LATVIEŠU | ENGLISH

Latvijas siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu attīstība

Latvijas siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu attīstība

Šobrīd Latvijā patērētāju siltumapgāde tiek nodrošināta, izmantojot centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālo siltumapgādi un individuālo siltumapgādi. Eiropas Parlamenta un padomes direktīva 2012/27/ES definē, kas ir “efektīva siltumapgāde un dzesēšana”. Uz Latvijas enerģētikas sektorā ietilpstošo siltumapgādi un dzesēšanu ir jāskatās kā uz sistēmu, kura sastāv no trīs galvenajiem elementiem – avota, tīkliem un patērētāja. Tas kā šī sistēma darbojas un vai darbojas efektīvi, var pamatot ar sistēmas elementu energoefektivitāti. Zems energoefektivitātes līmenis rada gan enerģētiskās drošības, gan resursu ilgtspējas, gan konkurētspējas riskus. Energoefektivitātes līmeņa paaugstināšana sistēmā kopumā, vai atsevišķi sistēmas elementos, veicinās enerģētikas sektora izaugsmi, vienlaikus veicinot ekonomikas izaugsmi.

Galvenie aspekti, kuriem tiks pievērsta uzmanība plānotajā pētniecībā un projekta ieviešanā ir cieši saistīti ar Enerģētikas savienības paketē noteiktajiem aspektiem, lai veicinātu ilgtspējīgas, modernas, konkurētspējīgas un sabiedrības interesēm atbilstošas enerģētikas attīstību Latvijā.

Projektā paredzēts realizēt projekta uzdevumu kopumu, kas ietver Latvijas siltumapgādes un dzesēšanas efektivitātes potenciāla noteikšanu, centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstības potenciāla noteikšanu, siltuma tirgus regulācijas režīma novērtējumu, siltuma blīvuma kartēšanu un ilgtermiņa politikas rekomendācijas. Pētījuma uzdevumu izpildei tiks pielietotas tādas pētniecības metodes, kā zinātniskās literatūras analīze, datu analīze, sistēmas dinamiskā modelēšana un daudzkritēriju analīze.

Projekta mērķis: Latvijas siltumapgādes un dzesēšanas efektivitātes potenciāla noteikšana un ieteikumu izstrāde līdz 2030. gadam ar perspektīvu līdz 2050. gadam. Centralizētās siltumapgādes sistēmu attīstības potenciāla novērtējums un siltuma tirgus regulācijas režīma novērtējums. Politikas rekomendācijas Latvijas siltumapgādes un dzesēšanas efektivitātes uzlabošanai, tostarp siltuma pārpalikumu rūpniecībā efektīvai izmantošanai.

PROJEKTU FINANSĒ:

Valsts pētījuma programma “Enerģētika”

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2018. gada 11. decembris- 2021. gada 10. decembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

354 000 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Dagnija Blumberga

PUBLICĒTS:

03.01.2019.