LATVIEŠU | ENGLISH

RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta piedāvātie pakalpojumi

Pakalpojumi
Vides monitoringa laboratorija akreditēta LATAK atbilstoši
standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām

CENAS PIEEJAMAS TĀMĒ → ŠEIT

Tiek noteikts nesadegušais kurināmā daudzums pelnos izmantojot gravimetrisko metodi atbilstoši  LVS EN ISO 18122:2016 standartam.

*metode nav akreditēta

Kurināmā samaisīšana, smalcināšana, žāvēšana un sadalīšana pa izmēra frakcijām atbilstoši LVS EN 14780:2017 standartam.

Mitruma satura noteikšana kurināmajā, izmantojot žāvskapi atbilstoši LVS EN ISO 18134-1:2022, LVS EN ISO 18134-2:2017, LVS EN ISO 18134-3:2016.

Pelnu saturs tiek noteikts izmantojot mufeļkrāsni Nabertherm un analītiskos svarus Precisa atbilstoši LVS EN ISO 18122:2023 standartam.

Sadegšanas siltums tiek noteikts izmantojot kalorimetru sistēmu IKA C200 un C2000 atbilstoši LVS EN ISO 18125:2017 standartam.

Daļiņu izmēru sadalījumu noteikšana nesaspiestajam kurināmajam. 1.daļa: Oscilējoša sieta metode ar sieta atverēm sākot no 3,15 mm un lielākām. LVS EN ISO 17827-1:2016

Tilpumblīvuma noteikšana cietajam kurināmajam atbilstoši LVS EN ISO 17828:2016 standartam.

Atbilstoši: Cietais biokurināmais. Granulu un brikešu mehāniskās izturības noteikšana. 1.daļa: Granulas LVS EN ISO 17831-1:2016.

Atbilstoši: Cietās biodegvielas. Pelnu izkausējamības noteikšana. 1.daļa: Raksturtemperatūru metode. ISO 21404:2020

Atbilstoši: Cietās biodegvielas. Paraugu ņemšana LVS EN 18135:2017 *

*metode nav akreditēta

Katlu testēšanas pakalpojumi

Mērījums tiek veikts izmantojot dūmgāzu analizatoru Testo 350. Klienta katls tiek uzstādīts Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta laboratorijā un pieslēgts pie katlu testēšanas stenda.

Mērījums tiek veikts izmantojot dūmgāzu analizatoru Testo 350. Klienta katls tiek uzstādīts Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta laboratorijā un pieslēgts pie katlu testēšanas stenda.

Pakalpojuma veikšanai ir jāveic arī šādi pakalpojumi:

 1. Dūmgāzu sastāvs un temperatūra;
 2. Kurināmā zemākais sadegšanas siltums;
 3. Kurināmā mitrums;
 4. C, H saturs kurināmajā;
 5. Temperatūra uz katla virsmas.

Kā arī jānosaka tādi vides parametri kā temperatūra, mitrums. Tāpat nepieciešams datēt siltumenerģijas skaitītāja rādījumus.

Mērījums tiek veikts izmantojot termogrāfu Testo 881 atbilstoši LVS EN 12952-15:2004 standartam.

Mērījums tiek veikts izmantojot iekārtu Tecora Isostack atbilstoši LVS ISO 9096:2018.

Mērījums tiek veikts izmantojot iekārtu Testo 350 atbilstoši LVS ISO 10780:2002 standartam.

Atskaite ietver:

 1. Vispārīgu informāciju par testējamo katlu;
 2. Lietotās metodes aprakstu;
 3. Izmantoto iekārtu aprakstu;
 4. Mērījumu rezultātus;
 5. Iekārtu sertifikātus.
Materiālu un produktu testēšanas pakalpojumi

Atbilstoši LVS ISO 8301-2001-A1-2011 Siltuma izolācija. Siltuma pretestība un ar to saistīto īpašību noteikšana stacionārā režīmā. Siltuma plūsmas mērīšanas ierīce.

Materiālu testēšana klimata kamerā, simulējot dažāda veida vides ietekmi uz tiem.

Biosistēmu laboratorijas pakalpojumi

Mērījumi tiek veikti mazos tilpumos (100 ml), vidējos tilpumos (500 ml) un bioreaktoros (5L un 135L) ar vides apstākļu un gāzu sastāva nepārtrauktu monitoringu. BMP tests aizņem 20-30 dienas, nākotnē plānots iegūt rezultātus ātrāk, izmantojot matemātiskos modeļus.

Iespējams veikt nepārtrauktu anaerobo fermentāciju bioreaktoros (5L un 135L), reālos apstākļos pētot izejvielu optimālās attiecības, piebarošanas režīmus, gāzu sastāva izmaiņas, pH stabilitāti, optimālos substrātu izturēšanas laikus un citus parametrus.

Mērījuma laikā tiek analizētas gāzu, gaistošo taukskābju, garo ķēžu taukskābju koncentrācijas, lai noteiktu procesus bioreaktorā.

Mērījuma laikā iespējams gan noteikt smagos metālus substrātos un digestātā (arī cita veida klienta atvestos paraugos), gan to koncentrācijas samazināšanas metožu efektivitāti.

Gāzu hromatogrāfijas analīze

Laboratorija nodrošina analītisko testēšanu, izmantojot gāzu-šķidruma hromatogrāfijas (GC-LC) tehniku, tostarp selektīvu un ļoti jutīgu gaistošo savienojumu pēdu un molekulārām sugām raksturīgu gaistošo savienojumu, piemēram, taukskābju metilesteru, spirtu un ēteru u.c., noteikšanu.

Gāzu hromatogrāfijas detektori:

 • Liesmas jonizācijas noteikšana (GC-LC/FID)

 

Šķidruma hromatogrāfijas analīze

Laboratorija nodrošina augstas veiktspējas šķidruma hromatogrāfijas (HPLC) un separācijas iespējas uzlabotai un ikdienas analīzei. Šķidruma hromatogrāfija ļauj selektīvi un ļoti jutīgi noteikt pēdas un molekulārās sugas (polifenolus, antocianīnus; glikozīdus; flavonoīdus; karotinoīdus, aminoskābes, organiskās skābes un glikolus utt.).

HPLC detektori:

 • Fluorescences detektors RF-20A xs;
 • Diodu bloku detektors (DAD) SPD-M40.
Saules energosistēmu laboratorijas pakalpojumi

Saules un siltuma akumulācijas sistēmu modelēšana un uzlabošana, izmantojot modelēšanas programmas.

Mūsu pakalpojumi un iekārtas

UseScience sistēma ir tiešsaistes zinātnisko pakalpojumu, iekārtu un programmatūru reģistrs jeb katalogs, kas nodrošina lietotājus ar informāciju par pētniecības iekārtām, programmatūrām un piedāvātajiem pakalpojumiem. Informācija par RTU VASSI pakalpojumiem un iekārtām pieejama ŠEIT.

Konsultācijas
 • kurināmo,
 • degšanas procesiem,
 • dūmgāzēm,
 • katlu testēšanu,
 • ēku un tehnoloģiju energoefektivitāti,
 • Saules sistēmām,
 • siltuma akumulācijas sistēmām,
 • biogāzi un biometānu,
 • bioekonomiku,
 • bioresursiem,
 • tīrāku ražošanu,
 • atkritumu pārstrādi,
 • citām tēmām.
Apmācības

Izstrādājam klienta prasībām atbilstošus apmācību moduļus. Līdz šim notikuši apmācību semināri par siltumapgādes sistēmām, biogāzi, biotehonomiku, ēku energoefektivitāti un citām tēmām.