LATVIEŠU | ENGLISH

Latvijas siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu attīstība

Latvijas siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu attīstība

Šobrīd Latvijā patērētāju siltumapgāde tiek nodrošināta, izmantojot centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālo siltumapgādi un individuālo siltumapgādi. Eiropas Parlamenta un padomes direktīva 2012/27/ES definē, kas ir “efektīva siltumapgāde un dzesēšana”. Uz Latvijas enerģētikas sektorā ietilpstošo siltumapgādi un dzesēšanu ir jāskatās kā uz sistēmu, kura sastāv no trīs galvenajiem elementiem – avota, tīkliem un patērētāja. Tas kā šī sistēma darbojas un vai darbojas efektīvi, var pamatot ar sistēmas elementu energoefektivitāti. Zems energoefektivitātes līmenis rada gan enerģētiskās drošības, gan resursu ilgtspējas, gan konkurētspējas riskus. Energoefektivitātes līmeņa paaugstināšana sistēmā kopumā, vai atsevišķi sistēmas elementos, veicinās enerģētikas sektora izaugsmi, vienlaikus veicinot ekonomikas izaugsmi.

Galvenie aspekti, kuriem tiks pievērsta uzmanība plānotajā pētniecībā un projekta ieviešanā ir cieši saistīti ar Enerģētikas savienības paketē noteiktajiem aspektiem, lai veicinātu ilgtspējīgas, modernas, konkurētspējīgas un sabiedrības interesēm atbilstošas enerģētikas attīstību Latvijā.

Projektā paredzēts realizēt projekta uzdevumu kopumu, kas ietver Latvijas siltumapgādes un dzesēšanas efektivitātes potenciāla noteikšanu, centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstības potenciāla noteikšanu, siltuma tirgus regulācijas režīma novērtējumu, siltuma blīvuma kartēšanu un ilgtermiņa politikas rekomendācijas. Pētījuma uzdevumu izpildei tiks pielietotas tādas pētniecības metodes, kā zinātniskās literatūras analīze, datu analīze, sistēmas dinamiskā modelēšana un daudzkritēriju analīze.

Projekta mērķis: Latvijas siltumapgādes un dzesēšanas efektivitātes potenciāla noteikšana un ieteikumu izstrāde līdz 2030. gadam ar perspektīvu līdz 2050. gadam. Centralizētās siltumapgādes sistēmu attīstības potenciāla novērtējums un siltuma tirgus regulācijas režīma novērtējums. Politikas rekomendācijas Latvijas siltumapgādes un dzesēšanas efektivitātes uzlabošanai, tostarp siltuma pārpalikumu rūpniecībā efektīvai izmantošanai.

PROJEKTU FINANSĒ:

Valsts pētījuma programma “Enerģētika”

Projekta Nr.: VPP-EM-EE-2018/1-0002

Līguma/reģ. Nr.: 03000-3.1.2-e/165

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2018. gada 11. decembris- 2021. gada 10. decembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

354 000 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Dagnija Blumberga

PUBLICĒTS:

03.01.2019.

SOCIĀLIE KONTI:

PUBLICĒTIE ZINĀTNISKIE RAKSTI:
 1. Laktuka, K., Pakere, I., Lauka, D., Blumberga, D., Volkova, A. Long-term policy recommendations for improving the efficiency of heating and cooling (2021) Environmental and Climate Technologies, 25 (1), pp. 392-404. https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0029
 2. Pakere I., Lauka D., Dolge K., Vitolins V., Polikarpova I., Holler S. Blumberga D. Climate Index for District Heating System // Environmental and Climate Technologies, 2020, vol. 24, no. 1, pp. 406-418, https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0024
 3. Pakere, I., Blumberga, D. Solar power or solar heat: What will upraise the efficiency of district heating? Multi-criteria analyses approach (2020) Energy, 198, art. no. 117291, https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117291
 4. Kirsanovs, V., Lauka, D., Veidenbergs, I., Blumberga, D. Energy saving measures for a district heating company. Case study of Latvia (2019) 2019 IEEE 60th Annual International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University, RTUCON 2019 – Proceedings, art. no. 8982310, https://doi.org/10.1109/RTUCON48111.2019.8982310
 5. Blumberga, D., Gulbis, R., Ievina, L., Vitolins, V., Vigants, G., Selivanovs, J., Jaunzems, D. Empirical Model of Cost Reduction in Local DH Systems. Low Temperature Approach (2019) Environmental and Climate Technologies, 23 (3), pp. 190-201. https://doi.org/10.2478/rtuect-2019-0089
 6. Polikarpova, I., Lauka, D., Blumberga, D., Vigants, E. Multi-Criteria Analysis to Select Renewable Energy Solution for District Heating System (2019) Environmental and Climate Technologies, 23 (3), pp. 101-109. https://doi.org/10.2478/rtuect-2019-0082
 7. Delle, M., Civcisa, I., Vitolins, V., Lauka, D., Blumberga, D. Integration of Sun PV Electricity in Centralized Heating Systems (2019) Environmental and Climate Technologies, 23 (3), pp. 245-259. https://doi.org/10.2478/rtuect-2019-0093
 8. Pakere, I., Lauka, D., Blumberga, D. Estimation of Carbon Emission Reduction from Upgrading the DH Network to the 4th Generation. Multivariate Linear Regression Model (2019) Environmental and Climate Technologies, 23 (2), pp. 64-73. https://doi.org/10.2478/rtuect-2019-0055
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS:
 • 6th International Conference on Smart Energy Systems no 6.-7.oktobrim, 2020, tiešsaistē:
  1. prezentētais pētījums Dagnija Blumberga. How to start the waste heat and boiler house competition in Latvia?;
 • International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies CONECT 2020” no 13.-15.maijam, 2020, tiešsaistē:
  1. prezentētais pētījums Ieva Pakere, Dace Lauka, Dagnija Blumberga, Methodology for application of district heating climate benchmark;
  2. prezentētais pētījums Ivonna Bērziņa, Ieva Pakere, Dace Lauka, Dagnija Blumberga. Cooling systems. Potential in Latvia;
 • IEEE 60th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON)  no 7.-9.oktobrim, 2019, Rīgā, Latvijā:
  1. prezentētais pētījums Vladimirs Kirsanovs, Dace Lauka, Ivars Veidenbergs, Dagnija Blumberga. Energy saving measures for a district heating company. Case study of Latvia;
 • 5th International Conference on Smart Energy Systems 4th Generation District Heating, Electrification, Electrofuels and Energy Efficiency no 10.-11.septembrim, 2019, Kopenhāgā, Dānijā:
  1. prezentētais pētījums Dagnija Blumberga. Solar Thermal or Solar Electricity, that is the question for 4GDHC;
 • International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies CONECT” no 15.-17.maijam, 2019, Rīgā, Latvijā:
  1. prezentētais pētījums Ieva Pakere, Dace Lauka, Dagnija Blumberga. Estimating carbon emission reduction from low temperature district heating implementation trough multivariate linear regression model;
  2. prezentētais pētījums Marta Delle, Iveta Civcisa, Valdis Vitolins, Dace Lauka, Dagnija Blumberga. Technology roadmap for integration of solar PV electricity into DH supply systems;
  3. prezentētais pētījums Ilze Polikarpova, Dace Lauka, Dagnija Blumberga, Edgars Vīgants. Multicriteria analysis to select renewable energy solution for district heating system;
  4. prezentētais pētījums Raimonds Gulbis, Dagnija Blumberga, Valdis Vitolins, Girts Vigants, Jevgenijs Selivanovs, Dzintars Jaunzems. Empirical model of thermal energy savings in DH. Temperature reduction.