LATVIEŠU | ENGLISH

Integrētie dekarbonizācijas risinājumi CO2 efektīvai valorizācijai reģionos
Projekta “Integrētie dekarbonizācijas risinājumi CO2 efektīvai valorizācijai reģionos (CO2 Deal)” vispārējais mērķis ir izstrādāt ceļvedi lēmumu pieņēmējiem par efektīvu CO2 valorizāciju Latvijas reģionos videi nekaitīgā, elastīgā un uz uzņēmējdarbību balstītā veidā, ievērojot mazoglekļa aprites ekonomikas principus. Atlasītie CO2 valorizācijas procesi tiks analizēti salīdzinājumā ar to vides, sociālo, ekonomisko un klimata dzīvotspēju. Savukārt galvenās nozares, kas tiks pētītas, ir enerģētika, rūpniecība, lauksaimniecība, zemes izmantošana un mežsaimniecība, kā arī atkritumu apsaimniekošana.
Projekta mērķis ir izstrādāt ceļvedi lēmumu pieņēmējiem par efektīvu CO2 valorizāciju Latvijas reģionos videi draudzīgos, izturīgos un uzņēmējdarbībā balstītos (rentablos augstas pievienotās vērtības produktos) veidos saistībā ar zemas oglekļa emisijas aprites ekonomikas principiem.

PROJEKTU FINANSĒ:

Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts

Projekta Nr. lzp-2020/1-0302

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2021. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

 300 000,00 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Jeļena Pubule

PUBLICĒTS:

18.12.2020.

2023. gada 20. decembrī profesore Jeļena Pubule piedalījās RTU VASSI organizētajā seminārā par klimatneitralitāti pašvaldībās, iepazīstinot dalībniekus ar projekta CO2 Deal rezultātiem.

Skaties prezentāciju ŠEIT.

2023. gada 6. novembrī tika publicēts zinātnisks raksts “An Assessment of the Impact of Latvian New Common Agriculture Policy: Transition to Climate Neutrality” žurnālā Environmental and Climate Technologies. Autori: Lelde Vištarte, Jeļena Pubule, Lauma Balode, Daina Kalēja un Ketija Bumbiere.

Skaties rakstu ŠEIT.

2023. gada 13. oktobrī RTU VASSI profesore Jeļena Pubule uzstājās konferencē Baltic Carbon Forum 2023 ar prezentāciju Sustainability assessment of CO2 valorisation routes for Latvia. Skatīt prezentāciju ŠEIT.

Konferences ietvarā tika publicēts raksts Sustainability Assessment of CO2 Valorisation Routes for Latvia: LCA, S-LCA and LCCA konferenču tēžu rakstu krājumā Baltic Carbon Forum. Autori: Jeļena Pubule un Viktorija Terjaņika. Skatīt rakstu ŠEIT.

2023. gada 29. jūnijā RTU VASSI asociēta profesore Aiga Barisa uzstājās V Pasaules latviešu zinātnieku kongresā Zinātne Latvijai ar prezentāciju Vai ir iespējams piešķirt pievienoto vērtību CO2 emisijām?

Skatīt video ierakstu ŠEIT.

2023. gada 2. jūnijā savu maģistra darbu par tēmu “The Agricultural Sector Towards Climate Neutrality: an Analysis of Common Agricultural Policy” aizstāvēja Lelde Vištarte.

2023. gada jūnijā tika publicēts zinātnisks raksts “Policy instruments for CO2 valorisation support” žurnālā e-Prime – Advances in Electrical Engineering, Electronics and Energy. Autori: Viktorija Terjaņika, Jeļena Pubule, Dagnija Blumberga un Emīls Zariņš.

Skaties rakstu šeit: https://doi.org/10.1016/j.prime.2023.100181

No 2023. gada 10. – 12. maijam norisinājās starptautiskā zinātniskā konference The 16th International Scientific Conference of Environmental and Climate Technologies CONECT 2023, Rīgā, Latvijā, kurā profesore Jeļena Pubule prezentēja pētījumu ar nosaukumu “To Burn or Not to Burn. The Question of Waste Incineration in Latvia” un Lelde Vištarte ar nosaukumu “Carbon Farming in the New Common Agriculture Policy: analysis of Measures and identification of the blind spots“.

