LATVIEŠU | ENGLISH

Integrētie dekarbonizācijas risinājumi CO2 efektīvai valorizācijai reģionos
Projekta “Integrētie dekarbonizācijas risinājumi CO2 efektīvai valorizācijai reģionos (CO2 Deal)” vispārējais mērķis ir izstrādāt ceļvedi lēmumu pieņēmējiem par efektīvu CO2 valorizāciju Latvijas reģionos videi nekaitīgā, elastīgā un uz uzņēmējdarbību balstītā veidā, ievērojot mazoglekļa aprites ekonomikas principus. Atlasītie CO2 valorizācijas procesi tiks analizēti salīdzinājumā ar to vides, sociālo, ekonomisko un klimata dzīvotspēju. Savukārt galvenās nozares, kas tiks pētītas, ir enerģētika, rūpniecība, lauksaimniecība, zemes izmantošana un mežsaimniecība, kā arī atkritumu apsaimniekošana.
Projekta mērķis ir izstrādāt ceļvedi lēmumu pieņēmējiem par efektīvu CO2 valorizāciju Latvijas reģionos videi draudzīgos, izturīgos un uzņēmējdarbībā balstītos (rentablos augstas pievienotās vērtības produktos) veidos saistībā ar zemas oglekļa emisijas aprites ekonomikas principiem.

PROJEKTU FINANSĒ:

Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts

Projekta Nr. lzp-2020/1-0302

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2021. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

 300 000,00 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Jūlija Gušča

PUBLICĒTS:

18.12.2020.

ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS

  1. Terjanika V., Blumberga D., Pubule J. Regional Development Scenarios and Model Boundaries for CCU in Energy Sector in Latvia (2021) 2021 IEEE 62nd International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University, RTUCON 2021 – Proceedings. DOI: 10.1109/RTUCON53541.2021.9711727 (Publicēts: 2022.01.01.)
  2. Terjanika, V., Gusca, J., Pubule, J., Blumberga, D. Analysis of CO2Valorisation Options for Regional Development (2021) Environmental and Climate Technologies, 25 (1), pp. 243-253. https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0017 (Publicēts: 2021.06.20.)