LATVIEŠU | ENGLISH

Act Now: Rīcība energoefektivitātes uzlabošanai Baltijas valstu pilsētās

Projekts ActNow saistīts ar energoefektivitātes paaugstināšanu ēkās, izveidojot vienotu energopārvaldības sistēmu enerģijas patēriņa datu attālinātai nolasīšanai un analīzei un paaugstinot pašvaldību darbinieku kapacitāti enerģijas pārvaldības un investīciju plānošanas jomā. Vietējās pašvaldības spēlē galveno lomu ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošanā. Tās sniedz labu piemēru un veicina efektīvāku energosistēmu ieviešanu tirgū, kas, savukārt, stimulē iedzīvotājus ieguldīt un paaugstināt energoefektivitāti arī privātajās ēkās.

Pēc apmācībām un kapacitātes celšanas projekta partneri īstenos reālus energoefektivitātes projektus. Reģiona austrumos projekti tiks īstenoti pašvaldību un publiskajās ēkās, taču Vācijā, Dānijā, Zviedrijā un Somijā tie tiks īstenoti privātmājās, jo šajās valstīs praktiski visas publiskās ēkas ir jau atjaunotas.

Projekta ideju ilgtspējību Latvijā nodrošinās VASSI sadarbība ar Vidzemes Plānošanas reģiona darbiniekiem.

PROJEKTU FINANSĒ:

INTERREG Baltic Sea Region

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2017. gada oktobris – 2020. gada augusts

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

4 050 192,96 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Francesco Romagnoli

PUBLICĒTS:

05.12.2017.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

PROJEKTA PARTNERI:

No Latvijas:
Rīgas Tehniskā universitāte
Gulbene novada dome

No citām valstīm:
Magistrate of the City of Bremerhaven, Vācija
Leuphana University Lüneburg, Vācija
Renewable Energies Agency (AEE), Vācija
Europe University Flensburg, Vācija
Energy agency for South East Sweden, Zviedrija
Trolleybus Communication Enterprise Ltd., Polija
Municipality of Gdynia, Polija
The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences, Polija
Centria University of Applied Sciences Ltd., Somija
Association of Ylivieska Region, Somija
ProjectZero, Dānija
Silute District Municipality Administration, Lietuva
CivittaUAB, Lietuva
Elva Municipality, Igaunija
South-Estonian Centre of Renewable Energy (MTÜ LETEK), Igaunija
Immanuel Kant University Kaliningrad, Krievija