LATVIEŠU | ENGLISH

Aprites ekonomikas risinājumi veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanā vides aizsardzības un sabiedrības veselības mērķu nodrošināšanai

Projekta “Sabiedrības veselības un vides piesārņojuma novēršana, izmantojot aprites ekonomikas pieeju veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanā (Panacea)” vispārējais mērķis ir izstrādāt ceļvedi lēmumu pieņēmējiem un veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem par to, kā efektīvi, videi drošā, ilgtspējīgā un izmaksu efektīvā veidā valorizēt dezinficētos veselības aprūpes atkritumus līdz vērtīgiem resursiem , ievērojot aprites ekonomikas principus. Projekta pamatā ir secīga polimodelēšanas pieeja, kurā apvienotas tādas metodes kā 1)esošo pētījumu analīze, 2)indikatoru analīzes metode, 3) daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas analīze (MCDA), 4) aprites cikla novērtējums (LCA), 5) sociālā aprites cikla novērtējums (S-LCA), 6) ekonomiskā analīze (izmaksu un ieguvumu metode, aprites cikla izmaksu analīze (LCCA) un 7) eksperimentālā testēšana.

Projekta mērķis ir izstrādāt tehnoloģiskos risinājumus veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanai, ievērojot aprites ekonomikas vadmotīvus.

PROJEKTU FINANSĒ:

Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts

Projekta Nr. lzp-2020/1-0299

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2021. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

300 000,00 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Jūlija Gušča

PUBLICĒTS:

18.12.2020.

2022. gada 6. jūnijā savu bakalaura darbu par tēmu “SOCIĀLO FAKTORU IETEKME UZ VESELĪBAS APRŪPES IESTĀŽU ATKRITUMU APRITI” aizstāvēja Baiba Meļņikova, iegūstot bakalaura grādu vides zinātnē (B.sc.).

No 2022. gada 11. – 13. maijam norisinājās starptautiski zinātniskā konference The International Scientific Conference of Environmental and Climate Technologies, Rīgā, Latvijā, kurā tika prezentēti šādi pētījumi:

2022. gada 2. maijā pētniece Beate Zlaugotne un profesore Dagnija Blumberga sniedza interviju Latvijas Radio 1 raidījumā “Zināmais nezināmajā” par tēmu “Covid laika izgāztuve – kur paliek pandēmijas saražotie atkritumi”. Raidījumu iesakām klausīties šeit: https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/zinamais-nezinamaja/covid-laika-izgaztuve-kur-paliek-pandemijas-sarazotie-atkritumi.a159421/

2022. gada 14. februārī starptautiski citējamajā zinātniskajā žurnālā Environmental and Climate Technologies tika publicēts zinātniskais raksts par tēmu “Quantitative and Qualitative Assessment of Healthcare Waste and Resource Potential Assessment”. Raksta autori ir Beate Zlaugotne, Jeļena Pubule, Jūlija Gušča un Silvija Nora Kalniņš.

Raksts ir brīvpieejas formātā atrodams šeit: https://www.sciendo.com/article/10.2478/rtuect-2022-0006

2021. gada 3. jūnijā savu maģistra darbu par tēmu “Veselības aprūpes atkritumu kvantitatīvais un kvalitatīvais novērtējums un potenciālais resursu novērtējums” aizstāvēja Beate Zlaugotne, iegūstot maģistra grādu vides zinātnē (M.sc.).

ZINĀTNISKIE RAKSTI

  1. Zlaugotne B., Pubule J., Gusca J., Kalnins S.N. Quantitative and Qualitative Assessment of Healthcare Waste and Resource Potential Assessment (2022) Environmental and Climate Technologies, 26 (1), pp. 64 – 74. https://doi.org/10.2478/rtuect-2022-0006 (Publicēts: 2022.02.14.)

DALĪBA KONFERENCĒS

2022

  1. 11.-13. maijs | starptautiskā zinātniskā konference The International Scientific Conference of Environmental and Climate Technologies | Rīga, Latvija | Baiba Meļņikova | Bibliometric analysis of health care waste management;
  2. 11.-13. maijs | starptautiskā zinātniskā konference The International Scientific Conference of Environmental and Climate Technologies | Rīga, Latvija | Beate Zlaugotne | Impact of COVID-19 on healthcare waste: a case study of Latvia.