LATVIEŠU | ENGLISH

Tilts uz oglekļa neitralitāti enerģijas kopienās: sociālās un humanitārās zinātnes satiekas ar enerģētikas pētījumiem
Lai sasniegtu ambiciozos klimata mērķus, jaunie enerģijas piegādes un patēriņa veidi prasa dziļas strukturālas pārmaiņas enerģētikā. Tehnoloģiskā pieeja globālo klimata problēmu risināšanai ir tikai daļa no kopuma. Lai nodrošinātu energoefektivitātes tehnoloģiju izplatību, pētījumi enerģētikā jāpapildina ar sociālo zinātņu perspektīvu, kas analizē motivāciju un lēmumu pieņemšanas struktūru, pamatojoties uz tradīcijām, vērtībām, ieradumiem, attieksmēm un uzskatiem. Ir jāmaina veids, kā politikas veidotāji uztver cilvēkus – no pasīvām vienībām, kurām piemērot politiku, uz aktīvām figūrām, kas piedalās enerģētiskajā pārejā uz oglekļa mazietilpīgu sabiedrību. Projekta priekšlikums ir izstrādāt politikas simulācijas instrumentu politikas veidotājiem, kas ļauj izvērtēt alternatīvu biznesa modeļu ieviešanu, enerģijas kopienu izveidei, ņemot vērā dažādus psiholoģiskos un sociālos uzvedības aspektus maza mēroga kooperatīvās enerģijas sistēmās. Sistēmdinamikas modeļi sarežģītām sistēmām palīdz atšķetināt sarežģītas problēmas. Projektā izstrādātās viena un vairāku spēlētāju spēles dinamisko lēmumu pieņemšanas procesu izpētei atspoguļos kompromisus kopienas mēroga atjaunojamās enerģijas sistēmām un energoefektivitātes pasākumiem un parādīs, kā maksimāli palielināt AER ražošanu un samazināt enerģijas patēriņu, iesaistot patērētājus un modelējot šīs iespējas vienlaikus. Izstrādātais modelis palīdzēs mazināt oglekļa neitralitātes plaisu, izmantojot sociāli – tehnoloģisku pāreju enerģētikā.
Projekta mērķis ir izstrādāt politikas simulācijas rīku alternatīviem uzņēmējdarbības modeļiem pilsētu apkaimju enerģijas kopienās, lai pārvarētu esošo ēku oglekļa neitralitātes plaisu.

PROJEKTU FINANSĒ:

Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts

Projekta Nr. lzp-2020/1-0256

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2021. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

300 000,00 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Andra Blumberga

PUBLICĒTS:

21.12.2020.

2022. gada 9. jūnijā savu maģistra darbu aizstāvēja Zane Timma par tēmu “Pozitīvs enerģijas bilances kvartāls mikrorajonos”, pretendējot uz Vides inženiera maģistra grādu.

2022. gada 6. jūnijā savu bakalaura darbu aizstāvēja Ģirts Bohvalovs par tēmu “Simulācijas rīka izveide enerģētikas kopienas lēmumu pieņemšanai”, pretendējot uz Vides zinātņu bakalaura grādu.

2022. gada 14. maijā asociētā profesore Ruta Vanaga un vadošais pētnieks Agris Kamenders piedalījās Latvijas Televīzijas 1 raidījumā “Vides fakti”.

Saite uz sižetu: https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/14.05.2022-vides-fakti.id261351

No 2022. gada 11.-13. maijam profesore Andra Blumberga piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē The Conference of Environmental and Climate Technologies CONECT 2022 , Rīga, Latvija, un prezentēja pētījumu ar nosaukumu “Multiplayer game for energy communities”. Arī asociētā profesore Ruta Vanaga piedalījās konferencē un prezentēja pētījumu ar nosaukumu “Differential evolution optimization advantages in transition to energy communities. System dynamic model for multi-family buildings”.

2022. gada 21. aprīlī asociētā profesore Ruta Vanaga piedalījās Swedbank Latvia organizētā diskusijā par tēmu “Kā tikt pie saules paneļiem vai izdevīgas apkures sistēmas ar valsts atbalstu?”

2022. gada 30. martā laikrakstā “Суббота” tika publicēts asociētās profesores Rutas Vanagas viedoklis par tēmu “Солнечную энергию в массы!”.

2022. gada 22. martā laikrakstā “Diena” tika publicēts asociētās profesores Rutas Vanagas viedoklis par tēmu “Ar sauli un biomasu pret gāzi”.

2021. gada 5. novembrī profesore Andra Blumberga sniedza interviju Latvijas Radio 1 raidījumā “Monopols” par tēmu “RTU profesore Andra Blumberga: Klimata pārmaiņu ziņā nākotni redzu pesimistiski”.

ZINĀTNISKIE RAKSTI

  1. Bohvalovs G., Vanaga R., Brakovska V., Freimanis R., Blumberga A. Energy Community Measures Evaluation via Differential Evolution Optimization (2022) Environmental and Climate Technologies, 26 (1), pp. 606-615. https://doi.org/10.2478/rtuect-2022-0046 (Publicēts: 2022.08.15.)

DALĪBA KONFERENCĒS

2023

  1. 9.-10. oktobris | konference the 3rd IEEE-TEMS International Conference on Technology and Entrepreneurship (ICTE) 2023 | Kauņa, Lietuva | Vita Brakovska | From Energy Communities to Collective Synergy in Business: Knowledge Transfer for Addressing Social Dilemmas in Entrepreneurship

2022

  1.  11.-13. maijs | konferencē International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies CONECT 2022” | tiešsaistē un Rīga, Latvija | Ruta Vanaga | Differential evolution optimization advantages in transition to energy communities. System dynamic model for multi-family buildings