LATVIEŠU | ENGLISH

Vides politika un stratēģija

Studiju programmu attīstība

Pilnveidojot studiju programmas, attīstot akadēmisko kapacitāti, veidojot stimulējošu studiju vidi, piedāvājot studējošajiem modernus mācību materiālus un e-studiju līdzekļus, nodrošināt studiju programmu starptautisko pieejamību un atpazīstamību.

Zinātniskās darbības attīstība

Attīstot zinātniski pētniecisko kapacitāti, veidojot stimulējošu zinātniski pētniecisko vidi, nodrošinot darbību starptautiskajos projektos un aktīvi iesaistoties vienotajā Eiropas Savienības pētniecības telpā, paplašinot zinātnisko sadarbību ar pasaulē vadošajiem zinātnes un pētniecības centriem, valsts un sabiedriskajām institūcijām un uzņēmumiem, īstenojot kopīgus pētniecības projektus, veicināt inovatīvu produktu un tehnoloģiju attīstību un komercializāciju.

VASSI stratēģijas sastāvdaļa ir vides pārvaldības modulis, kurš VASSI darbojas kopš 2007. gada un ir efektīvs rīks nepilnību un neatbilstību novēršanai VASSI darbībās.