LATVIEŠU | ENGLISH

Izdotās grāmatas

Bioresursi ilgtspējīgai attīstībai

Kārļa Valtera redakcijā

2021.gads, 483 lpp.

Energosistēmu analīze un modelēšana

Dagnijas Blumbergas redakcijā

2021.gads, 144 lpp.

Energoplānošanas attīstības tendences Latvijas pašvaldībās

Marikas Rošā redakcijā

2020.gads, 170lpp.

Klimata inženierija un politika

Dagnijas Blumbergas redakcijā

2020.gads, 204 lpp.

Klimata tehnoloģiju ekodizaina risinājumi

Marikas Rošā redakcijā

2019.gads, 156 lpp.

Energosistēmu analīze un modelēšana

Daces Laukas redakcijā

2018.gads, 144 lpp.

Ilgtspējīgi energoavoti

Laumas Žihares redakcijā

2017.gads, 146lpp.

Rūpniecības energopolitikas analīze

Dagnijas Blumbergas redakcijā

2017.gads, 144 lpp.

Ēku energoefektivitāte: vakar, šodien un rīt

Andras Blumbergas redakcijā

2017.gads, 352 lpp.

Modelling of Road Transport Policies in Latvia

A.Barisa, M.Rošā

2017.gads, 198 lpp.

Biotehonomika

D.Blumberga, A.Barisa, A.Kubule, K.Kļaviņa, D.Lauka, I.Muižniece, A.Blumberga, L.Timma

2016.gads, 338 lpp.

Sistēmdinamika biotehonomikas modelēšanai

A.Blumberga, G.Bažbauers, P.Davidsens, D.Blumberga, A.Grāvelsiņš, T.Prodaņuks

2016.gads, 332 lpp.

Laboratorijas darbu krājums Vides inženierzinātņu studentiem 3. daļa

Dagnija Blumberga un autoru kolektīvs

2016.gads, 92 lpp.

Atjaunojamās elektroenerģijas akumulācija

A.Blumberga, D.Blumberga, I.Dzene, J.Gušča, F.Romagnoli, E.Vīgants, I.Veidenbergs

2015.gads, 238 lpp.

Laboratorijas darbu krājums Vides inženierzinātņu studentiem 2. daļa

Andras Blumbergas redakcijā

2015.gads, 118 lpp.

Laboratorijas darbu krājums Vides inženierzinātņu studentiem 1.daļa

Andras Blumbergas redakcijā

2013.gads, 101 lpp.

Vides vadība un energopārvaldība

S.Valtere, S.N.Kalniņš, D.Blumberga

2014.gads, 288 lpp.

Bioenerģijas tehnoloģijas

D.Blumberga, I.Veidenbergs, F.Romagnoli, C.Rochas, A.Žandeckis

2011.gads, 272 lpp.

System Dynamics for Environmental Engineering

Andras Blumbergas redakcijā

2011.gads, 350 lpp.

Sistēmdinamika vides inženierzinātņu studentiem

Andras Blumbergas redakcijā

2010.gads, 318 lpp.

Sistēmiskas domāšanas integrēšana vides politikā

Andras Blumbergas redakcijā

2010.gads, 225 lpp.

Vides tehnoloģijas

A.Blumberga, D.Blumberga, M.Kļaviņš, M.Rošā, S.Valtere

2010.gads, 212 lpp.

Biogāze · Rokasgrāmata

D.Blumberga, I.Dzene un citi

2009.gads, 155 lpp.

Klimata mainība un globālā sasilšana

M.Kļaviņš, D.Blumberga, I.Bruņiniece, A.Briede, G.Grišule, A.Andrušaitis, K.Āboliņa

2008.gads, 173 lpp.

Kliedētas energosistēmas · Mazas koģenerācijas stacijas

D.Blumberga, I.Veidenbergs

2008.gads, 206 lpp.

Siltuma sūkņi

D.Blumberga

2008.gads, 139 lpp.

Energoserviss · Energoservisa pakalpojumi

A.Blumberga, D. Blumberga

2004.gads, 126 lpp.

Energoserviss · Energoefektivitāte

D.Blumberga, M.Blumberga

2004.gads, 127 lpp.

Siltuma un elektrības taupīšana mājoklī

A.Blumberga, D.Blumberga, I.Veidenbergs, M.Blumberga u.c.

2003.gads, 91 lpp.

Energoefektivitāte

D.Blumberga

1996.gads, 320 lpp.