LATVIEŠU | ENGLISH

Ilgtspējīgi risinājumi biomasas plāksnēm

Ilgtspējīgi risinājumi biomasas plāksnēm

Tirgū ir liels pieprasījums pēc kokmateriālu plāksnēm, piemēram, vidēja blīvuma kokšķiedru plātnēm (MDF), saplākšņa un orientētām stiegru plātnēm. Plāksnes nodrošina funkcionalitāti dažādās rūpniecības jomās, sākot no celtniecības līdz mēbeļu ražošanai. Mūsdienās koksnes plākšņu nozarē pastāv vairākas problēmas – pieaugoša izejmateriālu cena un pieaugošas klientu prasības attiecībā uz izstrādājumu drošību. Koksnes plākšņu ražošanas nozare nākamajos piecos gados globāli pieaugs par aptuveni 14%, tajā pat laikā daudzi reģioni arī sākuši apzināties, ka dabas resursi jāizmanto ilgtspējīgāk. Eiropas Savienība ir pieņēmusi Zaļo vienošanos, saskaņā ar šo dokumentu Eiropas Savienības valstis ir apņēmušās atdalīt ekonomikas izaugsmi no resursu patēriņa. Šī politika liek ražošanas uzņēmumiem meklēt sekundārās izejvielas – jau izveidotas lietotu mēbeļu piegādes ķēdes un ražošanas līnijas, kas pielāgotas šiem jaunajiem izejmateriāliem. Šis piemērs pierāda, ka koksnes plākšņu nozare var un vēlas pielāgoties. Neskatoties uz to, viena no neatrisinātajām problēmām saistīta ar karbamīda-formaldehīda sveķu formaldehīda emisijām. Šā projekta pirmajā posmā tika veikta tehniski ekonomiskā priekš izpēte un sagatavota komercializācijas stratēģija videi un cilvēka veselībai drošāku kokmateriālu plākšņu tehnoloģijas ieviešanai tirgū. Tehnoloģijas mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu alternatīvu ar samazinātu negatīvu ietekmi uz vidi un veselību salīdzinājumā ar esošajām tehnoloģijām.

Projekta mērķis ir pilnveidot tehnoloģiju biomasas plākšņu ražošanai, kā arī komercializēt izstrādāto tehnoloģiju.

PROJEKTU FINANSĒ:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

1. posms: 2020. gada 1. aprīlis– 2020. gada 30. septembris

2. posms: 2020. gada 1. decembris– 2022. gada 30. jūnijs

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

1. posms: 27 777,77 EUR

2. posms: 305 868,85 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Vladimirs Kirsanovs

PUBLICĒTS:

24.07.2020.