LATVIEŠU | ENGLISH

Ilgtspējīgi risinājumi biomasas plāksnēm

Ilgtspējīgi risinājumi biomasas plāksnēm

Šodien tirgū ir liels pieprasījums pēc koka plātnēm, piemēram, vidēja blīvuma kokšķiedru plātnēm (MDF), saplākšņa un orientētām stiegru plātnēm (OSB). Plāksnes nodrošina funkcionalitāti dažādās rūpniecības jomās, sākot no celtniecības līdz mēbeļu ražošanai. Abi materiāli tiek ražoti no kokmateriāliem un kāda veida saistošiem sveķiem, ko visbiežāk izmanto Eiropā, pārsvarā šie sveķi ir fenola formaldehīds (FF), izocianāts (MDI) un melamīna urīnvielas formaldehīds (MUF). Šie sveķi garantē materiāla stingrību, bet ir toksiski cilvēkiem, šo materiālu pārpilnība mūsu dzīvojamās telpās paaugstina formaldehīda daudzumu tajās. Šī projekta ietvaros tiek pilnveidota tehnoloģija šo saistvielu pilnīgai vai daļējai aizstāšanai ar dabiskām – cilvēka veselībai un videi nekaitīgām izejvielām. Līdz ar to populāro biomasas plākšņu ražošana veicinātu arī bioekonomikas attīstību. Viens no galvenajiem šī projekta uzdevumiem ir pilnveidot tehnoloģiju, kas būtu viegli pielāgojama jau esošās vidēja blīvuma kokšķiedras plākšņu ražotnēs. Līdz ar to padarot zaļākas tehnoloģijas izmantošanu ne tikai ekonomiski izdevīgu, bet arī vienkāršu no ražotāja perspektīvas.

Projekta mērķis – pilnveidot tehnoloģiju biomasas plākšņu ražošanai, kā arī novērtēt izveidotā produkta iespējas tirgū, veicot tehniski ekonomisko priekšizpēti un sagatavojot komercializācijas stratēģiju.

PROJEKTU FINANSĒ:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

1. posms: 2020. gada 1. aprīlis– 2020. gada 30. septembris

2. posms: 2020. gada 1. decembris– 2022. gada 30. jūnijs

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

1. posms: 27 777,77 EUR

2. posms: 305 868,85 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Vladimirs Kirsanovs

PUBLICĒTS:

24.07.2020.