LATVIEŠU | ENGLISH

Aprites ekonomikas risinājumi veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanā vides aizsardzības un sabiedrības veselības mērķu nodrošināšanai

Projekta “Sabiedrības veselības un vides piesārņojuma novēršana, izmantojot aprites ekonomikas pieeju veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanā (Panacea)” vispārējais mērķis ir izstrādāt ceļvedi lēmumu pieņēmējiem un veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem par to, kā efektīvi, videi drošā, ilgtspējīgā un izmaksu efektīvā veidā valorizēt dezinficētos veselības aprūpes atkritumus līdz vērtīgiem resursiem , ievērojot aprites ekonomikas principus. Projekta pamatā ir secīga polimodelēšanas pieeja, kurā apvienotas tādas metodes kā 1)esošo pētījumu analīze, 2)indikatoru analīzes metode, 3) daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas analīze (MCDA), 4) aprites cikla novērtējums (LCA), 5) sociālā aprites cikla novērtējums (S-LCA), 6) ekonomiskā analīze (izmaksu un ieguvumu metode, aprites cikla izmaksu analīze (LCCA) un 7) eksperimentālā testēšana.

Projekta mērķis ir izstrādāt tehnoloģiskos risinājumus veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanai, ievērojot aprites ekonomikas vadmotīvus.

PROJEKTU FINANSĒ:

Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts

Projekta Nr. lzp-2020/1-0299

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2021. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

300 000,00 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Jūlija Gušča

PUBLICĒTS:

18.12.2020.

ZINĀTNISKIE RAKSTI

  1. Zlaugotne B., Pubule J., Gusca J., Kalnins S.N. Quantitative and Qualitative Assessment of Healthcare Waste and Resource Potential Assessment (2022) Environmental and Climate Technologies, 26 (1), pp. 64 – 74. https://doi.org/10.2478/rtuect-2022-0006 (Publicēts: 2022.02.14.)