LATVIEŠU | ENGLISH

TEST-4-SME: Laboratoriju sadarbības tīkls vides produktu testēšanai

Projektā plānots izveidot inovatīvu atbalsta tīklu Baltijas jūras reģiona elektronikas uzņēmumiem. Atbalsta tīkls nodrošinās testēšanu un konsultācijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai produkta attīstības sākumposmā palīdzētu nodrošināt atbilstību starptautiskajiem standartiem. Elektronikas produktus nav iespējams ieviest pasaules tirgū, ja nav apstiprināta to atbilstība standartiem, ko, savukārt, iespējams paveikt, veicot rūpīgu produktu prototipu testēšanu. Testi agrīnajā stadijā palīdz novērst neveiksmes vēlākos posmos, tādējādi uzlabojot izmaksu efektivitāti. Projekta partneri plāno konsultēt un apmācīt uzņēmumu darbiniekus, dalīties savās zināšanās tīkla ietvaros, kā arī uzlabot testēšanas kvalitāti un efektivitāti, lai paātrinātu elektronikas produktu attīstību. Projekta pakalpojumus pilotprojekta ietvaros praksē pārbaudīs septiņi uzņēmumi.

PROJEKTU FINANSĒ:

INTERREG Baltic Sea Region

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2017. gada oktobris – 2020. gada septembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

1 780 000 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Jūlija Gušča

PUBLICĒTS:

05.12.2017.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

PROJEKTA PARTNERI:

No Latvijas:
Latvijas Universitāte
Ventspils Augstskola

No citām valstīm:
University of Tartu, Igaunija
Applied Research Institute for Prospective Technologies, Lietuva
Centria University of Applied Sciences, Somija
Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design, Vācija
JSC Modern E-Technologies, Lietuva