LATVIEŠU | ENGLISH

Viedās kontroles izmantošana siltumenerģijas akumulācijas sistēmās

Pēc Starptautiskās enerģētikas aģentūras domām, enerģijas uzkrāšanai ir svarīga loma, nosedzot pīķa enerģijas patēriņa periodus ar atjaunojamiem enerģijas avotiem un ārpus tīkla sistēmās. Nodrošinot enerģiju un papildu drošību, enerģijas uzglabāšana ir spēcīgs līdzeklis, lai mazinātu ietekmi uz klimata pārmaiņām. Šī projekta mērķis ir izpētīt divas galvenās siltumenerģijas uzkrāšanas (TES) sistēmu problēmas – grūtības novērtēt TES veiktspēju un grūtības kontrolēt darbības procesus. Abām problēmām kā iespējamais risinājums ir ierosināta viedā kontrole.

Projekta galvenais mērķis ir veidot pamatu zināšanām par viedās kontroles izmantošanu rūpniecības sfērā. Proporcionālie, integrālie un atvasinātie (PID) kontrolieri, nestrādojošā laika kompensatori (DTC) un modeļa prediktīvā vadība (MPC) ir trīs galvenās metodes, kuras tiks aplūkotas un salīdzinātas, piemērojot TES kontroli saules centralizētās siltumapgādes iekārtās.
Modelis tiks validēts uz saules siltumenerģijas staciju Latvijā. Konkrētā stacija ir izrādījusi interesi, jo arī tai ir jāsaskaras ar grūtībām kontrolēt kombinēto saules siltuma, termiskās uzglabāšanas un biomasas katlu sistēmu centralizētās siltumapgādes vajadzībām.
Lai apvienotu teorētiskos un praktiskos pētījumus, tiks izstrādāta un ieviests laboratorijas darba stends kā modulis Enerģijas tehnoloģiju kursā, lai nākotnē palīdzētu izplatīt iegūtās zināšanas.

PROJEKTU FINANSĒ:

Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

 102 389,00 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Miķelis Dzikēvičs

PUBLICĒTS:

10.12.2020.

Zinātniskās publikācijas:

  1. Dzikevics, M., Jaunzems, D., Terauds, M. Bibliometric Analysis of the Solar Thermal System Control Methods (2021) Environmental and Climate Technologies, 25 (1), pp. 1114 – 1127. https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0084 (Publicēts: 2021.12.09.)