LATVIEŠU | ENGLISH

Bioekonomikas izpētes centrs

Bioekonomika (biotehonomika) ir uz zinātni balstīta ilgtspējīga un ienesīga vietējo resursu ekonomiska izmantošana, lai radītu jaunus, tirgū pieejamus un konkurētspējīgus produktus, izmantojot inovatīvas un mūsdienīgas biotehnoloģijas.

Šis izpētes centrs veicina biotehonomikas principu pielietošanu dažādās pētniecības jomās, kas saistītas ar inženierzinātnēm, bioloģiju, ekonomiku un finansēm, veidojot visaptverošu sadarbību. Šāda starpnozaru un daudznozaru pieeja (piemēram, starp ekoloģiju, materiālzinātni, bioloģiju, energoefektivitāti, tīrāku ražošanu, atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām kopā ar sistēmdinamikas, dzīves cikla analīzes, analītisko un datormodelēšanu) ir būtiska, lai nodrošinātu vēl efektīvāku bioresursu izmantošanu.

Galvenais bioekonomikas izpētes centra mērķis ir apvienot zinātni un tehnoloģijas, lai izveidotu jaunus tehnoloģiskos risinājumus, kuru mērķis ir palielināt konkrētu produktu pievienoto vērtību, iesaistot akadēmisko un privāto sektoru. Sinerģija radīs fonu vēl ilgtspējīgāku produktu izstrādei, sākot no jaunām sākotnējām idejām līdz gala koncepcija un potenciāli pārdodamam produktam.

Bioekonomikas izpētes centrs darbojas projektos kopā ar vietējiem un starptautiskiem partneriem, kas galvenokārt ir orientēti uz jaunu bioproduktu, biotehnoloģiju un tirgus stratēģijas izstrādi un komercializāciju.