LATVIEŠU | ENGLISH

Superkritiskā Omega-3 eļļa no ražošanas blakusproduktiem

Akvakultūras šobrīd ir visstraujāk augošā pārtikas rūpniecības nozare pasaulē, tomēr akvakultūras turpmākā attīstība ir apdraudēta, jo tā joprojām par galveno barības izejvielu avotu (barība audzētajām zivīm) izmanto no dabiskās nozvejas iegūtos resursus (zivju eļļu). Dabiskās nozvejas apjomi pēdējos 20 gadus nav mainījušies un šobrīd ir izveidojusies situācija, kurā dabiskā nozveja vairs nespēj apgādāt akvakultūras industriju ar zivju audzēšanā nepieciešamo zivju eļļu. Lai akvakultūras attīstītos arī turpmāk, ir nepieciešams atrast alternatīvu barības avotu, kurš neradītu papildus konkurenci pār jau tā ierobežotajiem resursiem (zivju populācijas jūrās un okeānos, aramzeme, pirmējie augu izcelsmes cukuri utt.). Balstoties uz projekta iesniedzēju publicētajiem zinātniskajiem rakstiem un veikto zinātnisko publikāciju analīzi, RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta pētnieki, profesora Ivara Veidenberga vadībā, pasākumam “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” piedāvā no ražošanas blakusproduktiem iegūtu vienšūnu eļļu (zivju eļļas analogs). Tehnoloģija ir iekārtu kopums, kas veic ražošanas atkritumu pirmsapstrādi, mikroorganismu kultivēšanu substrātā (substrāts – apstrādātie atkritumi), iegūtās mikroorganismu biomasas apstrādi, vienšūnu eļļas (produkts) ekstrakciju no biomasas (superkritiskā CO2 ekstrakcija) un produkta kvalitātes kontroli.

PROJEKTU FINANSĒ:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

1. posms: 2018. gada janvāris – 2018. gada jūlijs

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

27 777 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Ivars Veidenbergs

PUBLICĒTS:

29.01.2018.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS: