LATVIEŠU | ENGLISH

Enerģētikas un klimata modelēšana virzībā uz oglekļa neitralitāti

Enerģētikas un klimata modelēšana virzībā uz oglekļa neitralitāti

Projekts nodrošinās mūsdienu prasībām atbilstošu modelēšanas instrumentu un rīku kopumu, ņemot vērā ne tikai tehniski ekonomiskos aspektus, kas ļaus analizēt tehniskos, ekonomiskos mainīgos, sistēmas elementu savstarpēji saistītu sadarbību ilgākā laika periodā, bet arī sociāli tehniskos aspektus (institūcijas, iesaistītās puses, vērtības, tehnoloģiskās inovācijas u.c.) dažādus līmeņos un apjomos. Kaut arī TIMES modeļu grupa ir iepriekš definēta projekta uzdevumā un tā nodrošina divas pieejas enerģētiskās sistēmas modelēšanā – enerģētiski tehnisko un ekonomisko pieeju un tā kombinēšana ar EnergyPlan modeli ļaus uzlabot enerģijas sistēmas mainīgā piedāvājuma un slodžu analīzi, tomēr šī sistēma nenodrošina vairāku nozīmīgu faktoru, piemēram, sabiedrības uzvedības analīzi. Lai novērstu šos trūkumus projektā piedāvāts TIMES-EnergyPlan modeļu sistēmu papildināt ar nacionālu sistēmdinamikas modeli, lai analizētu kompleksu sociāli tehnisku pāreju uz siltumnīcefekta gāzu bezizmešu enerģētikas sistēmu. Piedāvātā modelēšanas pieeja, kopā ar Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (ZIZIMM) pasākumu analīzi, kas ietvers mežsaimniecības sektora modelēšanu, kā arī kompleksu socioekonomisko ietekmes analīzi, jo īpaši ņemot vērā konkurētspējas aspektus, ļaus piedāvāt detalizētus rīcībpolitikas priekšlikumus. Projekta daudzdisciplinārā komanda ietver 7 profesorus no 3 Latvijas augstskolām (RTU, LU, LLU) un starptautisku uzraudzības grupu.

PROJEKTU FINANSĒ:

Valsts pētījuma programma “Enerģētika”

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2018. gada 7. decembris- 2021. gada 6. decembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

558 000 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Andra Blumberga

PUBLICĒTS:

04.01.2019.