LATVIEŠU | ENGLISH

Enerģētikas un klimata modelēšana virzībā uz oglekļa neitralitāti

Enerģētikas un klimata modelēšana virzībā uz oglekļa neitralitāti

Projekts nodrošinās mūsdienu prasībām atbilstošu modelēšanas instrumentu un rīku kopumu, ņemot vērā ne tikai tehniski ekonomiskos aspektus, kas ļaus analizēt tehniskos, ekonomiskos mainīgos, sistēmas elementu savstarpēji saistītu sadarbību ilgākā laika periodā, bet arī sociāli tehniskos aspektus (institūcijas, iesaistītās puses, vērtības, tehnoloģiskās inovācijas u.c.) dažādus līmeņos un apjomos. Kaut arī TIMES modeļu grupa ir iepriekš definēta projekta uzdevumā un tā nodrošina divas pieejas enerģētiskās sistēmas modelēšanā – enerģētiski tehnisko un ekonomisko pieeju un tā kombinēšana ar EnergyPlan modeli ļaus uzlabot enerģijas sistēmas mainīgā piedāvājuma un slodžu analīzi, tomēr šī sistēma nenodrošina vairāku nozīmīgu faktoru, piemēram, sabiedrības uzvedības analīzi. Lai novērstu šos trūkumus projektā piedāvāts TIMES-EnergyPlan modeļu sistēmu papildināt ar nacionālu sistēmdinamikas modeli, lai analizētu kompleksu sociāli tehnisku pāreju uz siltumnīcefekta gāzu bezizmešu enerģētikas sistēmu. Piedāvātā modelēšanas pieeja, kopā ar Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (ZIZIMM) pasākumu analīzi, kas ietvers mežsaimniecības sektora modelēšanu, kā arī kompleksu socioekonomisko ietekmes analīzi, jo īpaši ņemot vērā konkurētspējas aspektus, ļaus piedāvāt detalizētus rīcībpolitikas priekšlikumus. Projekta daudzdisciplinārā komanda ietver 7 profesorus no 3 Latvijas augstskolām (RTU, LU, LLU) un starptautisku uzraudzības grupu.

PROJEKTU FINANSĒ:

Valsts pētījuma programma “Enerģētika”

Projekta Nr. VPP-EM-2018/NEKP-0001

Līguma/reģ Nr. 03000-3.1.2-e/161

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2018. gada 7. decembris- 2021. gada 6. decembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

558 000 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Andra Blumberga

PUBLICĒTS:

04.01.2019.

SOCIĀLIE KONTI:

