LATVIEŠU | ENGLISH

Aukstās ķēdes energoefektivitātes uzlabošana

ICCEE (Aukstās ķēdes energoefektivitātes uzlabošana) projekts sekmēs pārtikas un dzērienu nozares mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) darbību, lai veiktu energoefektivitātes pasākumus (EEP) pēc piegāžu ķēžu energoauditu veikšanas. Galvenā uzmanība aukstuma ķēdēm nozarē ir saistīta ar ievērojamām enerģijas prasībām (pārvadājumi saldētavās, pārstrāde un uzglabāšana) ar lieliem ietaupījumu potenciāliem. Holistiskas pieejas ieviešana, pārejot no viena uzņēmuma perspektīvas uz ķēdes novērtējumu, palielina iespējas EEP. Lai nodrošinātu EEP uzlabošanu, ICCEE a) ieviesīs un piemēros analītisku energoefektivitātes instrumentu, lai atbalstītu un atvieglotu lēmumu pieņemšanu dažādos uzņēmuma organizatoriskajos līmeņos, un b) uzsāktu spēju veidošanas programmu personālam un attiecīgajām ieinteresētajām personām un kopienām, kas atbalsta izmaiņas enerģētikas nozarē. EEP iespējamība tiks izvērtēta, ņemot vērā ekonomisko, vides un sociālo ietekmi, kas aptver visu to dzīves ciklu un visu piegādes ķēdi. Tiks risināti arī ar enerģiju nesaistīti ieguvumi un uzvedības aspekti, un tiks novērtēti ieteikumi par MVU finansēšanas shēmām. Apmācību pirmā daļa sasniegs 300 uzņēmumus, izmantojot 20 nacionālās darbnīcas, pateicoties asociāciju sadarbībai konsorcijā. 32 uzņēmumi tiks apmācīti instrumentu izmantošanai 4 Eiropas Savienības darbnīcās. Noslēgumā, ICCEE uzsāks e-mācību kursus, kas būs pieejami arī pēc projekta darbības laika, sasniedzot papildus vismaz 64 uzņēmumus. ICCEE ieviesīs primārās enerģijas ietaupījumu (118 GWh/gadā), palielinās ieguldīto kapitālu ilgtspējīgā enerģijā (64 miljoni eiro) un samazinās SEG emisijas (40 376 tCO2/gadā). Spēju veidošanas pasākumi ļauj palielināt ieinteresēto personu zināšanas un uzlabot to enerģijas kultūru (2000 cilvēki). ICCEE rezultāti arī atbalstīs politikas veidotājus, nosakot nozarei pielāgotu politiku.

PROJEKTU FINANSĒ:

Apvārsnis 2020

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2019. gada maijs – 2022. gada augusts

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Francesco Romagnoli

PUBLICĒTS:

01.02.2019.

PUBLICĒTIE ZINĀTNISKIE RAKSTI:
  1. Diaz, F., Vignati, J.A., Marchi, B., Paoli, R., Zanoni, S., Romagnoli, F. Effects of Energy Efficiency Measures in the Beef Cold Chain: A Life Cycle-based Study (2021) Environmental and Climate Technologies, 25 (1), pp. 343 -355. https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0025 (Publicēts: 2021.07.05.)