIJAS AUTORIEM:

DE GRUYTER OPEN PUBLICĒTIE ECT ŽURNĀLI: