LATVIEŠU | ENGLISH

Bibliotēka

VASSI piedāvā saviem studentiem izmantot institūtā esošo bibliotēku

Institūta bibliotēkā ir pieejama literatūra latviešu, krievu un angļu valodā. Bibliotēkā esošā literatūra ir izmantojama kursa darbu, bakalaura, maģistra un doktora darba izstrādei, kā arī kā papildus literatūras avots studijām VASSI.

 

Galvenie bibliotēkas virzieni ir:

Siltumtehnika

Enerģētika

Alternatīvie energoavoti

Inovatīvās tehnoloģijas

Biomasa

Energoefektivitāte

Bibliotēkā esošās grāmatas tiek izsniegtas gan lietošanai uz vietas, gan ņemšanai līdzi. Lai saņemtu grāmatu līdznešanai, nepieciešams uzrādīt derīgu studenta apliecību. Papildus informācija pa tālruni +371 67 089 908.