LATVIEŠU | ENGLISH

Accelerate SUNShINE

Projekts “Accelerate SUNShINE” ir projekta “SUNShINE” turpinājums jeb tālāka attīstība, lai Latvijas pašvaldībās atjaunotu gan publiskās, gan dzīvojamās ēkas, mobilizētu visas ieinteresētās puses, veiktu priekšizpēti, nodrošinātu finanšu vadības instrumentus un risinātu tiesiskos un reglamentējošos jautājumus, izmantojot ilgtermiņa energoefektivitātes līgumu un sasniedzot atjaunotajās ēkas 50 – 60% enerģijas ietaupījumu.

PROJEKTU FINANSĒ:

Horizon 2020

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2017. gada aprīlis – 2020. gada marts

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

198 106,25 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Marika Rošā

PUBLICĒTS:

20.03.2018.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

PROJEKTA MĒRĶI:

Pierādīt ēku visaptverošas atjaunošanas finansiālo dzīvotspēju, izmantojot piemērotu projekta organizēšanu, pašvaldību partnerību un finanšu instrumentus;

Izstrādāt standartizētu iepirkuma procedūru pašvaldības publiskajām ēkām;

Panākt gada garantēto ietaupījumu vismaz 27 GWh, visaptveroši atjaunojot pašvaldību un daudzdzīvokļu ēkas;

Attīstīt, izglītot potenciālos energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējus ESKO;

Motivēt un aicināt iedzīvotājus iesaistīties savu daudzdzīvokļu ēku visaptverošā atjaunošanā, kas ļaus ātrāk atjaunot dzīvojamo fondu.

PROJEKTA PARTNERI:

No Latvijas:
Rīgas Tehniskā universitāte
Pašvaldībs – Ādaži, Bauska, Jūrmala, Tukums
SIA “Ekodoma”
Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs

No citām valstīm:
Funding for Future, Nīderlande