LATVIEŠU | ENGLISH

Integrēta CO2 biofiltra un mikroaļģu biomasas ražošanas tehnoloģija biogāzes stacijām, izmantojot inovatīvu Saliktu Modulāru Atvērtu Riņķplūsmas Baseinu pieeju (SMARB)

Projekta “Integrēta CO2 biofiltra un mikroaļģu biomasas ražošanas tehnoloģija biogāzes stacijām, izmantojot inovatīvu Saliktu Modulāru Atvērtu Riņķplūsmas Baseinu pieeju (SMARB)” galvenais mērķis ir attīstīt jaunu hibrīdu mikroaļģu kultivēšanas tehnoloģiju trešās paaudzes biomasas ražošanai ar augstu produktivitāti, kura tiktu integrēta lauksaimniecības biogāzes stacijās, kas tādā veidā samazinātu pārtikas-enerģijas dilemmu. Turklāt piedāvātā tehnoloģija var novērst galvenos ar vidi saistītos šķēršļus, kas rodas no anaerobās noārdīšanās, kas ir saistīta ar noārdītās biomasas (digestāta) apsaimniekošanu un apglabāšanu, un efektīvu CO2 atkārtotu izmantošanu, izmantojot biomasas ražošanu no mikroaļģēm. Apvienojot pašreizējās jaunākās foto bioreaktoru tehnoloģijas ar vislabāko atvērtās riņķplūsmas baseina (ARPB) praksi, kā arī uzlabojot ARPB kombinētos (dabiskos un mākslīgos) apgaismojuma apstākļus, sajaukšanas tehnoloģijas, CO2 ievadīšanas tehnoloģijas un sistēmu vispārējo ģeometrisko dizainu, mēs centīsimies: uzlabot CO2 absorbcijas efektivitāti par vismaz 30%, uzlabot mikroaļģu augšanas ātrumu par 50%, palielināt kopējo biomasas daudzumu par divām reizēm, samazināt nepieciešamo lauka teritoriju platību par 40% un nodrošināt stabilu ražošanu visu gadu, neskatoties uz gadalaikiem.

PROJEKTU FINANSĒ:

Latvijas valsts budžeta Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts lzp-2018/1-
0232

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2018. gada 31. augusts – 2021. gada 31. augusts

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

255 085 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Francesco Romagnoli

PUBLICĒTS:

10.12.2018.

Piemērotu mikroaļģu pētījumi biogāzes digestāta un dūmgāzu attīrīšanai un biomasas iegūšanai // Vairāk lasi šeit: https://videszinatne.rtu.lv/piemerotu-mikroalgu-petijumi-biogazes-digestata-un-dumgazu-attirisanai-un-biomasas-iegusanai-smarb/

Projektā SMARB tiek izstrādāta inovatīva hibrīda mikroaļģu kultivēšanas sistēma // Vairāk lasi šeit: https://videszinatne.rtu.lv/projekta-smarb-tiek-izstradata-inovativa-hibrida-mikroalgu-kultivesanas-sistema/

Informācija sekos.

Informācija sekos.

Informācija sekos.

Zinātniskās publikācijas:

  1. Romagnoli, F., Weerasuriya-Arachchige, A.R.P.P., Paoli, R., Feofilovs, M., Ievina, B. Growth Kinetic Model for Microalgae Cultivation in Open Raceway Ponds: A System Dynamics Tool (2021) Environmental and Climate Technologies, 25 (1), pp. 1317 – 1336. https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0100 (Publicēts: 2021.12.30.)
  2. Ievina B., Romagnoli F. 2020. Potential of Chlorella Species as Feedstock for Bioenergy Production: A Review. Environmental and Climate Technologies, vol. 24, no. 2, pp. 203–220. https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0067
  3. Romagnoli F., Ievina B., Perera W.A.A.R.P., Ferrari D. 2020. Novel Stacked Modular Open Raceway Ponds for Microalgae Biomass Cultivation in Biogas Plants: Preliminary Design and Modelling. Environmental and Climate Technologies 2020, vol. 24, no. 2, pp. 1–19. https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0050
  4. Ievina B., Romagnoli F. 2020. Effect of light intensity on the growth of three microalgae in laboratory batch cultures. The European Biomass Conference and Exhibition proceedings 2020, pp. 169-175.

Informācija sekos.