LATVIEŠU | ENGLISH

Tilts uz oglekļa neitralitāti enerģijas kopienās: sociālās un humanitārās zinātnes satiekas ar enerģētikas pētījumiem
Lai sasniegtu ambiciozos klimata mērķus, jaunie enerģijas piegādes un patēriņa veidi prasa dziļas strukturālas pārmaiņas enerģētikā. Tehnoloģiskā pieeja globālo klimata problēmu risināšanai ir tikai daļa no kopuma. Lai nodrošinātu energoefektivitātes tehnoloģiju izplatību, pētījumi enerģētikā jāpapildina ar sociālo zinātņu perspektīvu, kas analizē motivāciju un lēmumu pieņemšanas struktūru, pamatojoties uz tradīcijām, vērtībām, ieradumiem, attieksmēm un uzskatiem. Ir jāmaina veids, kā politikas veidotāji uztver cilvēkus – no pasīvām vienībām, kurām piemērot politiku, uz aktīvām figūrām, kas piedalās enerģētiskajā pārejā uz oglekļa mazietilpīgu sabiedrību. Projekta priekšlikums ir izstrādāt politikas simulācijas instrumentu politikas veidotājiem, kas ļauj izvērtēt alternatīvu biznesa modeļu ieviešanu, enerģijas kopienu izveidei, ņemot vērā dažādus psiholoģiskos un sociālos uzvedības aspektus maza mēroga kooperatīvās enerģijas sistēmās. Sistēmdinamikas modeļi sarežģītām sistēmām palīdz atšķetināt sarežģītas problēmas. Projektā izstrādātās viena un vairāku spēlētāju spēles dinamisko lēmumu pieņemšanas procesu izpētei atspoguļos kompromisus kopienas mēroga atjaunojamās enerģijas sistēmām un energoefektivitātes pasākumiem un parādīs, kā maksimāli palielināt AER ražošanu un samazināt enerģijas patēriņu, iesaistot patērētājus un modelējot šīs iespējas vienlaikus. Izstrādātais modelis palīdzēs mazināt oglekļa neitralitātes plaisu, izmantojot sociāli – tehnoloģisku pāreju enerģētikā.
Projekta mērķis ir izstrādāt politikas simulācijas rīku alternatīviem uzņēmējdarbības modeļiem pilsētu apkaimju enerģijas kopienās, lai pārvarētu esošo ēku oglekļa neitralitātes plaisu.

PROJEKTU FINANSĒ:

Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts

Projekta Nr. lzp-2020/1-0256

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2021. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

300 000,00 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Andra Blumberga

PUBLICĒTS:

21.12.2020.