Konferences ietvarā tika publicēts raksts To Burn or not to Burn. Literature Review (autori: Viktorija Terjaņika, Daina Kalēja un Jeļena Pubule) un raksts Social Life Cycle Assessment of CO2 Valorisation Scenarios: Case Study of Latvia (autori: Viktorija Terjaņika un Jeļena Pubule) konferenču tēžu rakstu krājumā CONECT 2023: XVI International Scientific Conference of Environmental and Climate Technologies: Book of Abstracts.

No 2023. gada 10. – 12. maijam norisinājās starptautiskā zinātniskā konference The 13th International Conference “Biosystems Engineering 2023, Tartu, Igaunijā, kurā profesore Jeļena Pubule prezentēja pētījumu ar nosaukumu “The Role of Energy Management in the Agricultural Sector: Key Prerequisites and Impacts“.

2023. gada aprīlī Rīgas Tehniskās universitātes Bērnu un jauniešu universitātes (RTU BJU) īstenošanas laikā tika vadītas nodarbības Ogres 1. vidusskolas, Babītes vidusskolas, Ulbrokas vidusskolas, Ādažu vidusskolas 2. – 9. klases skolēniem par CO2 un klimata pārmaiņām.

2023. gadā tika publicēts zinātnisks raksts “The role of energy management in the agricultural sector: key prerequisites and impacts” žurnālā Agronomy Research. Autori: Ketija Bumbiere, Sanita Sereda, Jeļena Pubule un Dagnija Blumberga.

Skaties rakstu šeit: https://doi.org/10.15159/AR.23.034

2023. gada studiju pavasara semestrī Rīgas Tehniskās universitātes lielo plūsmju studiju priekšmetā “Vides un klimata ceļvedis” tika vadīta lekcija par tēmu “CO2 valorizācija” aeronautikas, mehānikas un mašīnbūves, transporta, ārzemju plūsmas, datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju, Liepājas un Daugavpils studiju un zinātnes centra un Rīgas Biznesa skolas studentiem.

No 2022. gada 6. – 10. novembrim norisinājās starptautiskā zinātniskā konference The 17th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES 2022), Pafā, Kiprā, kurā profesore Jeļena Pubule prezentēja pētījumu ar nosaukumu “Policy instruments for CO2 valorisation support”.

2022. gada 1. novembrī tika publicēts zinātnisks raksts “CO2 Storage in Logging Residue Products with Analysis of Energy Production Scenarios” žurnālā Environmental and Climate Technologies. Autori: Gustavs Vīksne, Ilze Vamža, Viktorija Terjaņika, Terēza Bezručko, Jeļena Pubule un Dagnija Blumberga.

Skaties rakstu šeit: https://doi.org/10.2478/rtuect-2022-0087

2022. gada 11. oktobrī tika publicēts zinātnisks raksts “Development and Assessment of Carbon Farming Solutions” žurnālā Environmental and Climate Technologies. Autori: Ketija Bumbiere, Fabian Andres Diaz Sanchez, Jeļena Pubule un Dagnija Blumberga.

Skaties rakstu šeit: https://doi.org/10.2478/rtuect-2022-0068

2022. gada 25. septembrī tika publicēts zinātnisks raksts “CO2 as Resource. Society’s Willingness to Pay Analysis” žurnālā Environmental and Climate Technologies. Autori: Viktorija Terjaņika, Liāna Vetrinska un Jeļena Pubule.

Skaties rakstu šeit: https://doi.org/10.2478/rtuect-2022-0061

2022. gada 8. augustā tika publicēts zinātnisks raksts “Towards Climate Neutrality via Sustainable Agriculture in Soil Management” žurnālā Environmental and Climate Technologies. Autori: Agita Gancone, Rūta Viznere, Daina Kalēja, Jeļena Pubule un Dagnija Blumberga.

