LATVIEŠU | ENGLISH

Vides monitoringa laboratorija

Kopš 2005. gada RTU VASSI ir uzsācis mērķtiecīgu darbību biokurināmā enerģētikas attīstībā, dibinot Vides monitoringa laboratoriju. Vides monitoringa laboratorija ir ieguvusi akreditāciju cietā energoresursa (ieskaitot biokurināmo) testēšanas pakalpojumiem – pelnu satura, mitruma satura, sadegšanas siltuma (augstākā un zemākā) noteikšanai un citu pakalpojumu veikšanai. Vides monitoringa laboratorija akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā kā testēšanas laboratorija.

Laboratorijas galvenie darbības virzieni aptver cietā biokurināmā kvalitātes testēšanu gan zinātnisku pētījumu un akadēmiskā mācību procesa ietvaros, gan kā komerciālu pakalpojumu. Pieaugot interesei par atjaunojamu energoresursu lietošanu un efektīvu resursu izmantošanu, aizvien aktuālāka kļūst nepieciešamība pēc kurināmā kvalitātes kontroles. Vides monitoringa laboratorija piedāvā pakalpojumus, ko veic tikai augstas kvalifikācijas speciālisti, vadoties pēc Latvijas Valsts Standarta metodēm.

CIETĀ BIOKURINĀMĀ ANALĪZESMĒRVIENĪBAMETODIKA
Parauga sagatavošana-LVS CEN/TS 14780:2017
Kopējais mitruma saturs *1wt%LVS EN ISO 18134-1:2022
Pelnu saturs (550 0C) *1;*2wt%, dLVS EN 18122:2023
Sadegšanas siltums *1; *2; *4MJ/kg; kWh/kg *3LVS EN 18125:2017
Smalknes saturs (<3,15mm)wt%LVS EN ISO 17827-1:2016
Granulu mehāniskā ilgizturība *2wt%LVS EN ISO 17831-1:2016
Tilpuma blīvums *2kg/m3LVS EN ISO 17828:2016
Pelnu kušanas temperatūra *1 0CLVS EN ISO 21404:2020

*1 Nepieciešams veikt Parauga sagatavošanu; maksa par parauga sagatavošanu tiek piemērota vienreiz vienam paraugam.
*2 Rezultāta noteikšanai nepieciešams veikt parauga kopējā mitruma analīzi.
*3 Pēc pieprasījuma iespējams pievienot arī citas mērvienības.
*4 Nepieciešams noteikt parauga pelnu saturu sausai masai.

Testēšanas pakalpojuma kārtība

Lai veiktu kurināmā analīzes, ir nepieciešams parakstīt līgumu.

Līguma forma ar aizpildītu informāciju par pasūtītāju un informācija par kurināmā analīzēm, kuras vēlaties veikt, ir jānosūta uz e-pasta adresi: vides.laboratorija@rtu.lv un lūgums norādīt vai jums ir pieejams elektroniskais paraksts.

Jums jāsagaida apstiprinājums no RTU par e-pasta saņemšanu.

Ja jums ir pieejams e-paraksts, tad jums jāsagaida līgumu elektroniski parakstītu no RTU puses norādītajā e-pastā un atvest paraugu ar aizpildītu parauga pieņemšanas veidlapu uz Āzenes ielā 12/1, 616. kabinetu, iepriekš sazinoties ar mums par ierašanos.

Ja jums nav pieejams e-paraksts, tad jums jāsagaida e-pasts no RTU, ka līgums ir saskaņots. Pēc tam variet izdrukātu, parakstītu līgumu no jūsu puses ar paraugu un aizpildītu parauga pieņemšanas veidlapu vest uz Āzenes ielā 12/1, 616. kabinetā, iepriekš sazinoties ar mums par ierašanos.

! Par nestandarta kurināmā testēšanu un testēšanas cenām sazinieties ar Laboratoriju:

Aptuvenais ilgums pakalpojuma īstenošanai

Testēšanas ilgums ir atkarīgs no izvēlētajiem parametriem un laboratorijas noslodzes. Viena parauga testēšana (testējot šos parametrus: mitruma saturs, pelnu saturs, siltumspēja, granulu ilgizturība, smalknes saturs, tilpumblīvums, pelnu izkausējamība) aizņem aptuveni 3–4 dienas. Sīkāku sadalījumu skatīt tabulā pa labi.

KURINĀMĀ ANALĪZES (granulas, šķelda)STUNDAS
Parauga sagatavošana1
Kopējais mitruma saturs 20
Pelnu saturs sausai masai (550 0C)6
Sadegšanas siltums (augstākais un zemākais)2
Smalknes saturs (<3,15mm)2
Tilpumblīvums1
Granulu mehāniskā ilgizturība2
Pelnu kušanas temperatūra5
Degošā daļa pelnos6
Testēšanai nepieciešamais parauga minimālais daudzums
CIETĀ BIOKURINĀMĀ ANALĪZESMETODEI NEPIECIEŠAMAIS PARAUGA MINIMĀLAIS DAUDZUMS, KG
Parauga sagatavošana2
Kopējais mitruma saturs *11,50 - 2,00
Pelnu saturs (550 0C) *1;*20,05
Sadegšanas siltums *1; *20,05
Smalknes saturs (<3,15mm)4
Granulu mehāniskā ilgizturība *24
Tilpuma blīvums *22
Pelnu kušanas temperatūra *1 0,05
Degošā frakcija pelnos *1 0,05

*1 Nepieciešams veikt Parauga sagatavošanu; maksa par parauga sagatavošanu tiek piemērota vienreiz vienam paraugam
*2 Rezultāta noteikšanai nepieciešams veikt parauga kopējā mitruma analīzi

Paraugu atraidīšanas iemesli

Laboratorija patur tiesības atraidīt paraugus, ja tie satur piemaisījumus, kas var bojāt laboratorijas iekārtas, rada bīstamību laboratorijas darbinieku veselībai vai satur dzīvas radības.