LATVIEŠU | ENGLISH

Energoefektivitātes rīcībpolitikas novērtējums un analīze

Energoefektivitātes rīcībpolitikas novērtējums un analīze

Projekts (1) novērtēs esošo energoefektivitātes reālpolitiku Latvijā salīdzinājumā ar energoefektivitātes mērķiem, (2) ierosinās uzlabojumus un jaunus politikas pasākumus (3), novērtēs esošo energoefektivitātes monitoringa un energotaupības verifikācijas sistēmu un (4) izstrādās priekšlikumi un ieteikumus verifikācijas sistēmas uzlabošanai. Tas tiks paveikts, izmantojot divu pētījumu metožu kombināciju: ex-post politikas novērtēšanas metodi un sistēmdinamikas modelēšanu, lai novērtētu dažādus energoefektivitātes politikas pasākumus. Projekta komandai ir plaša pieredze enerģijas gala lietotāju pusē (rūpniecība, pašvaldības, ēkas u.c.), un mēs esam pārliecināti, ka ir iespējama energopārvaldība (bez investīcijām), kas enerģijas patēriņu samazinātu par 5… 15%. Mēs par to esam pārliecinājuši arī gala lietotājus. Šī pieredze tika izmantota energoefektivitātes politikas izstrādei rūpniecībā un terciārajā sektorā Latvijā, kas tika izmantota kā pamats nacionālajiem normatīvajiem aktiem ES energoefektivitātes direktīvas ieviešanai, kā arī energoefektivitātes politikas novērtēšanai mājokļu sektorā Latvijā, un ne-ETS sektoriem, lai sasniegtu Latvijas mērķus klimata jomā.

PROJEKTU FINANSĒ:

Valsts pētījuma programma “Enerģētika”

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2018. gada 11. decembris- 2021. gada 10. decembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

354 000 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Gatis Bažbauers

PUBLICĒTS:

03.01.2019.