Skaties rakstu šeit: https://doi.org/10.2478/rtuect-2022-0041

2022. gada 3. augustā savu disertāciju par tēmu “Virzība uz rezultātiem balstītu lauksaimniecības sektoru un klimata mērķiem” (angļ. val. – «Transition Towards Result Based Agriculture Sector and Climate Targets») zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai aizstāvēja Agita Gancone.

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties internetā e-grāmatu platformā:

2022. gada 16. jūnijā profesore Jeļena Pubule piedalījās Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klastera sadarbībā ar Elektrum Energoefektivitātes centru organizētā vebinārā “KĀDU PLANĒTU ATSTĀSIM NĀKAMAJĀM PAAUDZĒM?”. Profesore stāstīja par tēmu “CO2 emisijas – problēma vai iespēja. Vai ir iespējams piešķirt pievienoto vērtību CO2 emisijām?”.

2022. gada 8. jūnijā savu bakalaura darbu par tēmu “Normatīvo aktu analīze CO2 utilizācijai Latvijā” aizstāvēja Emīls Zariņš.

2022. gada 7. jūnijā savus maģistra darbus aizstāvēja šādi studenti:

 • par tēmu “CO2 kā resursa izmantošana. Sabiedrības izpratnes un gatavības maksāt novērtējums” aizstāvēja Liāna Vetrinska;
 • par tēmu “Industriālā simbioze. CO2 noglabāšana produktos” aizstāvēja Gustavs Vīksne;
 • par tēmu “Metāllūžņu zaļa transformācija. Metāla kausēšanas metodes optimizācija” aizstāvēja Elīna Mihailova.

2022. gada 6. jūnijā savu bakalaura darbu par tēmu “SEG ietaupījuma aprēķini kā būtisks solis, lai pārietu no elektroenerģijas ražošanas uz biometānu. Gadījuma izpēte: Agro Iecava Biogāzes stacija.” aizstāvēja Angelica Araceli Sanchez Valdespino.

2022. gada 22. aprīlī tika publicēts zinātnisks raksts “Barriers and Driving Factors for Sustainable Development of CO2 Valorisation” žurnālā Sustainability. Autori: Viktorija Terjaņika un Jeļena Pubule.

Skaties rakstu šeit: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/9/5054/htm

2021. gada 6. septembrī saistībā ar projekta tēmu Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā tika iesniegts projekta pieteikums ar nosaukumu “Oglekļa audzēšanas risinājumu izstrāde un analīze (CarbonFarm)”, lzp-2021/1-0214. Projekta pieteikums netika apstiprināts finansēšanai

2021. gada 20. jūnijā tika publicēts zinātnisks raksts par tēmu “Analysis of CO2Valorisation Options for Regional Development” žurnālā Environmental and Climate Technologies. Autori ir Viktorija Terjaņika, Jūlija Gušča, Jeļena Pubule, un Dagnija Blumberga.

Raksts ir pieejams šeit: https://www.sciendo.com/article/10.2478/rtuect-2021-0017

2021. gada 4. jūnijā savu maģistra darbu ar tēmu “CO2 izmantošanas iespēju analīze reģionālajai attīstībai Latvijā” aizstāvēja Viktorija Terjaņika, iegūstot maģistra grādu Vides zinātnē.

ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS

 1. Vištarte, L., Pubule, J., Balode, L., Kalēja, D., Bumbiere, K. An Assessment of the Impact of Latvian New Common Agriculture Policy: Transition to Climate Neutrality. Environmental and Climate Technologies, 2023, Vol. 27, No. 1, 683.-695.lpp. ISSN 1691-5208. e-ISSN 2255-8837. Pieejams: doi:10.2478/rtuect-2023-0050 (Publicēts: 2023.11.06.)
 2. Pubule, J., Terjaņika, V. Sustainability Assessment of CO2 Valorisation Routes for Latvia: LCA, S-LCA and LCCA. No: Baltic Carbon Forum, Latvija, Riga, 12.-13. oktobris, 2023. Lithuania: 2023, 10.-10.lpp. ISSN 2783-7211. e-ISSN 2783-6959. Pieejams: doi:10.21595/bcf.2023.23594 (Publicēts: 2023.10.13.)
 3. Terjanika, V., Pubule, J., Blumberga, D., Zarins, E. Policy instruments for CO2 valorisation support (2023) e-Prime – Advances in Electrical Engineering, Electronics and Energy, 4, pp. 1-8, 100181, ISSN 2772-6711, https://doi.org/10.1016/j.prime.2023.100181 (Publicēts: 2023.06.)
 4. Terjaņika, V., Kalēja, D., Pubule, J. To Burn or not to Burn. Literature Review. No: CONECT 2023: XVI International Scientific Conference of Environmental and Climate Technologies: Book of Abstracts, Latvija, Riga, 10.-12. maijs, 2023. Riga: Riga Technical University, 2023, 71.-71.lpp. ISBN 978-9934-22-898-8. e-ISBN 978-9934-22-899-5. ISSN 2592-9704. Pieejams: doi:10.7250/CONECT.2023.051 (Publicēts: 2023.05.)
 5. Terjaņika, V., Pubule, J. Social Life Cycle Assessment of CO2 Valorisation Scenarios: Case Study of Latvia. No: CONECT 2023: XVI International Scientific Conference of Environmental and Climate Technologies: Book of Abstracts, Latvija, Riga, 10.-12. maijs, 2023. Riga: Riga Technical University, 2023, 130.-130.lpp. ISBN 978-9934-22-898-8. e-ISBN 978-9934-22-899-5. ISSN 2592-9704. Pieejams: doi:10.7250/CONECT.2023.10
 6. Bumbiere, K., Sereda, S., Pubule, J., Blumberga, D. The Role of Energy Management in the Agricultural Sector: Key Prerequisites and Impacts. No: 13th International Conference on Biosystems Engineering 2023: Book of Abstracts, Igaunija, Tartu, 10.-12. maijs, 2023. Tallinn: Estonian University of Life Sciences, 2023, 55.-55.lpp. ISBN 978-9916-719-24-4.
 7. Bumbiere K., Sereda S., Pubule J., Blumberga D. The role of energy management in the agricultural sector: key prerequisites and impacts
  (2023) Agronomy Research, 21 (Special Issue 2), pp. 439 – 450,  DOI: 10.15159/AR.23.034 (Publicēts: 2023)
 8. Viksne, G., Vamza, I., Terjanika, V., Bezrucko, T., Pubule, J., Blumberga, D. CO2 Storage in Logging Residue Products with Analysis of Energy Production Scenarios (2022) Environmental and Climate Technologies, vol.26, no.1, pp.1158-1168. https://doi.org/10.2478/rtuect-2022-0087 (Publicēts: 2022.12.01.)
 9. Bumbiere, K., Diaz Sanchez, F.A., Pubule, J., Blumberga, D. Development and Assessment of Carbon Farming Solutions (2022) Environmental and Climate Technologies, 26 (1), pp. 898-916. https://doi.org/10.2478/rtuect-2022-0068 (Publicēts: 2022.10.11.)
 10. Terjanika, V., Vetrinska, L., Pubule, J. CO2 as Resource. Society’s Willingness to Pay Analysis (2022) Environmental and Climate Technologies, 16 (1), pp. 806 – 821. https://doi.org/10.2478/rtuect-2022-0061 (Publicēts: 2022.09.25.)
 11. Gancone, A., Viznere, R., Kaleja, D., Pubule, J., Blumberga, D. Towards Climate Neutrality via Sustainable Agriculture in Soil Management (2022) Environmental and Climate Technologies, 16 (1), pp. 535 – 547. https://doi.org/10.2478/rtuect-2022-0041 (Publicēts: 2022.08.08.)
 12. Terjanika V., Pubule J. Barriers and Driving Factors for Sustainable Development of CO2 Valorisation (2022) Sustainability, 14 (9), 5054. https://doi.org/10.3390/su14095054 (Publicēts: 2022.04.22.)
 13. Terjanika V., Blumberga D., Pubule J. Regional Development Scenarios and Model Boundaries for CCU in Energy Sector in Latvia (2021) 2021 IEEE 62nd International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University, RTUCON 2021 – Proceedings. DOI: 10.1109/RTUCON53541.2021.9711727 (Publicēts: 2022.01.01.)
 14. Terjanika, V., Gusca, J., Pubule, J., Blumberga, D. Analysis of CO2Valorisation Options for Regional Development (2021) Environmental and Climate Technologies, 25 (1), pp. 243-253. https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0017 (Publicēts: 2021.06.20.)

DALĪBA KONFERENCĒS

2023

 1. 13. oktobris | konferencē Baltic Carbon Forum 2023 | Rīga, Latvija | Jeļena Pubule Sustainability assessment of CO2 valorisationroutes for Latvia.
 2. 29. jūnijs | V Pasaules latviešu zinātnieku kongress Zinātne Latvijai | Rīga, Latvija | Aiga Barisa | Vai ir iespējams piešķirt pievienoto vērtību CO2 emisijām?
 3. 10.-12. maijs | starptautiskā zinātniskā konference The 16th International Scientific Conference of Environmental and Climate Technologies CONECT 2023 | Rīga, Latvija | Jeļena Pubule | To Burn or Not to Burn. The Question of Waste Incineration in Latvia.
 4. 10.-12. maijs| starptautiskā zinātniskā konference The 16th International Scientific Conference of Environmental and Climate Technologies CONECT 2023 | Rīga, Latvija | Lelde Vištarte | Carbon Farming in the New Common Agriculture Policy: analysis of Measures and identification of the blind spots.
 5. 10.-12. maijs | starptautiskā zinātniskā konference The 13th International Conference “Biosystems Engineering 2023“ | Tartu, Igaunija | Jeļena Pubule | The Role of Energy Management in the Agricultural Sector: Key Prerequisites and Impacts.

2022

 1. 6.-10. novembris | starptautiskā zinātniskā konference The 17th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES 2022) | Pafa, Kipra/tiešsaiste | Jeļena Pubule | Policy instruments for CO2 valorisation support
 2. 11.-13. maijs | starptautiskā zinātniskā konference The International Scientific Conference of Environmental and Climate Technologies (CONECT 2022) | Rīga, Latvija | Gustavs Vīksne | CO2 storage in logging residue products with analysis of energy production scenarios
 3. 11.-13. maijs | starptautiskā zinātniskā konference The International Scientific Conference of Environmental and Climate Technologies (CONECT 2022) | Rīga, Latvija | Ketija Bumbiere | Development and assessment of carbon farming solutions
 4. 11.-13. maijs | starptautiskā zinātniskā konference The International Scientific Conference of Environmental and Climate Technologies (CONECT 2022) | Rīga, Latvija | Viktorija Terjaņika | CO2 as resource. Society’s willingness to pay analysis
 5. 11.-13. maijs | starptautiskā zinātniskā konference The International Scientific Conference of Environmental and Climate Technologies (CONECT 2022) | Rīga, Latvija | Agita Gancone | Towards climate neutrality via sustainable agriculture in soil management

2021

 1. 15.-17. novembris | starptautiskā zinātniskā konference 62nd International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON 2021) | Rīga, Latvija | Viktorija Terjaņika | Regional Development Scenarios and Model Boundaries for CCU in Energy Sector in Latvia
 2. 12.-14. maijs | starptautiskā zinātniskā konference The International Scientific Conference of Environmental and Climate Technologies (CONECT 2021) | Rīga, Latvija | Jeļena Pubule | Analysis of CO2 Valorisation Options for Regional Development in Latvia