LATVIEŠU | ENGLISH

Biosistēmu laboratorija

Ideja par Biosistēmu laboratorijas izveidošanu aizsākās 2014. gada vasarā. Laboratorijas izveide balstās uz Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā pēdējo gadu laikā izstrādātajām idejām. Laboratorijas darbības mērķis ir saistīts ar biosistēmu izpēti un attīstīšanu. Biosistēmu laboratorijā veiktie pētījumi un attīstība attiecas uz zinātniskajiem pētījumiem un akadēmisko mācību procesu.

 

Galvenie darbības virzieni:

Aļģu kā resursa izpēte

Inovatīvu materiālu izgatavošana

Biogāzes procesa izpēte

Elektrolīzes procesa izpēte

Metanācijas procesa izpēte