PUBLICĒTIE ZINĀTNISKIE RAKSTI:
 1. Ozoliņa S.A., Pakere I., Jaunzems D., Blumberga A., Grāvelsiņš A., Dubrovskis D., Daģis S. Can energy sector reach carbon neutrality with biomass limitations? (2022) Energy, 249, art. no. 123797. https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.123797 (Publicēts: 2022.03.18.)
 2. Allena-Ozolina, S., Pakere, I., Jaunzems, D., Freimanis, R., Blumberga, A., Bazbauers, G. Passenger Transport Shift to Green Mobility – Assessment Using TIMES Model (2022) Environmental and Climate Technologies, vol.26, no.1, pp.341-356. https://doi.org/10.2478/rtuect-2022-0026 (Publicēts: 2022.01.01.)
 3. Livzeniece, L., Pubule, J., Blumberga, D. Sustainability Assessment of Wind Energy in Latvia: Sustainability SWOT and Multi-Criteria Analysis (2021) Environmental and Climate Technologies, 25 (1), pp. 1253 – 1269. https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0095 (Publicēts: 2021.12.30.)
 4. Blumberga, A., Gravelsins, A., Blumberga, D. Deliberation Platform for Energy Transition Policies: How to Make Complex Things Simple (2022) Energies,  15 (1), pp. 90.  https://doi.org/10.3390/en15010090, (Publicēts: 2021.12.23.)
 5. Pakere, I., Prodanuks, T., Kamenders, A., Veidenbergs, I., Holler, S., Villere, A., Blumberga, D. Ranking EU climate and energy policies (2021) Environmental and Climate Technologies, 25 (1), pp. 367-381. https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0027, (Publicēts: 2021.07.16.)
 6. Allena-Ozolina, S., Pakere, I., Jaunzems, D., Blumberga, A., Bazbauers, G. Integrated MARKAL-EFOM System (TIMES) Model for Energy Sector Modelling (2020) 2020 IEEE 61th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON), pp. 1-7. https://doi.org/10.1109/RTUCON51174.2020.9316623, (Publicēts: 2021.01.13.)
 7. Gancone, A., Pubule, J., Blumberga, D. Valorization Methodology for Agriculture Sector Climate Change Mitigation Measures (2021) Environmental and Climate Technologies, 25 (1), pp. 944-954. https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0071, (Publicēts: 2021.01.01.)
 8. Aboltins, R., Jaunzems, D. Identifying Key Challenges of the National Energy and Climate Plan through Climate Policy Integration Approach (2021) Environmental and Climate Technologies, 25 (1), pp. 1043-1060. https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0079, (Publicēts: 2021.12.04.)
 9. Allena-Ozolina, S., Jaunzems, D., Pakere, I., Blumberga, A., Bazbauers, G. Decarbonisation Pathways of Industry in TIMES Model (2021) Environmental and Climate Technologies, 25 (1), pp. 318-330. https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0023, (Publicēts: 2021.01.01.)
 10. Locmelis, K., Blumberga, A., Bariss, U., Blumberga, D., Balode, L. Industrial energy efficiency towards green deal transition. Case of Latvia (2021) Environmental and Climate Technologies, 25 (1), pp. 42-57. https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0004, (Publicēts: 2021.01.29.)
 11. Aboltins, R., Jaunzems, D., Pubule, J., Blumberga, D. Are hugs, carrots and sticks essential for energy policy: A study of Latvia’s national energy and climate plan (2020) Environmental and Climate Technologies, 24 (2), pp. 309-324. https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0075, (Publicēts: 2020.07.23.)
 12. Jaunzems, D., Pakere, I., Allena-Ozolina, S., Freimanis, R., Blumberga, A., Bazbauers, G. Adaptation of TIMES Model Structure to Industrial, Commercial and Residential Sectors (2020) Environmental and Climate Technologies, 24 ( 1), pp. 392–405. https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0023, (Publicēts: 2020.06.24.)
 13. Aboltins, R., Blumberga, D. Key Factors for Successful Implementation of Energy Efficiency Policy Instruments: A Theoretical Study and the Case of Latvia (2019) Environmental and Climate Technologies, 23 (2), pp. 187-206. https://doi.org/10.2478/rtuect-2019-0063, (Publicēts: 2019.11.18.)
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS:
 • 2020 IEEE 61st International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON) no 5.-7.novembrim, 2020, tiešsaistē:
  1. prezentētais pētījums Signe Allena-Ozoliņa, Ieva Pakere, Dzintars Jaunzems, Andra Blumberga, Gatis Bažbauers. Integrated MARKAL-EFOM System (TIMES) Model for Energy Sector Modelling.
 • International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies CONECT 2020” no 13.-15.maijam, 2020, tiešsaistē:
  1. prezentētais pētījums Reinis Āboltiņš, Dzintars Jaunzems, Jeļena Pubule, Dagnija Blumberga. Are hugs, carrots and sticks essential for energy policy: A study of Latvia’s national energy and climate plan;
  2. prezentētais pētījums Dzintars Jaunzems, Ieva Pakere, Signe Allena-Ozoliņa, Ritvars Freimanis, Andra Blumberga, Gatis Bažbauers. Adaptation of TIMES Model Structure to Industrial, Commercial and Residential Sectors.
 • International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies CONECT 2019” no 15.-17.maijam, 2020, Rīgā, Latvijā:
  1. prezentētais pētījums Reinis Āboltiņš, Dagnija Blumberga. Key Factors for Successful Implementation of Energy Efficiency Policy Instruments: A Theoretical Study and the Case of Latvia.